Direct naar hoofdinhoud

Boskalis gaat kustlijn Togo en Benin beschermen en past innovatief zandmotorconcept voor strandsuppletie toe

Papendrecht, 24 maart 2022

Boskalis heeft de opdracht gekregen voor de bescherming en suppletie van meer dan 40 kilometer kustlijn die zich uitstrekt van de oostkust van Togo tot de westkust van Benin in West-Afrika. Het kustbeschermingsproject maakt deel uit van het West African Coastal Areas Management (WACA) programma. Het project is gegund door de regeringen van Togo en Benin, waarbij de financiering beschikbaar wordt gesteld door de Wereldbank. Het contract heeft een waarde van circa EUR 55 miljoen.

De huidige kustlijn heeft te lijden gehad van aanzienlijke erosie, waardoor de kust zich heeft teruggetrokken, wat een bedreiging vormt voor vitale infrastructuur en de leefomgeving van de plaatselijke bevolking. Het project omvat de aanleg van vijftien nieuwe strandhoofden en het herstel van zes bestaande strandhoofden. Daarnaast worden er stranden opgehoogd door middel van ruim een miljoen kubieke meter zand. Tot slot wordt er aan de Beninse kant van de grens een zandmotor van 6,4 miljoen kubieke meter geconstrueerd. Het zandmotorconcept is mede ontwikkeld door Boskalis en is de afgelopen tien jaar met succes toegepast in Nederland. Op een strategische plek wordt een grote hoeveelheid zand aangebracht, dat zich na verloop van tijd door de natuurlijke beweging van wind, golven en stroming langs de kustlijn in oostelijke richting verspreidt. Dit principe van bouwen met de natuur zal de kustlijn op een robuuste en natuurlijke manier versterken. Het project gaat per direct van start en wordt naar verwachting eind 2023 voltooid.

Het WACA-programma is ontwikkeld in samenwerking met West-Afrikaanse gemeenschappen die aan de kust wonen en afhankelijk zijn van de kust voor hun levensonderhoud, voeding, voedselzekerheid en welvaart. Het programma ondersteunt de inspanningen van verschillende landen om het beheer van hun gedeelde kustvoorzieningen te verbeteren en de natuurlijke en door de mens veroorzaakte risico's voor de kustgebieden te verminderen.

Langs de westkust van Afrika trekt de kust zich gemiddeld tussen één en twee meter per jaar terug. Plaatselijk zijn echter ernstiger gevallen waargenomen van meer dan tien meter per jaar. Kusterosie heeft verwoestende gevolgen en leidt tot het verlies van infrastructuur, zoals wegen. Het vormt ook een bedreiging voor de plaatselijke bevolking, die niet langer dicht bij de kustlijn kan wonen, die vaak verbonden is met hun bron van inkomsten. De verwachting is dat deze uitdagingen toenemen als gevolg van de klimaatverandering en de stijging van de zeespiegel.

De strategie van Boskalis is erop gericht in te spelen op belangrijke macro-economische factoren die de wereldwijde vraag op onze markten aanjagen: groei van de wereldeconomie, toename van het energieverbruik, groei van de wereldbevolking en de uitdagingen die gepaard gaan met klimaatverandering. Dit kustbeschermingsproject is ingegeven door bevolkingsgroei en klimaatverandering.

VOOR MEER INFORMATIE

Investor relations:
Martijn L.D. Schuttevâer
ir@boskalis.com

Pers:
Arno Schikker
press@boskalis.com

T +31 786969310

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Keppel Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 600 schepen en vaartuigen en meer dan 10.000 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons.

Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com.