Direct naar hoofdinhoud

Boskalis bestelt grote 31.000 m3 sleephopperzuiger bij Royal IHC

Papendrecht, 27 oktober 2023

Boskalis heeft met de Nederlandse scheepsbouwer Royal IHC een contract getekend voor de bouw van een grote ultramoderne sleephopperzuiger. De gunning van het contract volgt op een uitvoerige ontwerpfase. Het schip krijgt een beuncapaciteit van 31.000 m3 en wordt de komende jaren op de IHC werf in Krimpen aan den IJssel gebouwd.

Artist’s impression van de nieuwe Boskalis sleephopperzuiger

Het nieuwe schip wordt één van de grootste sleephopperzuigers in de Boskalis-vloot. Vermeldenswaardige bijzonderheden aan het energie-efficiënte scheepsontwerp zijn onder meer de volledig dieselelektrische installatie en de voortstuwing via Azipods™. Deze technologische innovaties, in combinatie met een geoptimaliseerd ontwerp van het onderwaterschip en een geavanceerd automatiseringssysteem, dragen bij een aanzienlijk lager brandstofverbruik.

Het schip wordt tevens voorbereid op het gebruik van (groene) methanol als alternatieve brandstof. De methanolinstallatie en -opslagtanks aan boord maken deze overstap mogelijk. Daarnaast zijn de dual fuel hoofdmotoren uitgerust met tweetrapsturbo’s en kunnen ze door zowel conventionele brandstoffen als duurzamere varianten zoals biodiesel en methanol worden aangedreven, wat resulteert in een aanzienlijke reductie van de CO2-emissies.

Met twee zuigbuizen met onderwaterpomp en twee perspompen met een gecombineerd persvermogen van 15.000 kW is de nieuwe sleephopperzuiger zeer geschikt om zand te baggeren en over lange afstanden naar een reclamatiegebied te persen. Deze krachtige prestaties dragen ook bij aan een verhoogde efficiëntie van het baggerproces. Het nieuwe schip komt naar verwachting medio 2026 in de vaart. Dankzij het geavanceerde ontwerp en de ultramoderne technologie gaat dit schip een belangrijk bedrage leveren aan de verduurzaming van de baggervloot van Boskalis.

De werking van een sleephopperzuiger

Een sleephopperzuiger is schip dat wordt gebruikt voor het verwijderen en transporteren van zand of sediment door het al varend over de zeebodem slepen van een aan een lange zuigbuis (2) bevestigde sleepkop met waterstralen (1), als gevolg waarvan het te baggeren materiaal voor de zuigmond wordt losgewoeld. Grote centrifugaalpompen transporteren het gebaggerde materiaal naar het beun ofwel de hopper (3) van waaruit het later wordt gelost (via de bodemdeuren) (4) of geperst (door een pijpleiding of ‘gerainbowed’ over de boeg) (5) naar het reclamatiegebied. Specifieke toepassingsmogelijkheden voor een sleephopperzuiger zijn onder meer de verdieping en het onderhouden van havens en waterwegen en het beschermen van een kustlijn tegen erosie en de gevolgen van klimaatverandering.

VOOR MEER INFORMATIE

Martijn L.D. Schuttevâer

press@boskalis.com
T +31 786969310

Dit persbericht wordt ook in het Engels gepubliceerd; de Nederlandse versie zal prevaleren boven de Engelse versie.

Boskalis is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft een strategisch partnership in terminaldiensten (Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 600 schepen en vaartuigen en circa 10.000 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons.

Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com.