Het Variabel Onderhoudscontract (VOC) is een nieuwe contract- ofwel samenwerkingsvorm. Wie goed presteert, krijgt als beloning nog twee keer een jaar verlenging van het contract. Dat is kort gezegd het belangrijkste speerpunt binnen het contract.

Opdrachtgever Rijkswaterstaat heeft in 2012 twee percelen aan ons gegund waarop deze nieuwe contractvorm van toepassing is: asfaltonderhoud Noord-Holland Zuid perceel 3 en Noord-Brabant Oost perceel 5.

Rijkswaterstaat verstrekt jaarlijks een lijst met werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd. Op basis van die lijst en de tarieven zoals afgesproken bij de aanbesteding wordt een ‘WerkPakkettenVoorstel’ ingediend. Na acceptatie daarvan voeren wij de werkzaamheden uit. Inmiddels hebben we ook een aantal specials, waaronder de Wijkertunnel en de Schipholtunnel, uitgevoerd.

Related Projects

Back to top