The shareholders may exercise their rights at the (Extraordinary) General Meeting of Shareholders. Boskalis holds at least one General Meeting of Shareholders every year. Its tasks include adopting the financial statements and it has powers with regard to the appointment and dismissal of members of the Supervisory Board.

*Dutch text below

The Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) of Royal Boskalis Westminster N.V. (the “Company”) shall take place on Tuesday 30 June, 2020 at 14:30 hours.

In view of recent developments surrounding the COVID-19 (corona) virus and the Company’s wish to minimize as much as possible the health risks for shareholders, management, supervisory board members and employees, it is not possible this year to hold the AGM on 30 June 2020 in the usual manner. Shareholders may follow the AGM remotely through a video webcast, without the possibility to attend the AGM in person. The link to this video webcast will be available on the Company's website on 30 June 2020 (www.boskalis.com).

The Company therefore requests all shareholders to cast their votes prior to the AGM either electronically or via the grant of a written proxy. It is not possible to cast (electronic) votes during the AGM. The Company also gives its shareholders the opportunity to submit any questions and/or comments regarding the agenda items to the Company in writing.

For further instructions and information we kindly refer to the agenda with explanatory notes and appendices, which may be downloaded on this page below.

At the Registration Date, the Company has an issued share capital of EUR 1.353.783,38 consisting of 135.378.338 ordinary shares with a nominal value of EUR 0,01 each. The number of voting rights at that day amounts to 131.011.684.

---

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de “Vergadering”) van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (de “Vennootschap”) zal plaatsvinden op dinsdag 30 juni 2020, om 14:30 uur.

Gezien de recente ontwikkelingen rond het Covid-19 (corona) virus en de wens van de Vennootschap om de risico’s voor de gezondheid van aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en werknemers zoveel mogelijk te beperken, is het dit jaar niet mogelijk om de Vergadering op de reguliere wijze te laten plaatsvinden. Aandeelhouders kunnen de Vergadering op afstand volgen middels een video webcast, zonder dat fysieke aanwezigheid mogelijk is. De link naar deze video webcast zal op dinsdag 30 juni 2020 op deze pagina worden geplaatst.

De Vennootschap verzoekt alle aandeelhouders derhalve om hun stem voorafgaand aan de Vergadering via de elektronische weg dan wel via een schriftelijke stemvolmacht uit te brengen. Het is niet mogelijk om tijdens de Vergadering (elektronische) stemmen uit te brengen. Voorts stelt de Vennootschap de aandeelhouders in de gelegenheid om eventuele vragen en/of opmerkingen ten aanzien van de agendapunten schriftelijk aan de Vennootschap te stellen.

Voor verdere instructies en informatie verwijzen wij graag naar de agenda met toelichting en bijlagen, welke hieronder op deze pagina te downloaden zijn.

Op de dag van de oproeping heeft de Vennootschap een geplaatst kapitaal van EUR 1.353.783,38 bestaande uit 135.378.338 gewone aandelen van elk EUR 0,01 nominaal. Het aantal stemrechten bedraagt per die dag 131.011.684.

Selected downloads

Financial calendar

  • Annual General Meeting of Shareholders

  • Publication of 2020 half-year results

  • Trading update on third quarter of 2020

More on investor relations

Back to top