News

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft van het waterschap Vallei en Veluwe de opdracht verworven voor de aanleg van de hoogwatergeul Veessen-Wapenveld in de provincie Gelderland. Het project maakt deel uit van het ruim dertig maatregelen tellende landelijke programma Ruimte voor de Rivier, dat tot doel heeft om het Nederlandse rivierengebied beter te beschermen tegen overstromingen. De werkzaamheden zullen samen met Van Hattum en Blankevoort worden uitgevoerd in de aannemerscombinatie IJsselweide en na de zomer van start gaan. Met het contract is een aanneemsom van circa EUR 75 miljoen gemoeid, waarvan het aandeel van Boskalis 50% bedraagt.

Ruimte voor de Rivier

De hoogwatergeul met een breedte die varieert van 500 tot 1.500 meter ontstaat door de aanleg van twee dijken van circa 8 kilometer lang tussen Veessen en Wapenveld.

Naast deze nieuwe opdracht werkt Boskalis reeds aan enkele andere omvangrijke waterbouwprojecten binnen het overheidsprogramma Ruimte voor de Rivier, zoals het project Nederrijn waar in het gebied aan de rivier tussen Renkum en Rhenen vier uiterwaarden worden aangepast, het project Deventer waar in totaal zes nevengeulen van de IJssel over een lengte van 10 kilometer worden gegraven en het project Noordwaard nabij Gorinchem waar een gebied wordt ontpolderd, zodat de Nieuwe Merwede bij hoogwater sneller naar zee kan stromen.

De strategie van Boskalis is erop gericht om te profiteren van de belangrijkste macro-economische factoren die de wereldwijde vraag opdrijven op onze markten: de groei van de wereldhandel, stijgende energieconsumptie, de groeiende wereldbevolking en uitdagingen die gepaard gaan met klimaatverandering. Dit project wordt in belangrijke mate gedreven door de verandering van het klimaat.

Let's talk

Stay up to date

Enter your email address to receive Boskalis press releases, news and/or financial calendar updates.

Investor Relations

For IR matters contact our Director of Investor Relations & Corporate Communications.

Back to top