Direct naar hoofdinhoud

Boskalis breidt Marker Wadden uit met twee nieuwe natuureilanden

24 maart 2021 

De natuur in het Markermeer krijgt een verdere impuls door de realisatie van twee nieuwe natuureilanden. In opdracht van Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten zal Boskalis deze eilanden aanleggen in de beschutting van de vijf bestaande eilanden van de Marker Wadden, die Boskalis de afgelopen jaren heeft gerealiseerd. De nieuwe eilanden hebben een oppervlakte van 300 hectare onder en boven de waterspiegel en worden net als de vorige opgebouwd met slib, klei, veen en zand uit de bodem van het Markermeer. De werkzaamheden gaan dit voorjaar van start en worden naar verwachting eind 2023 afgerond. Op dat moment zal Boskalis met de Marker Wadden in totaal 1.300 hectare nieuw land hebben aangelegd voor de natuur. Voor dit project wordt naast grondverzetmaterieel een kleine snijkopzuiger ingezet.   

De aanleg van de Marker Wadden is een van de grootste natuurherstelprojecten in West-Europa. Het doel van het project is het veranderen van het ecologisch verarmde Markermeer in een dynamisch gebied dat rijk is aan dieren en planten, door het creëren van een archipel van natuureilanden. Building with Nature-technieken spelen daarbij een sleutelrol. Met name het op grote schaal bouwen met fijn slib is een wereldprimeur. Daarbij snijdt het mes aan twee kanten: het aanwezige slib dat een nadelig effect heeft op de biodiversiteit in het meer wordt effectief ingezet als bouwstof voor het nieuwe natuurgebied. Daarnaast vindt unieke, grootschalige natuurontwikkeling plaats in een gebied grenzend aan een dichtbevolkte regio, waarbij tevens ruimte voor recreatie wordt gecreëerd.  

Bekijk de video voor meer informatie over de aanleg van de eilanden en hun ontwikkeling tot een natuurgebied met een rijke flora en fauna.