Direct naar hoofdinhoud

Boskalis COVID-19 update

Papendrecht, 2 april 2020

In het licht van de wereldwijde ontwikkelingen met betrekking tot het COVID-19 (corona) virus geeft Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) een update over de wijze waarop het reageert op de uitbraak en de gerelateerde business impact. Boskalis heeft maximale voorzorgsmaatregelen getroffen om de gezondheid, veiligheid en het welzijn van zijn werknemers te waarborgen en neemt tegelijkertijd alle nodige stappen om de activiteiten voort te zetten.

In de getroffen landen en regio’s werken Boskalis-medewerkers waar mogelijk vanuit huis. Voor medewerkers werkzaam op de internationale projecten en schepen is dit geen optie. Als gevolg van de wereldwijde reisbeperkingen en om de continuïteit van de bedrijfsvoering en gezondheid van onze collega’s te waarborgen, zijn daarom de gebruikelijke aflossingen van de scheepsbemanningen en het projectpersoneel sinds 16 maart opgeschort.

Tot op heden kunnen in de meeste landen ondanks de verschillende voorzorgsmaatregelen infrastructuurprojecten doorgaan en is de invoer van de voor onze projecten essentiële goederen toegestaan. Als gevolg hiervan is Boskalis er tot op heden in belangrijke mate in geslaagd zijn activiteiten wereldwijd voort te zetten.

Als een proactieve maatregel heeft Boskalis zijn sterke focus op cash-management verder versterkt. Diverse initiatieven zijn genomen gericht op het beperken van niet-project gerelateerde uitgaven, het optimaliseren van het werkkapitaal en een halvering van het investeringsprogramma voor 2020 naar EUR 200 miljoen, inclusief dry dockings.

Boskalis is het jaar gestart met een record orderboek en een zeer sterke balans. De kaspositie op 31 december bedroeg EUR 400 miljoen met een positieve netto kaspositie van EUR 26 miljoen. Per 1 april 2020 is de netto financiële positie licht verbeterd ten opzichte van eind 2019 en beschikt Boskalis over een financiële headroom van ruim EUR 950 miljoen.

Met de publicatie van onze financiële resultaten over 2019 hebben we aangegeven dat ‘gegeven het projectmatige karakter van een significant deel van onze activiteiten, met daarenboven de onzekere omstandigheden, het moeilijk is om thans, vroeg in het jaar, een concrete kwantitatieve uitspraak te doen over het jaarresultaat 2020’. Op dit moment is het duidelijk dat de COVID-19 crisis een negatief effect zal hebben op onze business in 2020, maar het is onmogelijk dit nu te kwantificeren.

Gegeven deze onzekerheden en om de sterke financiële positie zo veel mogelijk te waarborgen heeft Boskalis besloten geen dividendvoorstel voor het financiële jaar 2019 voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) te agenderen en om zijn aandeleninkoopprogramma vanaf volgende week op te schorten.

Boskalis zal zijn trading update over het eerste kwartaal publiceren op 13 mei 2020 om 14:00 uur en zal zijn AvA houden op 30 juni 2020. Gegeven de omstandigheden verzoekt Boskalis zijn aandeelhouders dringend hun stemrechten via proxy uit te oefenen. Aandeelhouders worden daarnaast verzocht de website van Boskalis regelmatig te bezoeken voor eventuele nadere berichten met betrekking tot de AvA.
  
VOOR MEER INFORMATIE

Investor relations:
Martijn L.D. Schuttevâer
ir@boskalis.com

Pers:
Arno Schikker
press@boskalis.com

T +31 786969310

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Keppel Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 700 schepen en vaartuigen en 9.600 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons.

Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com.