Direct naar hoofdinhoud

72% Boskalis aandeelhouders kiest stockdividend

Papendrecht, 3 juni 2016 Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) maakt bekend dat 72,26% procent van de aandeelhouders heeft gekozen voor een dividend in de vorm van gewone aandelen. Als gevolg hiervan worden 4.449.790 aandelen stockdividend uitgekeerd. Ten behoeve van het stockdividend geeft Boskalis vandaag 4.449.790 nieuwe gewone aandelen uit. Op grond van de regels van Euronext Rulebook Book I moeten deze aandelen tot de handel worden toegelaten aan Euronext Amsterdam. Deze toelating zal vandaag op 3 juni 2016 plaatsvinden. Na vandaag bedraagt het totale aantal gewone aandelen Boskalis 130.076.852. Een informatiedocument als bedoeld in de artikel 5:3 lid 2 onder d en 5:4 lid 1 onder e van de Wet op het financieel toezicht is gelijktijdig met dit persbericht beschikbaar gesteld via de website van Boskalis (www.boskalis.com), zodat geen verplichting tot publicatie van een prospectus bestaat in verband met deze toelating. Voor meer informatie Investor relations:
Martijn L.D. Schuttevâer
ir@boskalis.com Pers:
Arno Schikker
press@boskalis.com T +31 78 6969310 Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta's met onder meer de aanleg en onderhoud van havens en vaarwegen, creatie van land in water en bescherming van kusten en oevers. Tevens voert Boskalis projecten uit en levert het een breed spectrum aan maritieme diensten voor de olie- en gassector en offshore windindustrie en voert het scheepsbergingen uit (SMIT Salvage). Daarnaast heeft Boskalis meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (KOTUG SMIT Towage, Keppel Smit Towage, Saam Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van 1.000 eenheden is de onderneming actief in circa 75 landen, verspreid over zes continenten. Boskalis heeft ruim 8.200 medewerkers in dienst, exclusief zijn deel in partnerships. Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com.