News

Op maandag 8 juli heeft minister Kamp een bezoek aan Boskalis gebracht. Naast presentaties over de innovatie in de waterbouw en de noodzaak om de kennis en kunde naar het buitenland te exporteren, bracht de minister ook een bezoek aan de snijkopzuigersimulator.

Peter Berdowski, CEO van Boskalis, 'Het topsectorenbeleid water heeft zich sterk ontwikkeld, gesteund door innovatieve projecten op de thuismarkt. Met grensverleggende onderzoeksprogramma's hebben we een soort proeftuin gecreëerd van waaruit we een prachtig platform hebben om dit te kunnen exporteren.

Om internationaal succesvol te kunnen opereren is een doeltreffende instrumentarium voor exportfinanciering wel van cruciaal belang. Het creëren van een level playing field voor de export heeft daarom prioriteit evenals het continueren van een topsectorbeleid met ambitie.'

 

In eigen land zijn de recente aanleg van de Tweede Maasvlakte, de Zandmotor en projecten in het kader van 'Ruimte voor de Rivier' voorbeelden van de innovatieve aanpak van Boskalis. Het voorbereiden en uitvoeren van zulke complexe waterbouwprojecten vereist ervaring, technische kennis en wetenschappelijke onderbouwing.

Een van de speerpunten van de topsector Water is aandacht vragen voor het belang om al het beschikbare talent in Nederland te benutten. Zo kunnen (toekomstige) tekorten, zeker ook aan technische vakkrachten, op de arbeidsmarkt voorkomen worden.

In het kader van investeren in human capital heeft de minister tot slot in het bijzijn van een aantal studenten Waterbouw het beurzenprogramma Topsector Water aangekondigd.

 

Let's talk

Stay up to date

Enter your email address to receive Boskalis press releases, news and/or financial calendar updates.

Investor Relations

For IR matters contact our Director of Investor Relations & Corporate Communications.

Back to top