Direct naar hoofdinhoud

Boskalis consortium verwerft Hollandse Kust West Beta exportkabelcontract

Papendrecht, 23 maart 2022

Boskalis heeft het contract voor de exportkabel Hollandse Kust West Beta gegund gekregen van TenneT, in consortium met Orient Cables (NBO). Het contract omvat de installatie van twee 65 kilometer lange exportkabels die het geplande 700 MW offshore windmolenpark Hollandse Kust West Beta zullen verbinden met het onshore hoogspanningsnet van TenneT in Nederland. Verder zal Boskalis een 9 kilometer lange 66kV interconnectorkabel installeren tussen de offshore substations Hollandse Kust West Alpha en Hollandse Kust West Beta. Boskalis voert dit contract uit in consortium met zijn partner NBO, die de hoogspanningskabels zal ontwerpen en leveren. De twee 220kV AC kabelcircuits zullen nabij het bestaande onshore hoogspanningsstation in Wijk aan Zee aan land komen. De waarde van dit contract voor Boskalis wordt als "omvangrijk" beschouwd (1).

Boskalis zal de binnen de groep aanwezige expertise en capaciteiten ten volle benutten voor een geïntegreerde oplossing, waaronder het ruimen van munitie van de zeebodem, geotechnisch en geofysisch onderzoek, strand- en zeebodemvoorbereidingswerkzaamheden en het leggen en begraven van de kabels. Het offshore windmolenpark Hollandse Kust West Beta zal naar verwachting in 2025 in bedrijf worden genomen.

Met dit project en via zijn opdrachtgever TenneT, bevordert Boskalis de energietransitie in Nederland middels de ontwikkeling van duurzame energie. Het project Hollandse Kust (West Beta) maakt deel uit van het Nederlandse nationale programma om in 2030 een reductie van 49% in CO2-uitstoot te realiseren.

(1) Voor Boskalis heeft een "omvangrijk" contract een waarde tussen de EUR 50 miljoen en EUR 150 miljoen https://boskalis.com/ir/ir-policy.html  

VOOR MEER INFORMATIE

Investor relations:
Martijn L.D. Schuttevâer
ir@boskalis.com

Pers:
Arno Schikker
press@boskalis.com

T +31 786969310

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Keppel Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 600 schepen en vaartuigen en meer dan 10.000 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons.

Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com.