Direct naar hoofdinhoud

Boskalis business update: sterk derde kwartaal en voortgang op de belangrijke strategische thema’s

Papendrecht, 11 november 2022

HOOGTEPUNTEN DERDE KWARTAAL

  • Druk kwartaal met stijging van omzet en resultaat
  • Orderportefeuille: EUR 5,1 miljard
  • Solide balans met toename netto-kaspositie
  • Beëindiging beursnotering aan Euronext Amsterdam per 9 november

Boskalis heeft een druk en sterk derde kwartaal afgesloten, zowel in financieel als in operationeel opzicht. Zowel de kwartaalomzet als de winst waren hoger dan het kwartaalgemiddelde van het eerste halfjaar. Ook vanuit operationeel oogpunt hadden de twee grootste divisies - Dredging & Inland Infra en Offshore Energy - een goed kwartaal.

De strategie van Boskalis richt zich op drie activiteitenclusters die maatschappelijke waarde toevoegen en tegelijkertijd duurzame groei creëren. In het afgelopen kwartaal waren tal van indrukwekkende en impactvolle projecten in uitvoering waarvan een selectie is uitgelicht.

Aanleg van Innovatieve Infrastructuur
Als Boskalis faciliteren wij de wereldhandel, ondersteunen wij economische ontwikkeling en creëren wij infrastructuur en nieuw land voor de samenleving. Tot deze pijler behoren de volgende projecten.

In de Filippijnen is de aanleg van een enorm zandlichaam van bijna 1.700 hectare aan de rand van Manilla ten behoeve van het nieuwe Manila International Airport in volle gang. De baggerschepen, waaronder de grootste sleephopperzuigers binnen de vloot, hebben inmiddels meer dan een derde van het vereiste totale volume van 150 miljoen kubieke meter aangevoerd. Als onderdeel van het project wordt een 360 meter lange kademuur gebouwd met behulp van zes grote caissons die vanuit Spanje zijn vervoerd door ons zware-ladingschip BOKA Vanguard. Het project wordt uitgevoerd conform strikte internationale milieu- en sociale normen.

In Denemarken vordert de bouw van de Fehmarnbelttunnel, die Scandinavië met Centraal-Europa verbindt, gestaag. De werkhaven aan het Deense uiteinde van de tunnel is voltooid en er wordt nu gewerkt aan het baggeren van de 18 kilometer lange tunnelsleuf. Na voltooiing zal dit de langste afgezonken tunnel ter wereld zijn, waardoor de reistijd per trein tussen Hamburg en Kopenhagen van 4,5 uur tot 2,5 uur wordt teruggebracht, wat tevens resulteert in een forse reductie van de CO2-uitstoot.

In Finland heeft Boskalis van de Finse Project Management Associatie de Project of the Year Award 2022 ontvangen voor de verdieping van het Vuosaari-kanaal in de haven van Helsinki. Het project omvatte de verdieping van het bestaande toegangskanaal tot 13 meter en het hergebruik van een aanzienlijk deel van het gebaggerde materiaal voor de landwinning voor de nieuwe woon- en kantoorwijk Hernesaari in de Finse hoofdstad. Boskalis wordt geprezen om zijn proactieve communicatie met de lokale gemeenschap.

Vermeldenswaardig nieuw-verworven project betreft te ontwikkeling van de Europa Terminal voor de haven van Antwerpen in België om ervoor te zorgen dat de haven de grootste containerschepen kan blijven ontvangen en de capaciteit met een derde wordt vergroot.

Bevorderen van de energietransitie
Boskalis wil de toegang tot duurzame energie helpen uitbreiden en de energietransitie bevorderen door infrastructuur te ontwikkelen voor de levering van betaalbare en schone energie. In het afgelopen kwartaal heeft een aantal belangrijke projecten hieraan bijgedragen.

In Taiwan was Boskalis actief op meerdere offshore windprojecten, waarvan het Changfang & Xidao project de grootste ontwikkeling betreft. Het onlangs in gebruik genomen kraanschip Bokalift 2 heeft de installatiecampagne van jackets en pinpalen voor 2022 afgerond. Het resterende deel zal in 2023 worden geïnstalleerd.

In Frankrijk heeft Boskalis samen met zijn consortiumpartners onlangs de installatie voltooid van 71 Gravity Base Structures (GBS) die dienen als turbinefunderingen voor het Fécamp offshore windpark. Naast de voorbereiding van de zeebodem was Boskalis verantwoordelijk voor het aanbrengen van de erosiebescherming rond en het ballasten van deze betonnen funderingen. Het project zal naar verwachting voldoende elektriciteit opwekken om in de huishoudelijke behoeften van meer dan 770.000 mensen te voorzien en zal naar schatting jaarlijks twee miljoen ton CO2-uitstoot besparen.

Survey en Subsea Services verlenen specialistische diensten aan de offshore energiesector. Afgelopen kwartaal was de bezetting van de vloot uitzonderlijk hoog. Naast de inzet van schepen in het Midden-Oosten is ook veel werk verricht op de Noordzee.

Bescherming door klimaatadaptatie
Al meer dan een eeuw is Boskalis actief in het bieden van bescherming tegen de krachten van de natuur. Thans helpen wij met onze activiteiten op het gebied van kustverdediging en oeverbescherming mens en natuur te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering, zoals een stijgende zeespiegel en extreme weersomstandigheden, met onder andere de volgende projecten.

Begin 2022 kreeg Boskalis de opdracht om een deel van de geërodeerde kustlijn van Togo en Benin in West-Afrika te beschermen. Het kustbeschermingsproject maakt deel uit van het West African Coastal Areas Management (WACA) programma.

In Nederland is het meerjarige project ter versterking van de Markermeerdijken ten noorden van Amsterdam in volle gang. De Markermeerdijken zijn onderdeel van de Zuiderzeedijken die het achterland al eeuwenlang beschermen tegen de voormalige Zuiderzee, tegenwoordig het Markermeer. De dijkversterking is nodig omdat ruim 30 kilometer van de dijken niet meer voldoet aan de normen voor waterveiligheid, terwijl in het achterland bijna 1,2 miljoen mensen wonen. Het project maakt deel uit van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma en wordt uitgevoerd in een innovatief alliantiecontract.

Onderscheidend materieel
Samen met ons menselijk kapitaal ligt de kracht van Boskalis in het vermogen om eigen, onderscheidend materieel in te zetten.

Het onlangs in gebruik genomen kraanschip Bokalift 2 ondergaat momenteel een verdere modificatie waarbij er twee functies ten behoeve van installatiewerk voor offshore windprojecten aan het schip worden toegevoegd. Voor de Amerikaanse windparken Southfork en Revolution moeten volgend jaar buispalen van 2.300 ton worden geïnstalleerd met een lengte tot 114 meter en een diameter van 10 meter. Momenteel wordt in Singapore een scharnier (upending hinge) voorbereid en geïnstalleerd, waarmee de buispalen in verticale positie kunnen worden gebracht. Na installatie vaart de Bokalift 2 naar Rotterdam waar begin 2023 een motion compensated pile gripper frame zal worden geïnstalleerd, dat dient ter fixatie van de buispalen tijdens het heien.

Boskalis heeft onlangs zijn offshore vloot uitgebreid met de aankoop van het Construction Support Vessel (CSV) BOKA Northern Ocean. Dit is de vierde CSV in de serie met BOKA Tiamat, BOKA Atlantic en BOKA Southern Ocean. Met haar grote dekruimte en 400-tons kraan is de BOKA Northern Ocean een CSV die behoort tot de bovenkant van de markt. Dit is een belangrijke markt voor Boskalis voor installatiewerk variërend van Subsea Services of Subsea Cables tot drijvende windmolenparken. Dankzij het A&R-systeem (abandonment and recovery) met lieren kan de nieuwe CSV objecten tot 350 ton naar diepten tot 3.000 meter laten zakken.

Vooruitblik
De orderportefeuille bedraagt EUR 5,1 miljard en biedt een solide basis voor de rest van dit jaar en de periode daarna. Op basis van de vlootplanning en de werken in portefeuille zijn de EBITDA-vooruitzichten van Boskalis voor het hele jaar ongewijzigd. Gecorrigeerd voor bijzondere posten zal de EBITDA voor 2022 naar verwachting circa EUR 500 miljoen bedragen. De vooruitzichten voor 2022 qua investeringen zijn eveneens onveranderd bij een bedrag van ongeveer EUR 450 miljoen, inclusief dry-dockings maar exclusief mogelijke acquisities.

Verder is de financiële positie van Boskalis zeer solide en is deze in de loop van het kwartaal verbeterd tot een netto-kaspositie van EUR 207 miljoen, exclusief leaseverplichtingen. Kijkend naar de kansen in de markt is Boskalis voornemens verder te investeren in duurzame groei in lijn met haar strategische agenda.

Het openbaar bod van HAL op alle uitstaande aandelen Boskalis is in september afgerond. HAL heeft tijdens de (na-)aanmeldingstermijn meer dan 95% van alle aandelen verworven, waardoor de beursnotering van Boskalis kon worden beëindigd. Per 9 november 2022 is Boskalis niet langer genoteerd aan Euronext Amsterdam.

VOOR MEER INFORMATIE

Martijn L.D. Schuttevâer
press@boskalis.com
T +31 786969310

Boskalis is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft een strategisch partnership in terminaldiensten (Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 500 schepen en vaartuigen en circa 10.000 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons.

Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com.