News

Vandaag zijn in opdracht van Waterschap Rivierenland officieel de eerste dijknagels bij een dijkverbetering toegepast. Deze innovatieve oplossing is aangebracht in de Lekdijk Vianen door het Consortium Dijkvernageling.

Vandaag zijn in opdracht van Waterschap Rivierenland officieel de eerste dijknagels bij een dijkverbetering toegepast. Deze innovatieve oplossing is aangebracht in de Lekdijk Vianen door het Consortium Dijkvernageling.

Over een lengte van ongeveer 250 meter is de stabiliteit van de dijk voor de toekomst onvoldoende. Dit deel van de dijk moet worden versterkt om de stabiliteit van de dijk weer te laten voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen. Aan de binnenkant van het afgekeurde dijktraject liggen een historische stadsgracht, een watertoren en het voormalige kasteelterrein Batestein. Deze situatie maakt het onmogelijk om de stabiliteit traditioneel te verbeteren met de aanleg van een binnendijkse grondberm. Als alternatief heeft het waterschap gekozen voor een innovatieve oplossing: dijkvernageling. Deze techniek tast de omgeving niet aan en is geschikt voor locaties waar de ruimte beperkt is. Bovendien is dijkvernageling kostenefficiënt. In totaal worden er ongeveer 275 nagels in drie rijen in de dijk geboord.

Consortium Dijkvernageling
De techniek dijkvernageling is ontwikkeld door het Consortium Dijkvernageling. Dit consortium bestaat uit twee aannemers, Boskalis en Volker Staal & Funderingen, die worden geadviseerd door  twee ingenieursbureaus, Grontmij en Witteveen+Bos. Iedere partner in het consortium heeft veel ervaring met dijkversterkingen in Nederland en daarbuiten.

Bron: Waterschap Rivierenland

Let's talk

Investor Relations

For IR matters contact our Director of Investor Relations & Corporate Communications.

Stay up to date

Enter your email address to receive Boskalis press releases, news and/or financial calendar updates.

Back to top