De N381, gelegen tussen Drachten en de Drentse grens, is voor de provincie Fryslân een belangrijke verkeersroute. Deze weg is de belangrijkste verbinding met Drenthe en Duitsland voor Drachten en in mindere mate voor Leeuwarden, twee economische centra binnen de provincie.

Het potentieel van de weg wordt op dit moment echter niet ten volle benut. Het verkeer stroomt op de huidige weg, met een 80 km/uur regime en gelijkvloerse kruisingen, niet voldoende door en de verkeersveiligheid staat onder druk.

De provincie Fryslân heeft daarom besloten de N381 om te vormen tot een stroomweg, met gedeeltelijk twee rijstroken in beide richtingen en met ongelijkvloerse aansluitingen.

Dit zal zorgen voor

  • Verbetering van de bereikbaarheid van Drenthe en Duitsland;
  • Verbetering van de verbinding tussen economische kernzones;
  • Een veilig wegennetwerk in Zuidoost-Fryslân;
  • Verbetering van de veiligheid op en om de N381;
  • Verbetering van de leefbaarheid in het gebied rond de N381.

Het D&C project N381 betreft de ontwerp- en uitvoeringswerkzaamheden van de ombouw van de huidige N381 tot een stroomweg. De stroomweg krijgt een maximum snelheid van 100 km/uur. Daarnaast worden de gelijkvloerse kruispunten omgebouwd tot ongelijkvloerse.

Werkzaamheden

Het uitwerken van het door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde Voorlopigontwerp tot een:

  • Geïntegreerd Definitief ontwerp;
  • Geïntegreerd Uitvoeringsontwerp.

De realisatie van het project N381 Drachten - Nanningaweg inclusief alle benodigde aansluitingen en bijkomende voorzieningen.

  • 15 kilometer 2 baansweg ombouwen naar een 2x4 stroomweg;
  • Realisatie van 13 kunstwerken: tunnels, bruggen en onderdoorgangen.

 

Related Projects

Back to top