News

Boskalis is als beste inschrijver op de aanbesteding voor de versterking van ruim 33 kilometer Markermeerdijken tussen Hoorn en Durgerdam naar voren gekomen.

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) is als beste inschrijver op de aanbesteding voor de versterking van ruim 33 kilometer Markermeerdijken tussen Hoorn en Durgerdam naar voren gekomen. Dat heeft Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) bekendgemaakt. Het project kent een alliantiecontractvorm waarbij het HHNK en Boskalis met partners gezamenlijk de Markermeerdijken ontwerpen en versterken zodat deze voor de komende 50 jaar veilig zijn.

In de komende maanden zullen Boskalis en haar partners met het HHNK samenwerken in een vervolgonderzoek in opdracht van het ministerie van I&M. De definitieve gunning wordt medio december verwacht. Op basis van de thans uitgewerkte plannen bedraagt de aanneemsom voor Boskalis circa EUR 100 miljoen.

De werkzaamheden zullen samen met VolkerWessels ondernemingen KWS Infra en Van Hattum en Blankevoort worden uitgevoerd, met het HHNK als alliantiepartner.

Let's talk

Investor Relations

For IR matters contact our Director of Investor Relations & Corporate Communications.

Stay up to date

Enter your email address to receive Boskalis press releases, news and/or financial calendar updates.

Back to top