Direct naar hoofdinhoud

Boskalis halfjaarcijfers 2023: Sterke toename omzet en resultaat met positieve vooruitzichten

Papendrecht, 17 augustus 2023

KERNCIJFERS EERSTE HALFJAAR 2023

 • Omzet: EUR 1,97 miljard
  (H1 2022: EUR 1,61 miljard)
 • EBITDA: EUR 370 miljoen
  (H1 2022: EUR 292 miljoen inclusief EUR 50 miljoen bijzondere bate)
 • Nettowinst: EUR 181 miljoen
  (H1 2022: EUR 116 miljoen inclusief EUR 37 miljoen bijzondere baten en lasten)
 • Orderportefeuille: EUR 6,0 miljard
  (Eind 2022: EUR 6,1 miljard)

Koninklijke Boskalis B.V. (Boskalis) heeft een goed eerste halfjaar afgesloten. De bezetting van de vloot was hoog en bij alle divisies was er sprake van een toename van de omzet gecombineerd met een flink hoger resultaat.

De omzet is ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar met 22% toegenomen tot EUR 1,97 miljard (H1 2022: EUR 1,61 miljard).

De EBITDA is met 27% toegenomen en kwam uit op EUR 370 miljoen (H1 2022: EUR 292 miljoen). Gecorrigeerd voor een boekwinst van EUR 50 miljoen in het eerste halfjaar 2022 nam de EBITDA met 53% toe.

De nettowinst steeg met 56% tot EUR 181 miljoen (H1 2022: EUR 116 miljoen, inclusief EUR 37 miljoen aan bijzondere baten en lasten).

Peter Berdowski, CEO Boskalis:
We kijken terug op een zeer sterk eerste halfjaar met over de volle breedte goede prestaties, zowel operationeel als financieel. De omzet steeg met 22% en het nettoresultaat nam met 56% toe.

Bij de Dredging divisie waren onze grote schepen druk in het Midden- en Verre Oosten, resulterend in een hoge vlootbezetting. In de Filippijnen is goede voortgang geboekt met de aanleg van het platform voor de nieuwe internationale luchthaven van Manilla. Dichter bij huis vordert het werk aan de Fehmarnbelt-tunnel tussen Duitsland en Denemarken en zijn we gestart met een grootschalige strandsuppletie langs de westkust van Ameland.

Zeer recent waren wij uitgebreid in het nieuws met een aantal complexe bergingen. Zo was er de dreigende scheeps- en milieuramp met de car carrier Fremantle Highway die in ernstige problemen raakte ten noorden van Ameland. Tezamen met onze partner wisten wij het schip na een spannende week in veilige haven te brengen. In de Rode Zee waren wij de afgelopen maanden volop bezig met het voorkomen van een milieuramp van nog veel grotere proporties. De FSO Safer ligt al 40 jaar voor de kust van Yemen en deze in verval geraakte opslagtanker met ruim 1,1 miljoen vaten olie was een tikkende tijdbom geworden. Afgelopen week hebben wij de laatste olie uit de Safer over kunnen pompen naar een moderne tanker. Een groot compliment aan onze bergingsteams die deze klussen onder uitdagende omstandigheden hebben weten te klaren.

Ook onze Offshore Energy divisie was het afgelopen halfjaar weer actief met tal van projecten en contracten in alle uithoeken van de wereld. Al onze units waren druk en de schepen goed bezet. Dit voorjaar hebben we in Schiedam de ombouw van de Bokalift 2, ons nieuwste offshore kraanschip, voltooid en eind mei is zij vertrokken voor haar eerste windproject, Southfork in de Verenigde Staten. Inmiddels zijn alle funderingen voor dit project voor de kust van New York met succes geïnstalleerd. In Taiwan hebben we recent een groot meerjarig offshore wind project voltooid. Als we kijken naar het afgelopen halfjaar dan kunnen we concluderen dat de strategische koers die we enkele jaren geleden hebben ingezet om zowel de traditionele offshore markt als de offshore windmarkt te bedienen, zijn vruchten afwerpt.

Het afgelopen halfjaar zijn we er in geslaagd de werkvoorraad op een hoog niveau te houden. Met 6 miljard euro aan werk in de portefeuille kijken we met veel vertrouwen naar de toekomst, waarbij we verwachten het resultaat van 2022 ruim te zullen overtreffen.

ONTWIKKELINGEN DIVISIES
In de divisie Dredging & Inland Infra is de omzet fractioneel toegenomen bij een 26% hogere EBITDA ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Zowel de sleephopperzuigers als de snijkopzuigers waren uitzonderlijk goed bezet op grote werken in Azië en het Midden-Oosten. Vermeldenswaardige projecten in uitvoering zijn de activiteiten in Manilla (Filippijnen), Tuas Terminal 2 en de Pulau Tekong Polder (beide in Singapore), diverse projecten in het Midden-Oosten, de Fehmarnbelt-tunnel (tussen Denemarken en Duitsland), het toegangskanaal tot de haven van Harwich (Verenigd Koninkrijk), het versterken van een deel van de kustlijn van Togo en Benin, de verdieping van de Suriname Rivier (Suriname) en een groot aantal projecten in Nederland.

Bij Offshore Energy is de omzet met 50% toegenomen bij een EBITDA-toename van bijna 70%. Bij alle business units was er sprake van een toename van zowel de omzet als het resultaat. Het drukke eerste halfjaar werd ook weerspiegeld in een hoge bezetting van de grote schepen. Bij Marine Transport & Services is onder meer een indrukwekkend decomissioning project uitgevoerd waarbij een 330 meter lange, 50 jaar oude FPSO door de BOKA Vanguard naar een groene sloopwerf is vervoerd. Bij Heavy Lifting is de installatie van de fundaties van het Changfang & Xidao offshore wind project in Taiwan voltooid met het kraanschip Bokalift 1 en in de Verenigde Staten zijn alle geplande monopiles met ons nieuwe kraanschip Bokalift 2 met succes geplaatst. De vlootbezetting bij Marine Survey was zowel op de Noordzee als het Midden-Oosten hoog en bij Subsea Services bestond het goede eerste halfjaar uit een combinatie van regulier werk en decommissioning werkzaamheden. Tot slot is bij Seabed Intervention de vloot uitgebreid met de ingebruikname van de Seapiper en werd opnieuw veel werk verzet in Taiwan in de offshore wind.

Bij Salvage stond het eerste halfjaar vooral in het teken van twee prominente projecten. In Zuidoost-Azië is gestart met een tweejarig project voor de berging van een groot jack-up platform en eind april vond de mobilisatie plaats voor het project in Yemen om 1,1 miljoen vaten olie uit de in verval geraakte tanker FSO Safer naar een vervangende tanker over te pompen.

De omvang van de Towage portefeuille in het Boskalis resultaat is nog maar zeer beperkt. Begin 2023 is overeenstemming bereikt over de voorgenomen verkoop van de terminalactiviteiten van Smit Lamnalco en deze transactie zal naar verwachting in het vierde kwartaal worden afgerond.

VEILIGHEID
Veiligheid heeft de hoogste prioriteit binnen Boskalis. Met behulp van het NINA (No Injuries, No Accidents) veiligheidsprogramma is alles erop gericht dat medewerkers en personeel van onderaannemers iedere dag veilig huiswaarts keren. Met honderden projecten in uitvoering wereldwijd is het een knappe prestatie dat het aantal incidenten met verzuim (Lost Time Injury Frequency) stabiel laag is met 0,01 per 200.000 gewerkte uren.

FINANCIËLE POSITIE
De financiële positie van Boskalis is zeer sterk en de solvabiliteit is met 49% onverminderd hoog. Eind juli heeft Boskalis haar US Private Placement lening van USD 297 miljoen afgelost en Boskalis voldoet ruimschoots aan zijn financiële convenanten.

De orderportefeuille is met EUR 6,0 miljard vrijwel stabiel (ultimo 2022: EUR 6,1 miljard). Van de totale portefeuille bij Offshore Energy is ruim driekwart gerelateerd aan offshore wind. Met de werken in portefeuille ligt er een solide basis voor de rest van 2023 en 2024.


KERNCIJFERS
1e HJ 20231e HJ 20222022
(in miljoenen EUR)    
Omzet 1.9691.610 3.578
EBITDA370292 604
Bedrijfsresultaat 219106 271
Bijzondere baten -37 26
EBIT219143 298
Nettowinst 181116241
    
    
 30 juni 202330 juni 2022Ultimo 2022
    
Solvabiliteit49%49%49%
Orderportefeuille5.9785.3716.107

VOOR MEER INFORMATIE
Martijn L.D. Schuttevâer

press@boskalis.com
T +31 786969310

Dit persbericht wordt ook in het Engels gepubliceerd; de Nederlandse versie zal prevaleren boven de Engelse versie.

Boskalis is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft een strategisch partnership in terminaldiensten (Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 600 schepen en vaartuigen en circa 10.000 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons.

Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com.