Direct naar hoofdinhoud

Boskalis herfinanciert kredietfaciliteit met nieuwe EUR 500 miljoen faciliteit

Papendrecht, 14 april 2020

Koninklijke Boskalis Westminster NV (Boskalis) heeft zijn zogenoemde Revolving Credit Facility (RCF) geherfinancierd waarmee het de beschikking heeft over een gecommitteerde bankfinanciering van EUR 500 miljoen tot april 2025. De door ING gecoördineerde nieuwe faciliteit wordt verstrekt door een syndicaat van zeven banken (ABN AMRO Bank, BNP Paribas, HSBC, ING Bank, MUFG, Rabobank en NatWest).

Met de nieuwe vijfjarige faciliteit met verbeterde voorwaarden herfinanciert Boskalis zijn huidige RCF die in augustus 2021 zou aflopen. Binnen de nieuwe faciliteit bestaat de mogelijkheid om deze met nog eens EUR 150 miljoen te verhogen, evenals twee opties voor een verlenging van elk een jaar. Naast de RCF met bijbehorende opties heeft Boskalis een US Private Placement van 325 miljoen dollar uitstaan. De US Private Placement kent een looptijd tot juli 2023 en met de nieuwe faciliteit beschikt Boskalis over een goed gespreide en langlopende financieringsstructuur.

De financiële positie van Boskalis is onverminderd sterk. De onderneming sloot 2019 af met een positieve netto kaspositie van EUR 26 miljoen. Deze netto financiële positie is per 1 april 2020 licht verbeterd. Met de huidige kaspositie en nieuwe RCF beschikt Boskalis over aanzienlijke financiële slagkracht voor zowel de lopende werkzaamheden als voor toekomstige investeringen.


Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Keppel Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 700 schepen en vaartuigen en 9.600 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons.

Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com.