Direct naar hoofdinhoud

Boskalis gaat olie uit FSO Safer in Jemen verwijderen om milieuramp te voorkomen

Papendrecht, 20 april 2023

Boskalis-dochteronderneming SMIT Salvage heeft overeenstemming bereikt met de Verenigde Naties (VN) voor het verwijderen van olie uit de FSO Safer, gelegen voor de kust van Jemen in de Rode Zee. Dit project maakt deel uit van een door de VN gecoördineerde operatie om meer dan een miljoen vaten olie uit deze in verval geraakte tanker naar een veilige moderne tanker te verpompen en de FSO Safer op een verantwoorde wijze af te voeren.

Peter Berdowski, CEO Boskalis: Al sinds 2021 trekken wij samen op met de VN om een enorme milieuramp voor de kust van Jemen te voorkomen. We zijn zeer verheugd dat onze gezamenlijke inspanningen deze stap mogelijk hebben gemaakt. Na een lange periode van voorbereiding staan onze bergingsexperts nu klaar om aan de slag te gaan en de olie uit de Safer te verwijderen.
Ik wil mijn dank uitspreken aan vele VN-lidstaten voor hun steun aan deze operatie, in het bijzonder aan Nederland dat hierbij een prominente rol heeft gespeeld. Het Boskalis-schip Ndeavor vertrekt morgen vanuit de haven van Rotterdam met al het benodigde bergingsmateriaal en ik wens de crew veel succes bij deze belangrijke missie.

Minister Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking): “Er dreigt een enorme olieramp die ernstige humanitaire, ecologische en economische gevolgen kan hebben. Maar we hebben nu de kans om die te voorkomen. Nederland heeft er veel aan gedaan om hiervoor fondsen te werven en hiermee is er weer een belangrijke nieuwe stap gezet. Mooi dat het Nederlandse bedrijf Boskalis een belangrijke taak op zich neemt in de operatie. Nederland blijft de VN ondersteunen bij de berging.”

De projectscope voor Boskalis bestaat uit een aantal fasen. Alle voorbereidingen zijn in Nederland getroffen en de Ndeavor, een multipurpose support-schip van Boskalis, vaart de komende drie weken van Rotterdam naar Djibouti. In Djibouti zal het bergingsteam de laatste voorbereidingen treffen waarna zij aan boord van de Ndeavor vertrekt naar de Safer, voor de kust van Jemen. De eerste werkzaamheden richten zich op een grondige inspectie van het schip en de lading en het zekerstellen van een veilige werkomgeving. Pas als de Safer veilig is verklaard, zal een door de VN aangekochte Very Large Crude Carrier (VLCC) langszij komen, waarna het verpompen van olie naar deze VLCC kan beginnen. De tanks van de Safer dienen vervolgens gereinigd te worden en het restwater dat hierbij vrijkomt zal eveneens naar de VLCC worden overgepompt. De gehele operatie vanaf het moment van aankomst bij de Safer kent naar verwachting een doorlooptijd van circa twee maanden. Nadat de Safer schoon en leeg is gemaakt, wordt zij onder de verantwoordelijkheid van de VN klaargemaakt voor het transport naar een groene sloopwerf.

Over de FSO Safer
De Safer is een drijvende olieopslag- en overslagfaciliteit (FSO) die circa 9 kilometer uit de kust van Jemen en 50 kilometer ten noordoosten van de haven van Hodeida in de Rode Zee ligt afgemeerd. De Safer, die in 1976 is gebouwd als olietanker en in 1987 is omgebouwd tot drijvende opslag- en overslagfaciliteit, is enkelwandig en bevat naar schatting 1,14 miljoen vaten lichte ruwe olie. Vanwege het conflict in Jemen is de FSO sinds 2015 niet meer onderhouden. De staat van de tanker is dusdanig verslechterd dat het risico op een explosie of een grootschalige lekkage groot is, wat rampzalige gevolgen zou hebben voor het milieu en de humanitaire situatie in de regio.

Meer informatie voor de media
Kijk voor meer informatie over dit project op: www.boskalis.com/safer.
In aanvulling op de reeds beschikbare projectanimatie zal ook met enige regelmaat foto- en videomateriaal van de operatie op de website worden geplaatst. Dit materiaal mag rechtenvrij voor pers- en mediadoeleinden worden gebruikt, mits Boskalis als rechtenhouder wordt vermeld. Daarnaast worden door middel van een blog periodiek updates verstrekt over de voortgang van de berging op www.boskalis.com/safer. Belangrijke updates zullen ook via sociale media worden gedeeld. Als u op de hoogte wilt blijven, wordt u aangeraden om Boskalis op LinkedIn en/of Twitter te volgen: (www.linkedin.com/company/boskalis/ en twitter.com/beleefboskalis).

VOOR MEER INFORMATIE

Martijn L.D. Schuttevâer

press@boskalis.com

T +31 786969310
Boskalis is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft een strategisch partnership in terminaldiensten (Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 500 schepen en vaartuigen en circa 10.000 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons.

Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com.