News

In het voorjaar van 2015 start Boskalis Nederland met het versterken van 11 kilometer dijk tussen Strijensas en Zuid-Beijerland.

In het voorjaar van 2015 start Boskalis Nederland met het versterken van de dijken tussen Strijensas en Zuid-Beijerland over een lengte van 11 kilometer. Op 5 januari 2015 hebben waterschap  Hollandse Delta en Boskalis Nederland hiervoor het contract ondertekend. De werkzaamheden zijn eind 2016 klaar.

De dijken beschermen de zuidkant van de Hoeksche Waard tegen het water van het Haringvliet en Hollandsch Diep. Op en langs de dijken worden onder andere bermen van klei aangebracht. Grote keien onderaan de dijk moeten de golven breken. En op sommige plaatsen worden damwanden geslagen, voornamelijk in Strijensas. Deze maatregelen zorgen er voor dat de dijken minder snel beschadigd raken tijdens stormen. Ook kan er geen water onder de dijken doorstromen. Zo blijven inwoners aan de zuidkant van de Hoeksche Waard ook de komende 50 jaar beschermd.

Vervoer over water

De huizen en bedrijven staan dicht langs de dijken. Ze zijn veelal niet bestand tegen zwaar vrachtverkeer. Ook zijn de dijken smal. Tijdens de aanbesteding is extra gelet op de manier waarop de Boskalis Nederland overlast wil voorkomen. Bijvoorbeeld door de aanvoer van materiaal via water, het mijden van openbare wegen en de manier waarop de damwanden worden aangebracht.

Begin 2015 zullen omwonenden en belanghebbenden verder worden geïnformeerd. Dat gebeurt tijdens een informatieavond die ruim voor het begin van de werkzaamheden zal worden gehouden.

Let's talk

Stay up to date

Enter your email address to receive Boskalis press releases, news and/or financial calendar updates.

Investor Relations

For IR matters contact our Director of Investor Relations & Corporate Communications.

Back to top