Read all about Boskalis in our latest news and press releases. Filter by category or year, search on keyword(s) and organize the results in grid view or as a list. Below you can also find out who to contact with any questions or queries you may have.

Overzicht nieuws en persberichten

Geselecteerde filters:
Press release

Boskalis update inkoop eigen aandelen

Papendrecht, 30 maart 2020 Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft in de periode van 23 maart tot en met 27 maart eigen gewone aandelen ingekocht. De inkoop vond plaats binnen het kader van het op 15 maart 2019 aangekondigde aandelen-inkoopprogramma. Klik hier voor een volledig overzicht van de individuele transacties. Mits er in de voorafgaande week gewone aandelen zijn ingekocht, publiceert Boskalis gedurende het aandelen-inkoopprogramma elke maandag een persbericht. Geïnteresseerden kunnen zich via ir@boskalis.com abonneren op deze persberichten. Een overzicht van de voortgang van het programma wordt eveneens bijgehouden op www.boskalis.com/sharebuyback2019-2020 . ‎  VOOR MEER INFORMATIE Investor relations: Martijn L.D. Schuttevâer ir@boskalis.com Pers: Arno Schikker press@boskalis.com T +31 786969310 Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Keppel Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 700 schepen en vaartuigen en 10.000 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons. Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com .  

Lees meer
Press release

Boskalis stelt Algemene Vergadering van Aandeelhouders uit

Papendrecht, 18 maart 2020 Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) maakt bekend dat de aangekondigde Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) wordt uitgesteld tot 30 juni 2020. Gezien de recente ontwikkelingen rond het COVID-19 (corona) virus en de wens van Boskalis om de gezondheidsrisico’s van de aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en werknemers zoveel mogelijk te beperken wordt de AvA van 13 mei verplaatst naar 30 juni 2020. Met inachtneming van de wettelijke oproeptermijn zal de agenda op 19 mei 2020 worden gepubliceerd. Boskalis volgt de ontwikkelingen en aanwijzingen van de overheid ten aanzien van het COVID-19 (corona) virus op de voet en behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om eventuele verdere maatregelen ten aanzien van de AvA te treffen, waaronder maar niet beperkt tot het limiteren van het aantal deelnemers aan de vergadering, dan wel het mogelijk verder uitstellen van de AvA. Aandeelhouders worden verzocht de website van Boskalis regelmatig te bezoeken voor eventuele nadere berichten met betrekking tot de AvA. Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Keppel Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 700 schepen en vaartuigen en 9.600 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons. Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com .

Lees meer
Press release

Boskalis publiceert Annual Report en Sustainability Report 2019

Papendrecht, 5 maart 2020 Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft zojuist het Annual Report 2019 gepubliceerd, met daarin de toelichting op het Corporate Business Plan 2020-2022, alsmede het Sustainability Report 2019 . Het nieuwe Corporate Business Plan wordt tevens toegelicht in een online interview met Peter Berdowski, CEO van Boskalis. Het Corporate Business Plan is geschreven met oog voor de megatrends die op de lange termijn zowel uitdagingen als kansen voor Boskalis bieden. De megatrends die bepalend zijn voor de wereld van Boskalis zijn de groeiende wereldbevolking, de groei van de wereldwijde handel, de vraag naar steeds meer en bovenal duurzame energie en klimaatverandering. Boskalis draagt met zijn activiteiten bij aan de maatschappij evenals aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Met onze activiteiten bieden wij bescherming tegen overstromingen, creëren wij infrastructuur voor handel en energie met de bijbehorende werkgelegenheid en bevorderen wij de energietransitie naar hernieuwbare energiebronnen. Het Sustainability Report bevat de uitkomst van een nieuwe materialiteitsanalyse die als uitgangspunt heeft gediend om onze sustainability focus areas te bepalen. U kunt meer over onze aanpak, vooruitgang en doelstellingen in het rapport lezen, waaronder onze ambitie om uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te zijn. De rapporten zijn beschikbaar als interactieve PDF-documenten en kunnen worden gedownload via www.boskalis.com/reports . ‎ VOOR MEER INFORMATIE Investor relations: Martijn L.D. Schuttevâer ir@boskalis.com Pers: Arno Schikker press@boskalis.com T +31 786969310 ‎ Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Keppel Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 700 schepen en vaartuigen en 9.600 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons. Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com .

Lees meer
Press release

Boskalis jaarresultaat gestuwd door goed tweede halfjaar

Papendrecht, 5 maart 2020 KERNCIJFERS 2019 Omzet: EUR 2,6 miljard EBITDA: EUR 376 miljoen EBIT: EUR 111 miljoen Nettowinst: EUR 75 miljoen Record orderportefeuille: EUR 4,7 miljard Netto schuldenvrij: financiële positie EUR 26 miljoen cash Dividendvoorstel: EUR 0,50 per aandeel in contanten VOORUITZICHTEN Goed gevulde portefeuille voor 2020 Dredging: stabiel marktvolume met stabiele marges Offshore Energy: geleidelijk herstel van de markt Towage: stabiel marktbeeld  Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft na een moeilijk eerste halfjaar 2019 goed afgesloten met een EBITDA van EUR 376 miljoen, iets boven de eigen verwachting. De nettowinst bedroeg EUR 75 miljoen (2018: EUR 436 miljoen verlies). De omzet is ten opzichte van vorig jaar met 2,9% toegenomen tot EUR 2,64 miljard (2018: EUR 2,57 miljard). De EBITDA is uitgekomen op EUR 376 miljoen en de EBIT bedroeg EUR 111 miljoen inclusief buitengewone baten. In 2018 bedroeg de EBITDA EUR 354 miljoen en EBIT EUR 119 miljoen, beide gecorrigeerd voor buitengewone lasten. De daling van het resultaat wordt hoofdzakelijk verklaard door een slecht eerste halfjaar van de Offshore Energy divisie, met operationele en contractuele issues op een beperkt aantal offshore wind cables en decommissioning projecten. Na een grondige analyse van de projectenportefeuille zijn in het eerste halfjaar voorzieningen ter grootte van ruim EUR 100 miljoen getroffen voor een beperkt aantal contracten. Zowel in 2019 als in 2018 is het resultaat beïnvloed door een aantal bijzondere posten. In 2019 betrof dit de boekwinst op de verkoop van twee havensleep joint ventures alsook de verkoop van materieel. In 2018 betrof het aanzienlijke non-cash impairment-lasten. Bij Dredging & Inland Infra was er sprake van een gezonde omzetgroei van ruim 6% die volledig buiten Europa werd gerealiseerd mede onder invloed van enkele grote projecten in Oman, Singapore en Canada. De bezetting van de hoppervloot was ten opzichte van 2018 iets minder sterk maar lag wel boven het industriegemiddelde, daar waar de cuttervloot aanzienlijk drukker bezet was dan voorgaande jaar. De EBITDA was nagenoeg stabiel bij een lagere operationele marge. In de loop van 2019 zijn diverse spraakmakende projecten aangenomen waarmee de portefeuille toenam. Bij Offshore Energy is de omzet met 2% afgenomen. Ondanks een goed tweede halfjaar lag het jaarresultaat van de divisie op een aanzienlijk lager niveau als gevolg van de in het eerste halfjaar getroffen verliesvoorzieningen bij offshore wind cable en decommissioning projecten. De seabed intervention en surveyactiviteiten hebben het afgelopen jaar fors bijgedragen aan het resultaat. De transportactiviteiten waren nog onverminderd afhankelijk van de spotmarkt, alhoewel in de loop van 2019 concrete tekenen van herstel zichtbaar werden voor de periode 2021 en daarna. In het tweede halfjaar heeft Boskalis een belangrijk en omvangrijk offshore wind project in Taiwan aangenomen, ten gevolge waarvan besloten is in een tweede kraanschip te investeren. Bij Towage & Salvage is het gecombineerde resultaat toegenomen, ondanks de verkoop van het belang in de Saam Smit Towage en Kotug Smit Towage joint ventures. Salvage kende een druk jaar met de voltooiing van twee lopende bergingen en de succesvolle berging van twee tankers in de Straat van Hormuz. Samen met een groot aantal middelgrote en kleinere opdrachten heeft dit geleid tot een hoger resultaat bij een stabiele omzet. De bijdrage van de resterende Towage joint ventures was hoger dan in 2018, maar nam per saldo af als gevolg van de verkoop van het belang in Saam Smit Towage en Kotug Smit Towage. De financiële positie van Boskalis is onverminderd sterk en is in het tweede halfjaar aanzienlijk verbeterd. Per jaareinde was Boskalis netto schuldenvrij met een kaspositie van EUR 26 miljoen, daar waar de netto-schuldenpositie zes maanden eerder EUR 420 miljoen was en ultimo 2018 EUR 131 miljoen. De solvabiliteit is met 54% onverminderd hoog. De orderportefeuille, exclusief ons aandeel in de orderportefeuille van deelnemingen, is met 10% toegenomen tot een recordhoogte van EUR 4,72 miljard (ultimo 2018: EUR 4,29 miljard). Peter Berdowski, CEO Boskalis: ‘We hebben 2019 goed weten af te sluiten na een moeilijk eerste halfjaar. Mede door deze resultaten en de opbrengst uit desinvesteringen hebben we het jaar schuldenvrij afgesloten. Geen geringe prestatie in het licht van de moeilijke marktomstandigheden in de afgelopen jaren en de investeringen en acquisities die wij hebben gedaan. Bij een aantal van de Offshore Energy activiteiten zien we tekenen van herstel. We zien een hoger activiteitenniveau bij survey, heavy marine transport en seabed intervention. Daarenboven hebben we een strategisch belangrijk offshore windproject in Taiwan aangenomen. Mede op basis van dit project hebben we besloten te investeren in een nieuw, grensverleggend kraanschip, waarmee we extreem grote funderingen kunnen installeren. Met deze investering versterken we onze positie in de windmarkt. Bij Dredging hebben we naar omstandigheden een goede prestatie geleverd. De vlootbezetting was bovengemiddeld en het orderboek nam fors toe. In november hebben wij een omvangrijk project in de Filipijnen aangenomen, waarmee we Manilla kunnen voorzien van een belangrijk stuk nieuw land, dat bovendien bescherming biedt tegen de gevolgen van klimaatverandering. Met dit project hebben we een belangrijke bodem in de vlootbezetting gelegd voor de komende 2 tot 3 jaar. De berging had een zeer succesvol jaar met een aantal spraakmakende operaties. Zo wisten wij onder andere een grote milieuramp in het Midden-Oosten te voorkomen door twee door milities aangevallen tankers in veiligheid te brengen. Daarnaast hebben wij grote stappen gezet met de strategisch herpositionering van ons bedrijf door de succesvolle verkoop van twee havensleep joint ventures en de acquisitie van het surveybedrijf Horizon in het Midden-Oosten. De afgelopen periode hebben wij hard gewerkt aan een nieuw corporate businessplan dat wij later vandaag zullen presenteren. Hieruit blijkt dat er een betekenisvolle rol voor Boskalis is weggelegd om een aantal van de grote maatschappelijke uitdagingen van de komende decennia aan te pakken. Met de kwaliteit van onze organisatie, schepen en vooral onze mensen zien wij de toekomst met vertrouwen tegemoet.’ Marktontwikkelingen De ontwikkeling van de voor Boskalis relevante macrotrends zijn op lange termijn positief. De structurele groei en stijgende welvaart van de wereldbevolking die steeds meer in kustgebieden woont stimuleert de vraag naar infrastructuur, grondstoffen en energie en stimuleert de wereldhandel. Klimaatverandering vereist enorme investeringen in de energietransitie, van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen. Ondanks alle maatregelen om emissies terug te dringen, zullen emissies op de middellange termijn verder toenemen en zullen de schadelijke effecten van klimaatverandering de komende decennia eveneens toenemen. Het adequaat aanpakken van deze effecten door adaptieve maatregelen vereist enorme investeringen. Gezamenlijk stuwen deze macrotrends de vraag naar maritieme infrastructuur en vormen als zodanig belangrijke drijfveren voor duurzame groei voor onze activiteiten. In het nieuwe Corporate Business Plan 2020-2022 wordt uitvoerig ingegaan op de ontwikkeling van deze business drivers evenals op de doorvertaling daarvan naar onze eindmarkten. Ondanks onzekerheden over de mate en het tempo van een marktherstel op de korte termijn is Boskalis positief over de kansen en mogelijkheden voor de middellange en lange termijn. Wij zien volop mogelijkheden om het bedrijf verder uit te bouwen. Mogelijkheden bij Dredging & Inland Infra, bij Towage & Salvage, maar in het bijzonder in offshore wind bij Offshore Energy alsook in de traditionele olie- en gasmarkten. Het nieuwe Business Plan wordt nader toegelicht in het Jaarverslag 2019 dat later vandaag, donderdag 5 maart, wordt gepubliceerd. Vooruitzichten Het marktbeeld voor 2020 ziet er ten opzichte van de aanvang van 2019 gunstiger uit. Bij Dredging & Inland Infra zien wij voor de korte termijn een stabiel werkvolume in de markt en bieden de projecten in portefeuille een solide basis voor de omzet en vlootbezetting voor 2020. De markt is echter aanhoudend competitief en voor Boskalis ligt de nadruk op het behoud van bezetting tegen verantwoorde projectrisico’s. Het beeld van de Offshore Energy markt wordt geleidelijk positiever. De bijdrage vanuit de windprojecten zal naar verwachting positief zijn, en ook voor seabed intervention wordt een redelijk jaar verwacht. Survey gaat naar verwachting wederom een goed jaar tegemoet en zal met de consolidatie van Horizon groeien. Voor Transport geldt 2020 als een overgangsjaar, komend van een aantal rustige jaren naar een aantrekkende markt in 2021 en 2022. Bij Towage & Salvage zullen de overgebleven joint ventures (Smit Lamnalco en Keppel Smit Towage) naar verwachting een stabiel jaar tegemoet gaan. Het jaarresultaat bij Salvage zal sterk afhangen van het inherent onvoorspelbare aanbod aan werk en de afwikkeling van projecten uit het verleden. Gegeven het projectmatige karakter van een significant deel van onze activiteiten, met daarenboven de onzekere omstandigheden, is het moeilijk om thans, vroeg in het jaar, een concrete kwantitatieve uitspraak te doen over het jaarresultaat 2020. Door het samenvallen van twee grote investeringen, de megacutter Krios en de Bokalift 2, wordt voor 2020 een investeringsbedrag van circa EUR 400 miljoen verwacht, exclusief de aanschaf van het restbelang in Horizon en eventuele acquisities. De financiële positie is zeer solide en Boskalis voldoet ruimschoots aan zijn financiële convenanten. Dividendbeleid en -voorstel Uitgangspunt voor het dividendbeleid van Boskalis is het beschikbaar stellen van 40% tot 50% van de nettowinst uit gewone bedrijfsvoering als dividend waarbij tevens voor de langere termijn een stabiele ontwikkeling van het dividend wordt nagestreefd. Bij de keuze voor de vorm van het dividend (in contanten en/of geheel of gedeeltelijk in aandelen) wordt rekening gehouden met de gewenste balansverhoudingen en de belangen en wensen van de aandeelhouders. Gelet op de robuuste balans is voor de bepaling van het dividend over 2019 besloten het dividend stabiel te houden en daarmee meer uit te betalen dan het beleid voorschrijft. Boskalis zal daarom aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 13 mei 2020 voorstellen om een dividend van EUR 0,50 per aandeel in contanten uit te keren, circa 88% van de nettowinst. Het dividend zal vanaf 25 mei 2020 betaalbaar zijn. >>> klik hier voor het volledige 2019 jaarbericht (Engelstalig) inclusief alle financiële details

Lees meer
Press release

Boskalis en Wetlands International onderzoeken potentieel van ‘blue carbon’

Papendrecht, 3 februari 2020 Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) en Wetlands International, een internationale NGO die zich richt op het beschermen en herstellen van wetlands, gaan intensiever samenwerken om waterrijke en moerasachtige gebieden aan de kust te versterken en herstellen. Niet alleen dragen deze wetlandgebieden bij aan de kustbescherming en ondersteunen ze de visserij, maar ze behoren ook tot de grootste opslagplaatsen van CO 2 ter wereld. De organisaties gaan zich in het kader van een recent ondertekende samenwerkingsovereenkomst in eerste instantie richten op het ontwikkelen van expertise en kennis op het gebied van zogeheten ‘blue carbon’ ecosystemen, die kunnen bijdragen aan het realiseren van klimaatdoelstellingen, adaptatie en het behoud van biodiversiteit. ‘Blue carbon’ verwijst naar de CO 2 die wereldwijd wordt opgeslagen door kustecosystemen, met name mangrovebossen, zeegrasvelden en kwelders. De gevolgen van klimaatverandering voor ecosystemen en gemeenschappen in kustgebieden worden steeds duidelijker, met een toenemend risico op overstromingen en erosie. De baggersector vervult een belangrijke rol bij het beschermen van kustlijnen door middel van innovatieve oplossingen en het introduceren van adaptieve maatregelen. Jane Madgwick, Chief Executive Officer van Wetlands International: “ Als natuurlijke kustbescherming, CO 2 - en wateropslagplaats zijn wetlands van essentieel belang om gemeenschappen en de natuur te helpen om te gaan met de gevolgen van klimaatverandering. Samen met Boskalis willen we onze blue carbon expertise en kennis verder ontwikkelen om ‘nature-based’ oplossingen centraal te stellen als ‘best practice’ binnen de gehele sector. ” Theo Baartmans, Lid van de Raad van Bestuur en Chief Operating Officer van Boskalis: “ Als toonaangevende waterbouwer wil Boskalis graag zijn ‘nature-based’-oplossingen op het gebied van kustbescherming en het verrijken van kustecosystemen tegen de gevolgen van klimaatverandering verder ontwikkelen. Door samen te werken met Wetlands International kunnen we onze respectievelijke expertises bundelen om wetlands in kustgebieden verder te versterken in termen van biodiversiteit en tegelijkertijd het potentieel van deze gebieden te benutten om CO 2 op te slaan. ” Boskalis en Wetlands International werken al een aantal jaar actief samen in het Ecoshape-consortium, een consortium dat zich richt op het ontwikkelen van ‘Building with Nature’-principes ter ondersteuning van op natuurlijke processen gebaseerde waterkeringen, kustherstel, robuuste deltagebieden en duurzame havens. Bij deze principes wordt voorrang gegeven aan het gebruik van natuurlijke processen en materialen zoals sedimentstromen en mangroveherstel bij het tegemoetkomen aan de maatschappelijke behoefte aan infrastructuur. Tot de vermeldenswaardige projecten die de partijen samen hebben ondernomen, behoren het ‘ Building with Nature Indonesia ’ programma, waar mangroveherstel en op de natuur gebaseerde kustbescherming een basis bieden voor de plaatselijke economie en ontwikkeling van de gemeenschap. Boskalis en Wetlands International zetten zich in om de kennisbasis te versterken en de opgedane inzichten die voortvloeien uit de samenwerking met de gehele sector te delen. - Einde gezamenlijk persbericht - Aanvullende informatie: Kustecosystemen zoals mangrovebossen, zeegrasvelden en kwelders vormen een belangrijk leefgebied voor allerlei soorten dieren en planten. Deze ecosystemen leveren een belangrijke bijdrage aan het levensonderhoud van mensen en houden de waterkwaliteit op peil. Er is steeds meer belangstelling voor het behoud en herstel ervan, niet alleen vanwege de biodiversiteitswaarde maar ook omdat deze systemen klimaatbuffers zijn die een kosteneffectieve manier vormen om zowel CO 2 uit de atmosfeer te halen als ervoor te zorgen dat gemeenschappen en de natuur zich kunnen aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering. Building with Nature Indonesia is ontwikkeld door Wetlands International in samenwerking met het Indonesische ministerie voor Maritieme Zaken en Visserij, het Indonesische ministerie van Openbare Zaken en Huisvesting, en Boskalis als lid van het Ecoshape-consortium. Het programma wordt gesteund door het Nederlandse Fonds Duurzaam Water (FDW) en het Duitse ministerie voor Milieu, Natuurbehoud en Nucleaire Veiligheid (BMU) in het kader van het International Climate Initiative (IKI). De internationale World Wetlands Day, die wordt gehouden in het kader van de Conventie van Ramsar inzake wetlands, werd gevierd op 2 februari en heeft dit jaar als thema wetlands en biodiversiteit.  Neem voor meer informatie contact op met: Arno Schikker, Manager Corporate Communications, Boskalis: arno.schikker@boskalis.com Gina Lovett, Global Head of Communications & Advocacy, Wetlands International: gina.lovett@wetlands.org Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com .  

Lees meer
Press release

Incident aan boord van FPSO op de Vanguard

Papendrecht, 9 januari 2020 Begin deze week heeft zich een incident voorgedaan aan boord van de FPSO die momenteel door de Vanguard van China naar Brazilië wordt vervoerd. Tijdens de reis voert een door de werf aangewezen aannemer werkzaamheden uit aan boord van de FPSO, ter voorbereiding op de aflevering van de FPSO aan de operator in Brazilië later deze maand. Deze activiteiten maken deel uit van de verantwoordelijkheden van de betreffende Chinese werf. Zes werknemers van de aannemer, allen met de Braziliaanse nationaliteit, hebben illegaal een schoonmaakmiddel geconsumeerd dat zich aan boord van de FPSO bevond. Deze vloeistof wordt doorgaans gebruikt voor ontvettingsdoeleinden en bevatte naar alle waarschijnlijkheid een mengsel van ethanol en het zeer giftige methanol. De zes personen meldden dit ongeveer 36 uur na consumptie aan onze bemanning, toen ernstige ziekteverschijnselen optraden. Onze bemanning heeft daarop direct actie ondernomen. De Vanguard heeft haar koers verlegd richting de kust van Zuid-Afrika en gelijktijdig is een medische evacuatie per helikopter georganiseerd. Helaas is een van de getroffen personen overleden voordat de medische hulp ter plaatse was. De overige vijf personen werden met succes geëvacueerd en in het ziekenhuis opgenomen in Durban, Zuid-Afrika, waar zij momenteel succesvol herstellen van de vergiftiging. Boskalis betuigt zijn deelneming aan de familie en geliefden van de overleden persoon. Boskalis wil benadrukken dat de onderneming een strikt zero tolerance beleid voert met betrekking tot alcohol op haar offshore-schepen. De FPSO en Vanguard hebben hun reis naar Brazilië inmiddels hervat. ‎ Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Keppel Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 700 schepen en vaartuigen en 10.000 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons. Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com .

Lees meer

Media and publications

Let's talk

Stay up to date

Enter your email address to receive Boskalis press releases, news and/or financial calendar updates.

Investor Relations

For IR matters contact our Director of Investor Relations & Corporate Communications.

Back to top