Boskalis heeft het innovatieve onderzoeksprogramma ‘Building with Nature’ in het leven geroepen. Dit programma neemt elementen en krachten in de natuur zoals wind en stroming mee bij het ontwerpen van waterbouwkundige oplossingen, om zo te zorgen voor evenwicht tussen economische ontwikkeling en milieuzorg. Wetenschappelijke onderzoeksresultaten worden beschikbaar gesteld voor het ontwerpen en uitvoeren van projecten, alsmede voor beleidsbepaling en besluitvorming. Het initiatief is een nauwe samenwerking tussen de Nederlandse overheid en Nederlandse ondernemingen, universiteiten en kennisinstituten, met Ecoshape als belangrijkste partner.

Environmental engineering

Building with Nature maakt zoveel mogelijk gebruik van de diensten die door het ecosysteem worden geleverd – de voordelen die de natuur de samenleving biedt. Een voorbeeld hiervan zijn duinen die fungeren als kustbescherming en tegelijkertijd recreatiemogelijkheden bieden. Voor het onderhoud van de Nederlandse kust heeft Boskalis zandmotoren aangelegd die gebruik maken van natuurlijke krachten zoals wind, golven, stromingen en getijden om zand vanuit een centrale suppletielocatie langs te kust te verspreiden. Daarnaast onderzoekt Building with Nature methodes die gericht zijn op de duurzame ontwikkeling van havens.

Building with Nature levert inzicht in de gevolgen van waterbouwkundige projecten op ecosystemen.

More related to Building with Nature

Back to top