Read all about Boskalis in our latest news and press releases. Filter by category or year, search on keyword(s) and organize the results in grid view or as a list. Below you can also find out who to contact with any questions or queries you may have.

Overzicht nieuws en persberichten

Geselecteerde filters:
News

Boskalis geeft boek uit over de berging van de Ever Given

Papendrecht, 8 december 2021 In maart van dit jaar stond Boskalis in het middelpunt van de wereldwijde media-aandacht rond de berging van het gestrande megacontainerschip Ever Given in het Suezkanaal. Een grote groep experts van Boskalis en dochter SMIT Salvage slaagden erin om in samenwerking met de Suez Canal Authority deze dwarsligger binnen een week bij springtij vlot te trekken. Hierdoor konden de honderden wachtende schepen hun weg vervolgen en werd een potentieel drama voor de wereldhandel afgewend (Lloyd’s List schatte de schade op USD 400 miljoen per uur). Ten tijde van de bergingsoperatie en direct erna werd Boskalis overstelpt met vragen van de media en geïnteresseerden over het verloop van de berging en wat zich achter de schermen afspeelde. Naar aanleiding van deze verzoeken en door het unieke karakter van deze berging heeft Boskalis besloten een boek uit te geven waarin verslag wordt gedaan van deze intense week. Aan de hand van interviews met een groot aantal betrokkenen in combinatie met diverse foto’s schetst het boek een chronologisch beeld van hetgeen zich afspeelde aan boord van het gestrande schip, bij het supportteam op de wal in Egypte en op de Boskalis-kantoren. Het boek is tweetalig uitgebracht (Nederlands en Engels), is vanaf heden te bestellen in de  Boskalis shop (shop.boskalis.com) of bij  Bol.com  en vanaf volgende week leverbaar voor EUR 9,95 inclusief verzendkosten voor bestellingen met een afleveradres in Nederland. VOOR MEER INFORMATIE Investor relations: Martijn L.D. Schuttevâer ir@boskalis.com Pers: Arno Schikker press@boskalis.com T +31 786969310 Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Keppel Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 650 schepen en vaartuigen en 9.900 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons. Dit nieuwsbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com .

Lees meer
News

Boskalis consortium krijgt EUR 24 miljoen onderzoekssubsidie toegekend om emissievrije scheepvaart te bevorderen

Papendrecht, 6 december 2021 Een breed maritiem consortium waar Boskalis deel van uit maakt, heeft een subsidie van EUR 24 miljoen toegekend gekregen om onderzoek te doen naar het versnellen van het gebruik van methanol als koolstofarme brandstof binnen de scheepvaartindustrie. Methanol kan een aanzienlijke vermindering van de CO2-uitstoot opleveren in vergelijking met traditionele brandstoffen en wordt binnen de internationale maritieme sector gezien als een van de meest haalbare ‘schone’ brandstoffen voor grootschalige toepassing door de industrie. Het programma is getiteld Methanol als Energiestap Naar Emissieloze Nederlandse Scheepvaart (MENENS) en wordt gesponsord door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Het onderzoeksproject richt zich op de ontwikkeling van schone energietechnologie met een hoge mate van flexibiliteit en brede toepassingen binnen de scheepvaartindustrie, van jachtbouw tot offshore-werkschepen en krachtige baggerschepen. Het totale onderzoeksbudget bedraagt circa EUR 38 miljoen, inclusief een bijdrage van Boskalis. Het consortium, dat bestaat uit scheepseigenaren, werven, leveranciers van gespecialiseerde maritieme apparatuur en kennisinstellingen, gaat op zes verschillende scheepstypen een retrofit uitrusten om de levensvatbaarheid van methanolbrandstofsystemen te testen. Peter Berdowski, CEO: “Alternatieve brandstoffen zijn essentieel voor de ontwikkeling van een duurzamere maritieme industrie. Om die reden blijven wij een voortrekkersrol spelen bij initiatieven om het emissiereductiepotentieel van methanol en andere schone technologieën te onderzoeken. Dit onderzoeksprogramma naar het gebruik van methanol als koolstofarme brandstof is een volgende belangrijke stap op weg naar de verwezenlijking van de net-zero-doelstelling.” Boskalis maakt al deel uit van een gezamenlijk industrieproject, bekend als het Green Maritime Methanol Consortium, dat eerder de haalbaarheid van methanol als duurzame brandstof voor de maritieme sector heeft onderzocht. Een studie uit 2020, ondersteund door TKI Maritiem en het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken en Klimaatbeleid, toonde aan dat het gebruik van methanol nog niet economisch haalbaar is voor retrofit in de schepen van Boskalis, maar er wordt momenteel verder onderzoek gedaan naar de geschiktheid voor nieuwbouwschepen. ‎ VOOR MEER INFORMATIE Investor rel ations: Martijn L.D. Schuttevâer ir@boskalis.com Pers: Arno Schikker press@boskalis.com T +31 786969310 Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Keppel Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 650 schepen en vaartuigen en 9.900 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons. Dit nieuwsbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com .

Lees meer
News

Boskalis signs partnership agreement with CIP for the development of the world’s first energy island project

Papendrecht, 30 November 2021 Boskalis has signed a partnership agreement with Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), a leading global fund manager focused on renewable energy investments, together with three internationally renowned companies, to bid for the development of the energy island in the Danish North Sea. The signing of this agreement marks a significant step towards realising the world's first energy island, a project conceptualised by CIP and a crucial project in unlocking the rapid and unprecedented build-out of global offshore renewable energy to fight climate change. The Danish Energy Agency is currently in dialogue with potential bidders for the energy island tender, which is expected to be launched by Q3 2022. The four chosen contractors are ACCIONA, Boskalis, DEME and MT Højgaard International, each of which offer a unique set of capabilities and experience. These contractors, together called the "NJORD Group", display an impressive track record, as well as an extensive pool of best-in-class equipment and skilled staff needed to ensure reliable and timely project development and execution. Peter Berdowski, CEO Royal Boskalis Westminster: “We are excited with the formation of this partnership together with CIP as a leading global developer in the field of renewables. With our unique track record of creating new and climate resilient land development projects, together with our broad range of capabilities in the area of renewables, Boskalis is a logical contractor for the development of this innovative energy island in the Danish section of the North Sea. We look forward to taking the development of renewables further offshore to create a sustainable new horizon for millions of European households.” The energy island in the North Sea will be located approximately 80-100 kilometres off the Danish west coast, where conditions for green energy production based on offshore wind are optimal. The island will be able to connect 10 GW of offshore wind to Denmark and other neighbouring markets, host an innovation zone with potential for large-scale energy storage and Power-to-X technologies, and provide accommodation and operation and maintenance services from onsite harbour facilities. For the full press release of CIP, please refer to https://cipartners.dk/2021/11/30/cip-secures-world-class-global-contractor-group-for-the-worlds-first-energy-island-project/ ‎FOR FURTHER INFORMATION Investor relations: Martijn L.D. Schuttevâer ir@boskalis.com Press: Arno Schikker press@boskalis.com T +31 786969310 Royal Boskalis Westminster N.V. is a leading global services provider operating in the dredging, maritime infrastructure and maritime services sectors. The company provides creative and innovative all-round solutions to infrastructural challenges in the maritime, coastal and delta regions of the world. With core activities such as coastal defense, riverbank protection and land reclamation Boskalis is able to provide adaptive and mitigating solutions to combat the effects of climate change, such as extreme weather conditions and rising sea levels, as well as delivering solutions for the increasing need for space in coastal and delta regions across the world. The company facilitates the development of offshore energy infrastructure, including renewable wind energy. Boskalis is furthermore active in the construction and maintenance of ports, waterways, access channels and civil infrastructure, thus helping to facilitate trade flows and regional socio-economic development. In addition, Boskalis is a global marine salvage expert and has a number of strategic partnerships in harbor towage and terminal services (Keppel Smit Towage and Smit Lamnalco). With a versatile fleet of more than 650 vessels and floating equipment and 9,900 employees, including associates, Boskalis is creating new horizons around the world. This news release can also be found on our website www.boskalis.com . 

Lees meer
Press release

Boskalis verwerft EUR 450 miljoen offshore windproject

Papendrecht, 15 november 2021 Boskalis heeft een groot contract verworven voor het transport en de installatie van de monopile-funderingen en substations voor een offshore windpark ontwikkeling met een waarde van circa EUR 450 miljoen. De succesvolle staat van dienst van Boskalis op het gebied van offshore windparken kent zijn oorsprong in Europa en heeft zich de afgelopen jaren uitgebreid naar Azië en meer recent naar de oostkust van de VS. De unieke combinatie van installatiecapaciteiten door middel van zijn ultramoderne kraanschepen Bokalift 1 en Bokalift 2 in combinatie met de veelzijdige vloot voor zwaar zeetransport maakt Boskalis bij uitstek gekwalificeerd voor grootschalige offshore windprojecten. Dit contract zorgt voor een effectieve vlootbezetting van één jaar voor de kraanschepen en twee jaar voor de zware-ladingschepen. De engineering en voorbereidende werkzaamheden zijn reeds gestart en de uitvoering van het project staat gepland vanaf 2023. De strategie van Boskalis is erop gericht om in te spelen op de belangrijkste macro-economische factoren die de wereldwijde vraag opdrijven op onze markten: de groei van de wereldhandel, stijgende energieconsumptie, de groeiende wereldbevolking en de uitdagingen die gepaard gaan met klimaatverandering. Dit project hangt nauw samen met het ontwikkelen van opwekcapaciteit voor duurzame energie in verband met klimaatverandering en groeiend energieverbruik. ‎ Dit is een persbericht van Boskalis op grond van artikel 17 paragraaf 1 van de European Market Abuse Regulation (596/2014). Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Keppel Smit Towage en Smit Lamnalco ). Met een veelzijdige vloot van ruim 650 schepen en vaartuigen en 9. 9 00 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons . Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com .

Lees meer
Press release

Boskalis en Keppel verkopen KST en Maju aan Rimorchiatori Mediterranei

Papendrecht, 15 november 2021 Boskalis en zijn mede-aandeelhouder KS Investments Pte . Ltd. (Keppel) hebben een overeenkomst getekend voor de verkoop van hun havensleepactiviteiten in Singapore en Maleisië aan Rimorchiatori Mediterranei S.p.A . Het betreft hierbij de verkoop van Keppel Smit Towage Private Limited (KST) en Maju Maritime Pte Ltd ( Maju ). Op basis van de overeenkomst verwacht Boskalis circa EUR 80 miljoen in contanten te ontvangen voor zijn 49%-belang in de joint venture. KST/ Maju heeft de afgelopen twee jaar gemiddeld EUR 4 miljoen per jaar bijgedragen aan het nettoresultaat van Boskalis. Keppel Smit Towage (KST) is in 1991 opgericht als een joint venture tussen Keppel en SMIT, een dochteronderneming van Boskalis. KST heeft zich de afgelopen dertig jaar ontwikkeld tot een van de grootste en meest vooraanstaande aanbieders van havensleepdiensten in Zuidoost-Azië. KST beheert een vloot van 58 sleepboten die actief zijn in Singapore en via haar joint venture in Maleisië. De verkoop van KST volgt op het strategische besluit dat Boskalis in 2019 heeft genomen om zijn havensleepactiviteiten af te stoten. Boskalis heeft in 2019 zijn belangen in Saam Smit Towage en Kotug Smit Towage afgestoten. Rimorchiatori Mediterranei S.p.A. is een dochteronderneming van de Rimorchiatori Riuniti Group, een toonaangevende maritieme dienstverlener met hoofdkantoor in Genua, Italië, opgericht in 1922. Rimorchiatori Mediterranei beheert een vloot van meer dan 100 moderne sleepboten in meer dan 20 havens en heeft ongeveer 900 mensen in dienst. De transactie wordt naar verwachting in het eerste halfjaar van 2022 afgerond, onder voorbehoud van de goedkeuring van lokale toezichthouders in Singapore. VOOR MEER INFORMATIE Investor relations: Martijn L.D. Schuttevâer ir@boskalis.com Pers: Arno Schikker press@boskalis.com T +31 786969310 Dit is een persbericht van Boskalis op grond van artikel 17 paragraaf 1 van de European Market Abuse Regulation (596/2014). Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Keppel Smit Towage en Smit Lamnalco ). Met een veelzijdige vloot van ruim 650 schepen en vaartuigen en 9. 9 00 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons . Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com .  

Lees meer
Press release

Trading update: Boskalis handhaaft EBITDA-jaarverwachting

Papendrecht , 12 november 2021   HOOFDPUNTEN DERDE K WARTAAL Druk kwartaal met een toename van de omzet Hogere vlootbezetting bij zowel Dredging als Offshore Energy Salvage : uitzonderlijk rustig kwartaal Orderportefeuille: EUR 5,1 miljard Stevige stabiele n etto - kaspositie VOORUITZICHTEN 2021 Dredging : druk tweede halfjaar met hoge hopper vlootbezetting Offshore Energy: stabiel marktbeeld conform eerste halfjaar Towage & Salvage: Towage stabiel beeld en Salvage rustig tweede half jaar EBITDA - verwachting gehandhaafd: tweede halfjaar in lijn met eerste halfjaar   ‎Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft een druk derde kwartaal afgesloten. De kwartaal omzet lag conform verwachting op een hoger niveau in vergelijking met het kwartaalgemiddelde uit het eerste halfjaar .   O ok het afgelopen kwartaal hebben projecten in meer of mindere mate last gehad van de gevolgen van de CO VID-19 pandemie . Internationale reis- en verblijfrestrictie s maken het onverminderd uitdagend om projecten en schepen operationeel te houden , zeker in het Verre Oosten, waar de extra kosten door COVID-maatregelen zwaar drukken op de marges van enkele projecten. Desalniettemin is Boskalis er ook in het afgelopen kwartaal in geslaagd de projecten uit te voeren , met een hogere bezetting van de schepen.   De orderportefeuille bedraagt per eind september EUR 5 , 1 miljard en is daarmee gedaald ten opzichte van de recordstand van eind juni . In het derde kwartaal is voor ruim EUR 0, 3 miljard aan werk aangenomen. De orderportefeuille is nog altijd zeer goed gevuld en biedt daarmee een stevig fundament voor de rest van dit jaar en de periode daarna .   Voor geheel 20 2 1 handhaaft Boskalis de EBITDA - verwachting. Onvoorziene omstandigheden voorbehouden zal het EBITDA - niveau in het tweede halfjaar in lijn liggen met de EUR 226 miljoen uit het eerste halfjaar.   D e financiële positie van Boskalis is nog altijd zeer solide en de netto-kaspositie van EUR 210 miljoen is vrijwel onveranderd ten opzichte van medio 2021. Operationele ontwikkelingen Het derde kwartaal bij Dredging & Inland Infra is conform verwachting verlopen. Uiteenlopende projecten in Azië (hoofdzakelijk in de Filipijnen en Singapore ), Denemarken en Nederland hebben goed aan de omzet bijgedragen. D e hopper vloot was in het derde kwartaal zeer goed bezet en de cuttervloot was i n vergelijking met het eerste halfjaar eveneens beter bezet . De kwartaalomzet is in vergelijking met het kwartaalgemiddelde van het eerste halfjaar toegenomen .   In het kwartaal is een variëteit aan kleinere projecten aangenomen. Naast diverse meerwerkopdrachten betroffen dit hoofdzakelijk projecten in Europa , het Midden - Oosten en Azië . Per saldo is het Dredging & Inland Infra orderboek licht teruggelopen ten opzichte van medio 20 21 .     Bij Offshore Energy is het derde kwartaal goed verlopen. Binnen het cluster contracting hebben de offshore windactiviteiten in Taiwan en Europa in belangrijke mate bijgedragen aan de omzet. Bij het services cluster heeft Marine Transport & Services in belangrijke mate bijgedragen en Subsea Services heeft mede door de integratie van Rever Offshore de sterke lijn uit het eerste halfjaar vast weten te houden. De bezetting van de zware-lading schepen lag fractioneel lager ten opzichte van het eerste halfjaar, daar waar de rest van de vloot ( diving support vessels , kraan-, survey- , kabelleg - en valpijpschepen ) beter bezet was .   In het kwartaal zijn hoofdzakelijk werken aangenomen bij de services activiteiten (tra ns port, subsea services en survey). Per saldo is het Offshore Energy orderboek ten opzichte van medio 202 1 afgenomen.     Binnen het Towage & Salvage segment kende Salvage na een financieel zeer sterk eerste halfjaar een uitzonderlijk rustig derde kwartaal . Bij Towage lag de bijdrage van de towage joint ventures in lijn met de operationele kwartaalbijdrage van het eerste halfjaar. Financiële positie De sterke financiële positie van Boskalis is in de loop van het kwartaal niet wezenlijk veranderd. Medio september is het EUR 100 miljoen aandeleninkoopprogramma afgerond en het lopende investeringsprogramma met onder meer het nieuw e kraanschip Bokalift 2 verloopt conform verwachting . De netto-kaspositie is nagenoeg stabiel op EUR 210 miljoen, exclusief IFRS16 - gerelateerde leaseverplichtingen . Met de aanwezige liquide middelen en bankfaciliteiten heeft Boskalis thans een direct beschikbare financieringsruimte van ruim EUR 1 miljard. Vooruitzichten Op basis van de lopende projecten en gelet op de orderportefeuille staat Boskalis er goed voor. Desalniettemin spelen de gevolgen van stringente COVID-19 beperkingen in met name het Verre Oosten een belangrijke rol en is de definitieve start van het omvangrijke werk in de Filipijnen van groot belang.   Voor 2021 verwacht d e Raad van Bestuur, uitgaande van de vlootplanning en werken in portefeuille, en onvoorziene (COVID-19) omstandigheden voorbehouden, dat het EBITDA - niveau van het tweede halfjaar in lijn zal liggen met de EUR 226 miljoen uit het eerste halfjaa r .   Voor 2021 wordt een investeringsbedrag van circa EUR 375 miljoen verwacht met inbegrip van dry- dockings en de reeds eerder dit jaar aangeschafte offshore support en survey schepen. Eventuele acquisities zijn hierbij niet inbegrepen.     FINANCIËLE AGENDA 10 maart 2022 Publicatie jaarcijfers 2021 12 mei 2022 Trading update eerste kwartaal 2022 12 mei 2022 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 18 augustus 202 2 Publicatie halfjaarcijfers 2022 11 november 202 2 Trading update derde kwartaal 2022   Consensus financi ë le prognoses Boskalis verzamelt voorafgaand aan de publicatie van de (half)jaarcijfers en geplande trading updates de financiële prognoses ( estimates ) van sell -side analisten die Boskalis volgen. Het gemiddelde van deze prognoses ( consensus estimates ) kan op de website van Bo skalis worden geraadpleegd boskalis.com/IR/ estimates .       VOOR MEER INFORMATIE   Investor relations: Martijn L.D. Schuttevâer ir@boskalis.com   Pers: Arno Schikker press@boskalis.com   T +31 786969310   Dit is een persbericht van Boskalis op grond van artikel 17 paragraaf 1 van de European Market Abuse Regulation (596/2014).   Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Keppel Smit Towage en Smit Lamnalco ). Met een veelzijdige vloot van ruim 650 schepen en vaartuigen en 9.900 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons .   Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com .  

Lees meer

Media and publications

Let's talk

Stay up to date

Enter your email address to receive Boskalis press releases, news and/or financial calendar updates.

Investor Relations

For IR matters contact our Director of Investor Relations & Corporate Communications.

Back to top