News

Het onderzoek over Verwerkbaarheid van asfaltmengsels van de afdeling Quality, Research & Support is op de CROW infradagen uit 100 inzendingen verkozen als beste.

Korte inhoud paper:
De aanleg van een asfaltverharding is een aangelegenheid waarbij tal van disciplines elkaar ontmoeten. Logistiek, transport en vakmanschap zijn hierin sleutelwoorden. Met name het temperatuurafhankelijke gedrag van asfaltmengsels compliceert het realiseren van een kwalitatief hoogwaardige verharding. Zo kan het verwerken van asfalt bij (te) hoge en (te) lage temperaturen leiden tot onder andere moeilijkheden bij verdichting. De aanlevering van asfalt bij een optimale temperatuur is daarom van groot belang. Dit is sterk afhankelijk van het logistieke proces en wijze van transport. Voor standaardmengsels met penetratiebitumen is deze gevoeligheid relatief klein. Uitvoerders kunnen op basis van hun vakmanschap en ervaring kritieke punten voor standaardmengsels bij onverwachte omstandigheden goed inschatten. Toenemende variatie in mengselsoorten en bitumina hebben echter als gevolg dat men tijdens de verwerking steeds minder kan vertrouwen op ervaring. Bepalen van de verwerkbaarheid van asfaltmengsels als functie van temperatuur zou derhalve een grote bijdrage leveren aan het gehele asfaltproces, van productie tot verwerking. Het benoemen van de gunstigste temperatuursintervallen voor de verwerking van asfalt leidt tot efficiëntere logistiek, optimale verwerking en verdichting en voldoening bij asfaltploegen. Allen resulteren in een betere kwaliteit van asfaltverhardingen.

Om de verwerkbaarheid van asfalt tijdens afkoeling te kunnen bepalen is op basis van eerdere onderzoeken een verwerkbaarheidsmeter ontwikkeld. Dit apparaat registreert door middel van een zeer nauwkeurige krachtopnemer het koppel dat wordt uitgeoefend op een mengarm, die tijdens het afkoelingstraject in een asfaltmengsel ronddraait. Het verloop van het gemeten koppel geeft een (relatieve) indicatie van de verwerkbaarheid. In een verkennend onderzoek zijn de meest geschikte proefcondities en mengconfiguratie bestudeerd door het beproeven van een variatie aan mengsels en bitumina. De resultaten van dat onderzoek worden in dit artikel gerapporteerd en toegelicht.

Let's talk

Stay up to date

Enter your email address to receive Boskalis press releases, news and/or financial calendar updates.

Investor Relations

For IR matters contact our Director of Investor Relations & Corporate Communications.

Back to top