Direct naar hoofdinhoud

Boskalis acquireert marktleider Duitse baggersector

Papendrecht, 4 januari 2016 Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft op hoofdlijnen overeenstemming bereikt met STRABAG SE over de acquisitie van de baggeractiviteiten en activa van STRABAG Wasserbau GmbH, voorheen Möbius Wasserbau. STRABAG Wasserbau, gevestigd te Hamburg, is marktleider in de Duitse baggersector met een jaaromzet van circa EUR 50 miljoen en een breed spectrum aan materieel. De overeengekomen aankoopprijs bedraagt EUR 70 miljoen, kent geen goodwill en zal uit de eigen middelen worden gefinancierd. De transactie beperkt zich tot de overname van het materieel en het personeel, evenals enkele onderhoudscontacten. De belangrijkste activa bestaan uit twee jonge, ondiepstekende sleephopperzuigers met een capaciteit van 7.350 m3, een grote moderne backhoedredger en vier zelfvarende bakken. De technische specificaties van de sleephopperzuigers maken deze uitstekend geschikt voor onderhoudswerk en (voor)oeversuppleties. Met deze acquisitie versterkt Boskalis haar positie op de Duitse thuismarkt. Daarenboven wordt met het verwerven van deze sleephopperzuigers invulling gegeven aan de vlootvernieuwing in het hoppersegment tussen 6.000 m3 en 9.000 m3. In het licht van deze acquisitie en de huidige marktontwikkelingen zullen in de loop van dit jaar enkele oudere hoppers, cutters en backhoedredgers uit de vaart worden genomen. Het streven is om deze transactie in het eerste kwartaal 2016 te effectueren, nadat is voldaan aan de gebruikelijke voorwaarden. Voor meer informatie Investor relations:
Martijn L.D. Schuttevâer
ir@boskalis.com Pers:
Arno Schikker
press@boskalis.com T +31 78 6969310 Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta's met onder meer de aanleg en onderhoud van havens en vaarwegen, creatie van land in water en bescherming van kusten en oevers. Tevens voert Boskalis projecten uit en levert het een breed spectrum aan maritieme diensten voor de offshore energiesector, waaronder subsea, zwaar transport, hijswerk en installatie (uitgevoerd door Boskalis, Dockwise en Fairmount) en levert het sleepdiensten en scheepsbergingen (uitgevoerd door SMIT). Daarnaast heeft Boskalis meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Keppel Smit Towage, SAAM SMIT Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van 1.000 eenheden is de onderneming actief in circa 75 landen, verspreid over zes continenten. Exclusief haar deel in partnerships heeft Boskalis circa 8.500 medewerkers in dienst. Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.nl.