News

Is dit de intro??

AEC-bodemas is een zwart, korrelig materiaal dat resteert na de verbranding van huishoudelijk afval in een afvalenergiecentrale (AEC). AEC-bodemas wordt in Nederland gebruikt als bouwstof in vooral grootschalige ophogingen in de GWW-sector (zoals onder wegen, fly-overs, geluidswallen en opritten naar bruggen). Tot nu toe ging het hierbij om toepassingen van AEC-bodemas als zogenoemde IBC-bouwstof in wegaanvullingen en ophogingen. IBC staat voor Isoleren, Beheren en Controleren. Voor het toepassen binnen deze regels is het nodig dat het materiaal met folie wordt afgedekt.

Gereinigde AEC-bodemas opgeschoond voor gebruik

De gereinigde AEC-bodemas van Boskalis is dusdanig opgeschoond, dat het vrij mag worden gebruikt als aanvul- en ophoogmateriaal in wegenprojecten. Rijkswaterstaat prefereert dit materiaal, vanuit het streven naar een circulaire economie, boven het gebruik van primaire bouwstoffen. De toepassing past binnen het rijksbeleid om het gebruik van hernieuwbare grondstoffen te bevorderen. In 2012 is een Green Deal gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over de verduurzaming van AEC-bodemas. Het doel is onder andere dat de toepassing van AEC-bodemas als IBC-bouwstof vanaf 2020 wordt afgeschaft.

Directeur Boskalis Envorinmental Haico Wevers: 'Om grootschalige toepassing mogelijk te maken was civieltechnische validatie nodig. Rijkswaterstaat heeft ondersteund bij onze praktijkproeven. Wij hebben grote verwachtingen van het product, zeker omdat de fysische eigenschappen sterk zijn verbeterd ten opzichte van de traditionele AEC-bodemas.'

Let's talk

Stay up to date

Enter your email address to receive Boskalis press releases, news and/or financial calendar updates.

Investor Relations

For IR matters contact our Director of Investor Relations & Corporate Communications.

Back to top