Direct naar hoofdinhoud

Boskalis en HAL vragen gezamenlijk beëindiging beursnotering Boskalis aan

Papendrecht en Monaco, 30 september 2022, 08.00 CET

Dit is een gezamenlijk persbericht van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) en HAL Holding N.V. Dit persbericht is niet bestemd voor vrijgave, publicatie of distributie, geheel of gedeeltelijk, in of naar, direct of indirect, enige jurisdictie waarin een dergelijke vrijgave, publicatie of distributie onwettig zou zijn. Termen met een hoofdletter die in dit persbericht worden gebruikt maar niet anderszins zijn gedefinieerd, hebben dezelfde betekenis als daaraan is gegeven in het biedingsbericht van 23 juni 2022 (het Biedingsbericht).

Dit persbericht wordt ook in het Engels gepubliceerd; de Engelse versie zal prevaleren boven de Nederlandse versie. Aan deze Nederlandse vertaling kunnen geen rechten worden ontleend.

Onder verwijzing naar het gezamenlijke persbericht van 20 september 2022, kondigen HAL en Boskalis gezamenlijk aan dat, in verband met het feit dat HAL meer dan 95% van de geplaatste en uitstaande gewone aandelen in Boskalis (de “Aandelen”) houdt na afronding van het Bod, zij Euronext Amsterdam N.V. hebben verzocht de beëindiging van de notering van de Aandelen aan Euronext Amsterdam goed te keuren (“Delisting”). Delisting zal naar verwachting spoedig volgen op de Post-Settlement EGM, een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Boskalis, die op 7 november 2022 plaatsvindt.

Zoals aangekondigd in het gezamenlijke persbericht van 20 september 2022, zal HAL in het vierde kwartaal van 2022 een wettelijke uitkoopprocedure starten om de resterende uitstaande Aandelen te verwerven.

Na de Post-Settlement EGM en met ingang van de Delisting zullen de huidige statuten van Boskalis worden gewijzigd. Verwezen wordt naar de agenda en bijbehorende toelichting voor de Post-Settlement EGM die gepubliceerd is op de Boskalis website (www.boskalis.com).

In het licht van de Delisting heeft Stichting Continuïteit KBW ermee ingestemd mee te werken aan de beëindiging van de overeenkomst tussen Boskalis en Stichting Continuïteit KBW op grond waarvan Boskalis een calloptie heeft verleend aan Stichting Continuïteit KBW en het vervallen van die optie per Delisting. Voorts zal Boskalis beginnen met het verstrekken van informatie aan HAL om haar in staat te stellen te voldoen aan haar lopende financiële rapportage- en consolidatieverplichtingen. Verwezen wordt naar hoofdstuk 5.9(e) (Provision of information to satisfy HAL Obligations) van het Biedingsbericht.

Boskalis Investor Relations:
Martijn L.D. Schuttevâer
ir@boskalis.com
T +31 786969310