De N62 (Sloeweg) wordt tussen de N254 (Bernhardweg/Westerscheldetunnelweg) en de A58 gereconstrueerd/verdubbeld en de aansluitingen op de aansluitende wegen worden aangepast.

Sinds de opening van de Westerscheldetunnel in 2003 is de verkeersintensiteit op de N62 (Sloeweg) flink toegenomen. Hierdoor ontstaat in spitsperioden filevorming, met reistijdvertraging en sluipverkeer op het onderliggend wegennet als gevolg.

Aangezien de verwachting is dat de verkeersintensiteit de komende jaren verder toeneemt, heeft Provincie Zeeland het project ‘Verdubbeling N62 Sloeweg’ geïnitieerd.

De werkzaamheden van Boskalis bestaan in hoofdlijnen uit:

  • De bestaande Sloeweg ombouwen naar een vierbaansweg (2x2), met een groene middenberm van twintig meter breed als scheiding van de rijbanen;
  • De aansluiting van de N62 op de A58 vernieuwen;
  • Het kruispunt Sloeweg – Stoofweg komt te vervallen. We vervangen het kruispunt door een ongelijkvloerse aansluiting met 2 viaducten;
  • Het kruispunt Sloeweg – Bernhardweg N254 (havenknooppunt Vlissingen-Oost) vervalt. We vervangen het kruispunt door een ongelijkvloerse kruising met 3 viaducten. Deze viaducten krijgen het uiterlijk van een zeecontainer;
  • Het aanleggen van twee tunnels voor landbouwvoertuigen en ander langzaam verkeer ter hoogte van de Vrooneweg/Stelleweg;
  • Het aanleggen van een nieuwe aansluiting op de A58 (inclusief 2 viaducten) ter hoogte van Heinkenszand;
  • Het ontmantelen van de bestaande N664 over een lengte van circa 800 meter. De N664 krijgt een nieuwe aansluiting op de Postweg N665.

Related Projects

Back to top