Direct naar hoofdinhoud

Boskalis beste inschrijver aanbesteding Markermeerdijken

Papendrecht, 15 september 2015 Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) is als beste inschrijver op de aanbesteding voor de versterking van ruim 33 kilometer Markermeerdijken tussen Hoorn en Durgerdam naar voren gekomen. Dat heeft Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) bekendgemaakt.
Het project kent een alliantiecontractvorm waarbij het HHNK en Boskalis met partners gezamenlijk de Markermeerdijken ontwerpen en versterken zodat deze voor de komende 50 jaar veilig zijn. In de komende maanden zullen Boskalis en haar partners met het HHNK samenwerken in een vervolgonderzoek in opdracht van het ministerie van I&M. De definitieve gunning wordt medio december verwacht. Op basis van de thans uitgewerkte plannen bedraagt de aanneemsom voor Boskalis circa EUR 100 miljoen. De werkzaamheden zullen samen met VolkerWessels ondernemingen
KWS Infra en Van Hattum en Blankevoort worden uitgevoerd, met het HHNK als alliantiepartner. Voor meer informatie Investor relations:
Martijn L.D. Schuttevâer
ir@boskalis.com Pers:
Arno Schikker
press@boskalis.com T +31 78 6969310 Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta's met onder meer de aanleg en onderhoud van havens en vaarwegen, creatie van land in water en bescherming van kusten en oevers. Tevens voert Boskalis projecten uit en levert het een breed spectrum aan maritieme diensten voor de offshore energiesector, waaronder subsea, zwaar transport, hijswerk en installatie (uitgevoerd door Boskalis, Dockwise en Fairmount) en levert het sleepdiensten en scheepsbergingen (uitgevoerd door SMIT). Daarnaast heeft Boskalis meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Keppel Smit Towage, SAAM SMIT Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van 1.000 eenheden is de onderneming actief in circa 75 landen, verspreid over zes continenten. Exclusief haar deel in partnerships heeft Boskalis circa 8.500 medewerkers in dienst. Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.nl.