Direct naar hoofdinhoud

Boskalis jaarcijfers 2022: Fors hoger resultaat bij sterke toename omzet

Papendrecht, 09 maart 2023

KERNCIJFERS 2022

 • Omzet: EUR 3,58 miljard
  (2021: EUR 2,96 miljard)
 • EBITDA: EUR 604 miljoen
  (2021: EUR 462 miljoen)
 • Nettowinst: EUR 241 miljoen
  (2021: EUR 151 miljoen)
 • Orderportefeuille: EUR 6,11 miljard
  (2021: EUR 5,41 miljard)

Koninklijke Boskalis N.V. (Boskalis) heeft 2022 afgesloten met een fors hoger resultaat bij een sterke toename van de omzet. De orderportefeuille van Boskalis bereikte bovendien een historisch hoog niveau.

De omzet is ten opzichte van vorig jaar met 21,0% toegenomen tot EUR 3,58 miljard (2021: EUR 2,96 miljard).

De EBITDA is met 30,7% toegenomen en kwam uit op EUR 604 miljoen (2021: EUR 462 miljoen) en het bedrijfsresultaat nam met 36,6% toe tot EUR 271 miljoen (2021: EUR 199 miljoen).

De nettowinst is met bijna 60% toegenomen tot EUR 241 miljoen ten opzichte van EUR 151 miljoen in 2021.

DIVISIE ONTWIKKELINGEN
In het segment Dredging & Inland Infra is de omzet met ruim 30% en de EBITDA met ruim 50% toegenomen ten opzichte van vorig jaar. De sleephopperzuigers waren goed bezet en na een aantal rustige jaren is de bezetting van de snijkopzuigers in de loop van het jaar sterk toegenomen. Vermeldenswaardige projecten in uitvoering zijn de activiteiten in Manilla (Filippijnen), Tuas Terminal 2 en de Pulau Tekong Polder (beide in Singapore), de Fehmarnbelt-tunnel (tussen Denemarken en Duitsland), het toegangskanaal tot de haven van Harwich (Verenigd Koninkrijk) en een groot aantal projecten in Nederland.

Bij Offshore Energy is de omzet met 14% toegenomen bij een 33% hogere EBITDA. Als gevolg van een rustig jaar bij Subsea Cables nam de omzet en het resultaat van de contracting activiteiten af. Deze daling werd meer dan gecompenseerd bij services, waarbij Marine Transport & Services, Subsea Services en Marine Survey allen een zeer sterk jaar hadden.

Bij Salvage was na een aantal drukke jaren sprake van een relatief rustig jaar. Wel werd er met succes een omvangrijk nieuw project aangenomen met uitvoering in 2023 en 2024. Voorts assisteert Boskalis de Verenigde Naties bij een mogelijk bergingsproject in de Rode Zee.

De omvang van de Towage portefeuille is de afgelopen jaren fors teruggelopen na het strategische besluit om deze activiteiten te desinvesteren. In 2022 zijn de Keppel Smit Towage havensleepactiviteiten in Zuidoost-Azië definitief verkocht. Begin 2023 is overeenstemming bereikt over de voorgenomen verkoop van de terminalactiviteiten van Smit Lamnalco.

FINANCIËLE POSITIE
Met de aanwezige liquide middelen en bankfaciliteiten heeft Boskalis een direct beschikbare financieringsruimte van ruim EUR 1,1 miljard. De solvabiliteit is met 49% onverminderd hoog en Boskalis voldoet ruimschoots aan zijn financiële convenanten.

De orderportefeuille is toegenomen tot EUR 6,11 miljard (ultimo 2021: EUR 5,41 miljard). De toename in de portefeuille vond voornamelijk plaats bij Offshore Energy, mede als gevolg van het verwerven van een aantal offshore windprojecten in de Verenigde Staten. De werken in portefeuille vormen een solide basis voor 2023 en de jaren daarna.

VEILIGHEID
Veiligheid heeft de hoogste prioriteit binnen Boskalis. Met behulp van het NINA (No Injuries, No Accidents) veiligheidsprogramma is alles erop gericht dat medewerkers en personeel van onderaannemers iedere dag veilig huiswaarts keren. Met zoveel projecten in uitvoering wereldwijd is het dan ook verheugend om over 2022 een daling van het aantal incidenten met verzuim (Lost Time Injury Frequency) waar te kunnen nemen tot 0,01 per 200.000 gewerkte uren.

PERSONELE ONTWIKKELINGEN
Het afgelopen jaar is veel aandacht besteed aan de strategische pijler Human Excellence uit het Corporate Business Plan 2022-2024. Deze pijler is vertaald naar een programma dat bestaat uit Talent Sourcing, Performance & Development, Interne Mobiliteit, Vitaliteit en Diversiteit & Inclusie. Aan deze thema’s wordt met grote regelmaat uitvoerig aandacht besteed middels evenementen, workshops en webinars.

Medio 2022 zijn alle Boskalis-collega's wereldwijd uitgenodigd om deel te nemen aan een medewerkers- onderzoek: Creating Our Horizon. Hieraan is door vele collega’s vanuit de hele wereld deelgenomen. Zeker in het licht van de vele uitdagingen van de afgelopen jaren als gevolg van de pandemie kunnen de uitkomsten van het onderzoek als zeer positief worden bestempeld. Op alle uitgevraagde thema’s is hoger gescoord dan bij het laatste onderzoek in 2019.

ROAD TO NET ZERO
Boskalis spant zich op een breed front in om haar doelstelling te realiseren in 2050 klimaatneutraal te zijn. Op korte termijn ligt een groot deel van het potentieel voor emissiereducties bij onze onshore activiteiten. In 2022 hebben we in dat kader wereldwijd geïnvesteerd in het plaatsen van zonnepanelen op onze kantoren en magazijnen. In Nederland hebben we tevens een aanzienlijke investering gedaan in de elektrificatie van het drooggrondverzetmaterieel, in lijn met onze ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn op alle civiele projecten in Nederland.

Ook op onze schepen nemen wij maatregelen om emissies te reduceren. Zo hebben wij geïnvesteerd in energieopslagsystemen of ‘power packs’ voor talrijke schepen in onze Offshore Energy divisie. Met deze opslagsystemen kunnen we de uitstoot van CO2 en stikstofoxide tijdens DP-operaties aanzienlijk verminderen.

Aanvullende informatie over bovenstaande thema’s is beschikbaar in ons Sustainability Report 2022.

Peter Berdowski, CEO Boskalis:
Afgelopen jaar was in vele opzichten een bijzonder jaar. Bij aanvang gingen we het jaar optimistisch van start met een nieuw ambitieus Corporate Business Plan. Dat optimisme werd in de kiem gesmoord toen Rusland eind februari Oekraïne binnenviel. Halsoverkop moesten wij onze werkzaamheden in Rusland staken en onze mensen in veiligheid brengen. De invasie heeft grote gevolgen gehad voor de wereldeconomie. Energie- en grondstoffenprijzen stegen fors en de inflatie bereikte een recordhoogte. Ontwikkelingen die zich ook bij onze klanten en projecten hebben doen voelen. Des te bevredigender is het dat we ondanks alle turbulentie kunnen terugkijken op een sterk jaar, zowel operationeel als financieel.

De schepen waren goed bezet, de omzet is met meer dan 20% toegenomen en de nettowinst is zelfs met bijna 60% gestegen. Bovendien hebben we ook de werkvoorraad verder aangevuld. We zijn het nieuwe jaar gestart met een historisch hoge orderportefeuille van EUR 6,1 miljard.

Bij Dredging & Inland Infra verwierven wij begin 2022 de opdracht om een deel van de geërodeerde kustlijn van Togo en Benin te beschermen. Dit project wordt gefinancierd door de Wereldbank. Kusterosie door klimaatverandering vormt in veel ontwikkelingslanden in toenemende mate een bedreiging. Voor de uitvoering van klimaat-adaptieve maatregelen is veel geld nodig, waarbij financiering een grote uitdaging is.

Het afgelopen jaar waren onze grote baggerschepen vooral druk met projecten in Singapore en de Filipijnen. In 2022 zijn we gestart met de landontwikkeling voor de nieuwe internationale luchthaven van Manilla. Dit omvangrijke project werd reeds in 2020 verworven en alvorens met de werkzaamheden aan te vangen, hebben wij tezamen met de klant en internationale consultants uitgebreide milieu- en sociale-effectstudies uitgevoerd, zodat het project aan alle internationale standaarden voldoet.

Offshore Energy heeft ondanks de onrust op de energiemarkt een goed jaar gehad. We waren druk in de offshore windmarkt in Taiwan, Frankrijk, Duitsland en de Verenigde Staten. Medio 2022 hebben we ook ons nieuwste kraanschip de Bokalift 2 in gebruik genomen. Dit schip wordt nu in Rotterdam gereedgemaakt voor een drietal windprojecten in de Verenigde Staten.

Onze nieuwe loten aan het bedrijf, Marine Survey en Subsea Services, hadden een sterk jaar. Bij Marine Survey zien we een sterk groeiende vraag in de offshore windsector en bij Subsea Services in de decommissioning-markt voor de ontmanteling van oude offshore-installaties.

Vooruitkijkend kan ik met trots melden dat onze offshore orderportefeuille niet alleen een recordhoogte heeft bereikt, maar bovendien dat 75% hernieuwbare energie projecten betreft. Onlangs verworven wij het contract voor ons 100e offshore windmolenparkproject. Wij zijn het afgelopen decennium betrokken geweest bij de realisatie van bijna de helft van alle offshore windparken wereldwijd.

Bij de berging hebben wij het afgelopen jaar intensief opgetrokken met Verenigde Naties (VN) om een enorme milieu- en humanitaire ramp in de Rode Zee af te wenden. De FSO Safer, afgemeerd voor de kust van Jemen, is een verouderde supertanker in vergevorderde staat van verval. Samen met de VN heeft Boskalis een plan ontwikkeld om de olie aan boord van de Safer veilig over te pompen naar een tweede schip. Naar verwachting zal de berging in de loop van dit jaar van start gaan.

Naast alle operationele ontwikkelingen was 2022 ook een bijzonder jaar vanuit de aandeelhouder bezien. In 2022 bracht onze grootaandeelhouder HAL een vrijwillig openbaar bod uit op alle aandelen Boskalis. Na een zorgvuldig traject wist HAL ruim 98% van de aandelen te verwerven. Als gevolg hiervan is Boskalis na een notering van ruim 50 jaar sinds 9 november niet meer beursgenoteerd.

Gegeven de steun van onze grootaandeelhouder, onze sterke balans, de historisch hoge orderportefeuille en bovenal het uiterst gedreven team van Boskalis-collega’s kijk ik met veel vertrouwen vooruit naar 2023 en de jaren daarna.

Annual Review en Sustainability Report

Aanvullende informatie is beschikbaar in het Annual Review 2022 en het Sustainability Report 2022 op https://boskalis.com/reports.


KERNCIJFERS
20222021
(in miljoenen EUR)   
Omzet 3.578 2.957
EBITDA604 462
Nettoresultaat van deelnemingen 1939
Bedrijfsresultaat271 199
Bijzondere baten (lasten) 26 -
EBIT298 199
Nettowinst 241 151
   
 Ultimo 2022Ultimo 2021
Netto financiële positie incl. IFRS 16 leaseverplichtingen: cash (schuld) 237203
Solvabiliteit48,6%48,0%
Orderportefeuille6.1075.406

VOOR MEER INFORMATIE

Martijn L.D. Schuttevâer

press@boskalis.com
T +31 786969310
Dit persbericht wordt ook in het Engels gepubliceerd; de Nederlandse versie zal prevaleren boven de Engelse versie.

Boskalis is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft een strategisch partnership in terminaldiensten (Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 500 schepen en vaartuigen en circa 10.000 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons.

Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com.