Read all about Boskalis in our latest news and press releases. Filter by category or year, search on keyword(s) and organize the results in grid view or as a list. Below you can also find out who to contact with any questions or queries you may have.

Overzicht nieuws en persberichten

Geselecteerde filters:
Persbericht

Boskalis update inkoop eigen aandelen

Papendrecht, 17 juni 2019  Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft in de periode van 10 juni tot en met 14 juni eigen gewone aandelen ingekocht. De inkoop vond plaats binnen het kader van het op 15 maart 2019 aangekondigde aandelen-inkoopprogramma.   Klik hier voor een volledig overzicht van de individuele transacties.   Mits er in de voorafgaande week gewone aandelen zijn ingekocht, publiceert Boskalis gedurende het aandelen-inkoopprogramma elke maandag een persbericht. Geïnteresseerden kunnen zich via ir@boskalis.com abonneren op deze persberichten. Een overzicht van de voortgang van het programma wordt eveneens bijgehouden op www.boskalis.com/sharebuyback2019       VOOR MEER INFORMATIE   Investor relations: Martijn L.D. Schuttevâer ir@boskalis.com   Pers: Arno Schikker press@boskalis.com   T +31 786969310 ‎ Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Kotug Smit Towage, Keppel Smit Towage, Saam Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 900 schepen en vaartuigen en 11.300 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons.   Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com .  

Lees meer
Persbericht

Boskalis aangesteld als berger voor beide getroffen tankers in de Golf van Oman

Papendrecht, 14 juni 2019 Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) is aangesteld als de berger voor beide tankers die gisterochtend in de Golf van Oman bij een vermoedelijke aanslag zijn getroffen. De verzekeraars van beide schepen hebben Boskalis-dochter SMIT Salvage kort na de incidenten aangesteld om de schepen en hun lading te bergen. De Front Altair met aan boord een lading nafta verkeert nog in een zorgelijke toestand. De bemanning heeft het schip veilig kunnen verlaten en de brand was gistermiddag geblust. De bergingsoperatie wordt ter plekke uitgevoerd door een ingevlogen bergingsteam met specialistisch materieel. De Kokuka Courageous met aan boord een lading methanol verkeert inmiddels in een stabiele toestand. Ook hier heeft de bemanning het schip veilig kunnen verlaten en is het schip gestabiliseerd. Gistermiddag is met succes een sleepverbinding tot stand gebracht waarna de bemanning weer aan boord kon. Het schip wordt momenteel naar een haven in de Golfregio gesleept. De bergingsoperaties worden in nauw overleg uitgevoerd met de relevante lokale autoriteiten, waaronder het Marine Emergency Mutual Aid Centre (MEMAC). Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Kotug Smit Towage, Keppel Smit Towage, Saam Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 900 schepen en vaartuigen en 11.300 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons. Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com .  

Lees meer
Persbericht

Besluiten Aandeelhoudersvergadering Boskalis aangenomen

Papendrecht, 8 mei 2019 Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) bericht dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de Vergadering) de jaarrekening over 2018 vandaag heeft vastgesteld. Alle overige stempunten zijn eveneens aangenomen, waaronder: Raad van Bestuur (her)benoemingen De heer P.A.M. Berdowski is herbenoemd als lid van de Raad van Bestuur en CEO voor een termijn van vier jaar. De heer C. van Noort is benoemd als lid van de Raad van Bestuur in de functie van CFO voor een termijn van vier jaar. De heer Van Noort (1975) heeft de Nederlandse nationaliteit en heeft diverse functies binnen Boskalis vervuld waaronder laatstelijk als financieel directeur Boskalis Nederland. De heer T.L. Baartmans is herbenoemd als lid van de Raad van Bestuur voor een periode van vier jaar. De heer J.H. Kamps is per Vergadering afgetreden als CFO en lid van de Raad van Bestuur. Raad van Commisarissen (her)benoemingen Mevrouw J.A. Tammenoms Bakker is benoemd als lid van de Raad van Commissarissen voor een termijn van vier jaar. Mevrouw Tammenoms Bakker (1953) heeft de Nederlandse nationaliteit en was voorheen onder andere werkzaam bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat als Directeur-Generaal. De heer D.A. Sperling is benoemd als lid van de Raad van Commissarissen voor een termijn van vier jaar. De heer Sperling (1955) heeft de Nederlandse nationaliteit en was voorheen onder andere werkzaam bij TBI Holdings B.V. als lid van de Raad van Bestuur. De heer J. van der Veer is herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen voor een termijn van vier jaar. De heer Van der Veer is tevens voorzitter van de Raad van Commissarissen. De heer J.N. van Wiechen is herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen voor een termijn van vier jaar. De heer C. van Woudenberg is per Vergadering afgetreden als lid van de Raad van Commissarissen. Dividend De Vergadering heeft ingestemd met het voorgestelde dividend van EUR 0,50 per aandeel in contanten. Op 10 mei zal het aandeel ex-dividend noteren met een betaalbaarheidsstelling van het dividend op 20 mei. 2019 Financiële agenda 10 mei Aandeel noteert ex-dividend 13 mei Registratiedatum voor dividendgerechtigdheid (na sluiting beurs) 20 mei Betaalbaarstelling aandelendividend 22 augustus Publicatie halfjaarcijfers 2019 8 november Trading update derde kwartaal 2019 VOOR MEER INFORMATIE Investor relations: Martijn L.D. Schuttevâer ir@boskalis.com Pers: Arno Schikker press@boskalis.com T +31 786969310 Dit is een persbericht van Boskalis op grond van artikel 17 paragraaf 1 van de European Market Abuse Regulation (596/2014). Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta's. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Kotug Smit Towage, Keppel Smit Towage, Saam Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 900 schepen en vaartuigen en 11.300 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons. Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com .

Lees meer
Persbericht

Boskalis Trading Update

Papendrecht, 8 mei 2019 Het marktbeeld en de ontwikkelingen in het eerste kwartaal bij Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) zijn tot op heden in lijn met de verwachtingen zoals geschetst bij de bekendmaking van de jaarcijfers 2018. Hogere omzet ten opzichte van het eerste kwartaal 2018 bij een vergelijkbaar resultaat Redelijke bezetting van de vloot bij zowel Dredging als Offshore Energy Stabiele orderportefeuille GANG VAN ZAKEN Bij de bekendmaking van de jaarcijfers 2018 is de verwachting uitgesproken dat het marktbeeld voor 2019 niet fundamenteel zou afwijken van vorig jaar. Het eerste kwartaal heeft zich conform deze verwachting ontwikkeld. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar was de omzet hoger. De bezetting van de Dredging-vloot was naar omstandigheden goed, daar waar de bezetting bij Offshore Energy een gemengd beeld liet zien. De stand van de orderportefeuille was per einde kwartaal stabiel ten opzichte van eind 2018 en sedertdien zijn diverse nieuwe werken bij zowel Dredging & Inland Infra als Offshore Energy aangenomen. Dredging & Inland Infra De omzet van de divisie Dredging & Inland Infra is in vergelijking met het eerste kwartaal van vorig jaar toegenomen. Vermeldenswaardige projecten in uitvoering betroffen Duqm (Oman), JNPT (India), Nordvikkudden (Zweden), Pulau Tekong Polder en Tuas Terminal 2 (beide in Singapore) en diverse middelgrote projecten in Nederland. De bezetting van de hoppervloot was naar omstandigheden goed. Mede als gevolg van een geplande reparatie van een megahopper was de bezetting in vergelijking met de jaarbezetting 2018 lager. De bezetting van de cuttervloot was in het eerste kwartaal sterk, mede door de inzet van de megacutter Helios op het project Duqm. De orderportefeuille van Dredging & Inland Infra is ten opzichte van eind 2018 nagenoeg stabiel. Vermeldenswaardige nieuw aangenomen projecten betreffen de uitbreiding van de haven van Adelaide (Australië) en diverse kleinere werken in Europa. Na afloop van het kwartaal zijn twee projecten in Indonesië aangenomen evenals een groot infrawerk in Nederland (deelproject van de Rijnlandroute). Offshore Energy Het eerste kwartaal bij Offshore Energy verliep conform verwachting moeizaam door enerzijds seizoenseffecten en anderzijds aanhoudende uitdagende marktomstandigheden. Bij een licht hogere omzet in vergelijking met het eerste kwartaal 2018 was het operationele divisieresultaat vergelijkbaar negatief. Naast de seizoenseffecten werd het resultaat nadelig beïnvloed door een sterke afhankelijkheid van een concurrerende spotmarkt bij services en project-specifieke issues bij Offshore Wind. Het contracting deel van de divisie bestaat uit Marine Installation & Intervention (I&I) en de Offshore Wind activiteiten. Bij I&I was Nord Stream 2 het belangrijkste werk in uitvoering en bij Offshore Wind is veel werk verzet op East Anglia, Borssele Alpha, Hohe See en Horns Rev 3. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar nam de omzet bij contracting toe. Het services deel van de divisie bestaat uit Marine Transport & Services, Subsea Services en Marine Survey. Bij Marine Transport was het volume in de spotmarkt goed, zij het tegen scherpe tarieven. Bij Subsea Services en Marine Survey (Gardline) is de winterperiode op de Noordzee seizoensmatig rustig en lag de omzet op een niveau dat vergelijkbaar is met begin vorig jaar. In de loop van het eerste kwartaal is een aandelenbelang verworven in Horizon Geosciences gevestigd in het Midden-Oosten. Deze survey-activiteiten zullen met ingang van het tweede kwartaal aan het resultaat van de groep gaan bijdragen. De bezetting van de verschillende typen offshore-schepen lag gemiddeld genomen op een vergelijkbaar niveau als begin 2018. Het totale orderboek van Offshore Energy is ten opzichte van eind 2018 licht toegenomen. Towage & Salvage Salvage kende een goede start van het jaar met een succesvol emergency response project bij een brand aan boord van de Yantian Express, een groot containerschip op de Atlantische Oceaan. Dankzij dit werk en doorlopende opruimwerkzaamheden van de Maersk Honam, alsmede enkele kleinere emergency response opdrachten nam de omzet van Salvage toe in vergelijking met het eerste kwartaal 2018. Begin 2019 is de voorgenomen verkoop van het belang in de Saam Smit Towage en Kotug Smit Towage joint ventures aangekondigd. Sindsdien worden deze joint ventures als assets held for sale aangemerkt en dragen deze niet meer bij aan het divisieresultaat. Het resultaat van de overige Towage joint ventures was stabiel. De voorgenomen verkoop van ons belang in Saam Smit Towage aan SAAM verloopt volgens plan. Naar verwachting zal de closing in het derde kwartaal plaatsvinden. Ook de voorgenomen verkoop van Kotug Smit Towage vordert gestaag, met een verwachte closing in de tweede helft van dit jaar. Aandeleninkoop-programma Begin februari is een aandeleninkoop-programma aangekondigd waarbij Boskalis voornemens is EUR 100 miljoen aan te wenden voor de inkoop van eigen aandelen. Dit programma is medio maart gestart en tot en met 7 mei zijn 165.676 aandelen met een totale waarde van EUR 4.0 miljoen ingekocht. Vooruitzichten Het marktbeeld voor 2019 zal naar verwachting niet fundamenteel afwijken van dat in 2018 Gegeven het projectmatige karakter van een significant deel van onze activiteiten, met daarenboven de onzekere marktomstandigheden, is het moeilijk om vroeg in het jaar een concrete kwantitatieve uitspraak te doen over het jaarresultaat 2019. Wel wordt verwacht dat het EBITDA niveau stabiel zal zijn maar dat het overtreffen van de operationele nettowinst van 2018 uitdagend wordt. Voor 2019 wordt een investeringsbedrag van ruim EUR 250 miljoen verwacht met inbegrip van de recent overgenomen assets van Bohlen & Doyen offshore, maar exclusief acquisities. Dit zal uit de eigen kasstroom worden gefinancierd. Rekening houdend met het seizoenspatroon, lopende investeringen inclusief de overname van Bohlen & Doyen offshore, de acquisitie van het aandelenbelang in Horizon, het aandeleninkoop-programma en het effect van een all-cash dividend, zal de netto schuldpositie in het eerste half jaar toenemen om daarna in de tweede helft van het jaar weer aanzienlijk te dalen, mede door de effectuering van de verkoop van de harbour towage joint ventures. De financiële positie van Boskalis blijft onverminderd sterk en aan de financiële convenanten wordt ruimschoots voldaan. 2019 FinanciËle agenda 8 mei Algemene Vergadering van Aandeelhouders 10 mei Aandeel noteert ex-dividend 13 mei Registratiedatum voor dividendgerechtigdheid (na sluiting beurs) 20 mei Betaalbaarstelling aandelendividend 22 augustus Publicatie halfjaarcijfers 2019 8 november Trading update derde kwartaal 2019 VOOR MEER INFORMATIE Investor relations: Martijn L.D. Schuttevâer ir@boskalis.com Pers: Arno Schikker press@boskalis.com T +31 786969310 Dit is een persbericht van Boskalis op grond van artikel 17 paragraaf 1 van de European Market Abuse Regulation (596/2014). Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta's. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Kotug Smit Towage, Keppel Smit Towage, Saam Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 900 schepen en vaartuigen en 11.300 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons. Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com .

Lees meer
Persbericht

Kaping Boskalis-schip Blue Marlin in West-Afrikaanse wateren

Papendrecht, 7 mei 2019 Het zware ladingsschip Blue Marlin van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) is afgelopen zondag op circa 80 mijl afstand van Equatoriaal Guinee doelwit geweest van een gewelddadige kaping. Door professioneel handelen van de bemanning en door gezamenlijk optreden van de marine van zowel Equatoriaal Guinee als Spanje is de kaping beëindigd en de bemanning met succes bevrijd. Peter Berdowski, CEO Boskalis: "Ik wil mijn complimenten uitspreken naar onze bemanning voor hun uiterst professionele en adequate optreden in deze levensgevaarlijke situatie. Tevens wil ik mijn grote dank uitspreken aan de marine van Equatoriaal Guinee voor hun snelle en daadkrachtige handelen, alsook aan de Spaanse marine voor hun assistentie via MDAT-GoG. Door hun optreden kon deze kaping snel worden beëindigd en zijn onze collega's in veiligheid gebracht." De Blue Marlin was na het lossen van een lading in de wateren van Equatoriaal Guinee afgelopen zondag conform de planning vertrokken met bestemming Malta. Het schip is in de loop van de middag vanaf een zodiac geënterd door meerdere gewapende piraten. Door snel en professioneel handelen wisten alle twintig bemanningsleden zich veilig te stellen in de citadel . Een citadel is een zwaar beveiligde ruimte in het schip die is uitgerust met diverse communicatiemiddelen en met noodrantsoen. Na het alarmeren van de lokale autoriteiten van Equatoriaal Guinee en de NAVO missie MDAT-GoG (Maritime Domain Awareness for Trade - Gulf of Guinea), zijn direct twee helikopters vanuit Equatoriaal Guinee gemobiliseerd, gevolgd door een schip van de marine van Equatoriaal Guinee en een van de Spaanse marine, deel uitmakend van de MDAT-GoG missie. Bij daglicht, maandagochtend is de Blue Marlin door de marine van Equatoriaal Guinee en Spanje geënterd en volledig doorzocht. Daarbij zijn geen piraten aangetroffen en is de bemanning bevrijd uit de citadel. De bemanningsleden verkeren in goede gezondheid. De piraten hebben gedurende hun tijd aan boord van de Blue Marlin veelvuldig geschoten en veel materiële schade op de brug aangericht, waardoor het schip onbestuurbaar is. Het schip bevindt zich nu op circa 40 mijl afstand van Equatoriaal Guinee in internationale wateren. Na de bevrijding van de Blue Marlin is het Spaanse marineschip maandagmiddag vertrokken, gevolgd door het schip van de marine van Equatoriaal Guinee in de avond. Het laatste schip heeft vijf gewapende beveiligers aan boord achtergelaten ter beveiliging van de Blue Marlin. Boskalis heeft inmiddels een zeesleepboot gemobiliseerd om de Blue Marlin naar een veilige locatie te brengen. Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale aannemer en dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta's. Met kernactiviteiten zoals kust- en oever bescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van energie-infrastructuur, ook voor duurzame energiebronnen, en is actief in de aanleg en ontwikkeling van havens, waterwegen, toegangskanalen en wegen. Op die manier draagt Boskalis bij aan sociaal-economische ontwikkeling en het verbeteren van handelsmogelijkheden op de locaties waar wij actief zijn. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Kotug Smit Towage, Keppel Smit Towage, Saam Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 900 schepen en vaartuigen en 11.300 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming actief in meer dan 90 landen, verspreid over zes continenten. Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com .

Lees meer
Persbericht

Boskalis verwerft offshore exportkabelcontract voor windpark Hornsea 2

Papendrecht, 29 april 2019 Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft het contract verworven voor het leggen van de offshore exportkabels voor het offshore windpark Hornsea 2. Het contract, dat werd toegekend door Ørsted Wind Power A/S, heeft een waarde van meer dan EUR 100 miljoen en betreft drie exportkabelcircuits met een totale lengte van circa 380 kilometer. De werkzaamheden voor het project omvatten het voorbereiden van het offshore kabeltracé (geofysische surveydiensten, grote zwerfkeien verwijderen en baggerwerkzaamheden om de zeebodem te egaliseren) evenals het installeren en beschermen van de kabels. De drie 130 kilometer lange exportkabels waarmee het offshore substation wordt aangesloten op het onshore substation zullen worden gelegd door middel van horizontaal gestuurd boren over een lengte van 300 meter door de zeewering bij Horseshoe Point aan de Britse kust. Het project gaat naar verwachting later dit jaar van start en de oplevering staat gepland voor eind 2021. Boskalis streeft ernaar de werkzaamheden zoveel mogelijk met lokale toeleveranciers uit te voeren. Boskalis zal een breed scala aan eigen specialistische diensten en materieel inzetten, waaronder een sleephopperzuiger, een surveyschip voor geofysisch onderzoek en meerdere kabellegschepen. Daarnaast heeft Boskalis geïnvesteerd in een nieuwe multifunctionele ploeg voor zowel het graven van de kabelsleuven als het weer opvullen van deze sleuven nadat de kabels gelegd zijn. De ploeg kan met een constante kracht van 200 ton voortgetrokken worden en sleuven graven op verschillende diepten en in veel verschillende bodemsoorten, en is ontworpen om de milieu-impact te minimaliseren. De ploeg zal worden voortgetrokken door de recent aan de vloot toegevoegde moderne construction support vessel Boka Falcon. Het offshore windpark Hornsea 2 zal bestaan uit maximaal 165 turbines met een maximumvermogen van 1,4GW en ligt circa 90 kilometer voor de kust van Yorkshire. Na voltooiing zal het park tot 1,6 miljoen huishoudens kunnen voorzien van schone energie. De strategie van Boskalis is erop gericht om in te spelen op de belangrijkste macro-economische factoren die de wereldwijde vraag opdrijven op onze markten: de groei van de wereldeconomie, stijgende energieconsumptie, de groeiende wereldbevolking en de uitdagingen die gepaard gaan met klimaatverandering. Dit project hangt samen met de ontwikkeling van duurzame energieopwekking als gevolg van de verandering van het klimaat en een toenemende energieconsumptie. Voor meer informatie Investor relations: Martijn L.D. Schuttevâer ir@boskalis.com Pers: Arno Schikker press@boskalis.com T +31 78 6969310 Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta's. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Kotug Smit Towage, Keppel Smit Towage, Saam Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 900 schepen en vaartuigen en 11.300 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons. Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com .

Lees meer

Media and publications

Let's talk

Investor Relations

For IR matters contact our Director of Investor Relations & Corporate Communications.

Stay up to date

Enter your email address to receive Boskalis press releases, news and/or financial calendar updates.

Back to top