Direct naar hoofdinhoud

Boskalis jaarcijfers 2023: Historisch recordjaar met meer dan EUR 1 miljard EBITDA en EUR 600 miljoen nettowinst

Papendrecht, 07 maart 2024

KERNCIJFERS 2023

 • Omzet: EUR 4,28 miljard
  (2022: EUR 3,58 miljard)
 • EBITDA: EUR 1.016 miljoen
  (2022: EUR 604 miljoen)
 • Nettowinst: EUR 601 miljoen
  (2022: EUR 241 miljoen)
 • Orderportefeuille: EUR 6,01 miljard
  (2022: EUR 6,11 miljard)


Koninklijke Boskalis B.V. (Boskalis) heeft een historisch 2023 afgesloten. Zowel de omzet als het resultaat was nog nooit zo hoog, waarbij alle bedrijfsonderdelen hebben bijgedragen aan deze indrukwekkende cijfers.

De omzet is met 20% toegenomen tot EUR 4,28 miljard (2022: EUR 3,58 miljard).

De EBITDA is met 68% toegenomen en kwam uit op EUR 1.016 miljoen (2022: EUR 604 miljoen) en de EBIT nam toe met 135% tot EUR 701 miljoen (2022: EUR 298 miljoen).

De nettowinst is met bijna 150% toegenomen tot EUR 601 miljoen ten opzichte van EUR 241 miljoen in 2022. 

Peter Berdowski, CEO Boskalis:
“2023 was een bijzonder succesvol jaar voor Boskalis, waarin we vele records hebben verbroken. De nettowinst steeg met bijna honderdvijftig procent tot een recordhoogte van ruim EUR 600 miljoen en de EBITDA tot meer dan één miljard euro. Mooi is te zien dat alle onderdelen van ons bedrijf aan deze prachtige cijfers hebben bijgedragen. Al onze medewerkers verdienen dan ook een groot compliment voor de toewijding, professionaliteit en onderlinge samenwerking waarmee we deze successen hebben kunnen bereiken.

Bij Dredging & Inland Infra waren de schepen zeer goed bezet op grote projecten in het Midden-Oosten, Verre Oosten en Europa. Er is hard gewerkt aan innovatieve infrastructuur, zoals de Fehmarnbelt tunnel in Denemarken en Manila International Airport. Daarnaast waren we druk met diverse klimaatadaptieve projecten, zoals de kustbescherming bij Togo/Benin en dichter bij huis de versterking van de Markermeerdijken ten noorden van Amsterdam. Klimaatadaptieve maatregelen kregen veel aandacht tijdens de COP28 in Dubai. Met onze activiteiten op het gebied van kustverdediging en rivieroeverbescherming bieden we passende oplossingen ter bescherming tegen de gevolgen van klimaatverandering. De noodzaak hiervan werd zichtbaar toen eind 2023 grote delen van Europa werden bedreigd door hoog water als gevolg van extreem weer.

Met onze Offshore Energy activiteiten hebben we opnieuw een grote bijdrage geleverd aan de energietransitie. In 2023 waren we wereldwijd betrokken bij de aanleg van 29 offshore windparken, goed voor 50% van onze offshore-omzet. We voltooiden ons eerste windproject in de Verenigde Staten en waren met verschillende windprojecten druk in Taiwan en Europa. Onze zware-ladingschepen waren betrokken bij een groot aantal spraakmakende transporten. Zeer recent hebben wij ALP Maritime overgenomen. Met deze overname hebben wij onze positie in de markt van Anchor Handling Tugs (AHT’s) versterkt en acht krachtige schepen aan onze vloot toegevoegd. Tot slot hebben ook de eerdere toevoegingen aan de groep – Subsea Services en Marine Survey –weer sterk bijgedragen aan het succesvolle jaar.

De berging wist opnieuw de aandacht van de internationale media te trekken met het succesvol verwijderen van 1,1 miljoen vaten olie vanuit de 48 jaar oude FSO Safer in de Rode Zee bij Jemen. We zijn blij dat deze operatie op tijd was afgerond, voordat er onrust uitbrak in de regio.

Met trots kijken we terug, en met vertrouwen kijken we vooruit. Onze strategie van Sustainable Growth heeft het afgelopen jaar haar rijpe vruchten afgeworpen en ook 2024 lijkt een mooie oogst te beloven. De orderportefeuille is goedgevuld en ook de marktvooruitzichten zijn goed. Wij gaan door op het succesvolle pad van innovatieve infrastructuur, klimaatadaptatie en energietransitie.”

DIVISIE ONTWIKKELINGEN
In het segment Dredging & Inland Infra was de omzet vrijwel stabiel met een sterk operationeel resultaat. Zowel de sleephopperzuigers als de snijkopzuigers waren met ruim 40 weken zeer goed bezet. Het afgelopen jaar was Boskalis onder meer druk met de aanleg van de nieuwe luchthaven van Manilla in de Filippijnen, de innovatieve polder (Pulau Tekong) en havenuitbreiding (Tuas Terminal 2) in Singapore en een nieuwe haven voor een futuristische duurzame stad in Saudi-Arabië.

Boskalis was het afgelopen jaar ook internationaal actief met het realiseren van oplossingen voor klimaatadaptatie (kustverdediging, dijken en rivieren) waarmee we bescherming bieden tegen de gevolgen van klimaatverandering. In Nederland was Boskalis op een groot aantal projecten werkzaam zoals het lopende meerjarige project om de Markermeerdijken ten noorden van Amsterdam te versterken en in West-Afrika werd een deel van de geërodeerde kustlijn van Togo en Benin hersteld en versterkt als onderdeel van het West African Coastal Areas Management programma.

Bij Offshore Energy is de omzet met 41% toegenomen bij een zeer sterk operationeel resultaat. Alle business units hebben aan deze bijzonder sterke financiële cijfers bijgedragen, waarbij de grootste absolute toename afkomstig was van de offshore windactiviteiten. Het afgelopen jaar was de helft van de divisieomzet afkomstig van offshore wind. Boskalis was gedurende het jaar werkzaam op 29 offshore windprojecten met onder meer grote installatieprojecten in Taiwan, Europa en de Verenigde Staten.
Onze Marine Transport & Services business unit voerde met zijn zware-ladingschepen enkele spraakmakende klussen uit, zoals het transport van de zwaar beschadigde ruim 330 meter lange FPU Zafiro Producer door de BOKA Vanguard naar een sloopwerf in samenwerking met Salvage. Tot slot hebben de meest recente toevoegingen aan de groep – Subsea Services en Marine Survey – opnieuw een zeer sterke bijdrage geleverd. Over de gehele linie wist de divisie met succes in te spelen op de sterke marktvraag vanuit zowel de offshore wind- als de traditionele olie- en gasmarkt.

De berging had een druk en goed jaar met tal van spraakmakende projecten, waaronder het olieverwijderingsproject FSO Safer in Jemen, waar 180 miljoen liter olie uit deze oude onveilige tanker werd verwijderd. En afgelopen zomer wist Boskalis met succes de Waddeneilanden te behoeden voor een potentieel grote milieuramp door de brandende autocarrier Fremantle Highway met succes te blussen en te bergen.

FINANCIËLE POSITIE
De financiële positie van Boskalis is gezond. Met een kaspositie van EUR 769 miljoen en slechts EUR 246 miljoen aan schulden heeft Boskalis een netto financiële positie van EUR 523 miljoen. Met de aanwezige liquide middelen en (ongebruikte) bankfaciliteiten heeft Boskalis een direct beschikbare financieringsruimte van meer dan EUR 1,0 miljard. De solide solvabiliteit is verder toegenomen tot 52,4%. Boskalis voldoet ruimschoots aan zijn financiële convenanten.

De omvang van de orderportefeuille bedraagt EUR 6,0 miljard. Met de goedgevulde orderportefeuille en gunstige vooruitzichten in de markt zijn wij positief over de verwachtingen voor 2024.

VEILIGHEID & PERSONELE ONTWIKKELINGEN
Veiligheid heeft de hoogste prioriteit binnen Boskalis. Met behulp van het NINA (No Injuries, No Accidents) veiligheidsprogramma is alles erop gericht dat onze medewerkers en het personeel van onderaannemers iedere werkdag veilig huiswaarts keren.

Het afgelopen jaar is veel aandacht besteed aan de strategische pijler Human Excellence. Naast persoonlijke groei en ontwikkeling van onze medewerkers is het werven van goedgeschoold personeel een belangrijk onderdeel van deze pijler. Om invulling te geven aan onze groeiambities wordt ter aanvulling op het hoofdkantoor in Nederland een tweede kantoorpoot ontwikkeld in Abu Dhabi (Verenigde Arabische Emiraten). Inmiddels zijn hier al bijna 300 collega’s met 20 verschillende nationaliteiten werkzaam. Naar verwachting zal dit aantal de komende jaren verdubbelen.

INNOVATIE
Naast ons vakmanschap en jarenlange ervaring is onze innovatiekracht een belangrijke onderscheidende factor. Dit betreft zowel de innovatieve aanpassingen aan ons bestaande materieel, het ontwerpen van en investeren in nieuw brandstofefficiënt materieel, de alternatieve contractstructuren die we met onze klanten afsluiten en de baanbrekende werkmethoden die we op projecten ontwikkelen. Waar we steeds op zoek zijn naar kansen om te groeien en duurzame waarde te creëren, grijpen we ook de kansen aan om onze impact op het milieu te beperken. Zo kondigden we in oktober 2023 de bestelling aan van een nieuwe state-of-the-art sleephopperzuiger die zal worden uitgerust om op methanol te werken. Daarnaast hebben we het afgelopen jaar een aantal offshore schepen voorzien van innovatieve energie-opslagsystemen, waardoor zowel het brandstofverbruik afneemt als de CO2- en stikstofuitstoot.

ROAD TO NET ZERO
In 2023 hebben we goede vooruitgang geboekt met onze inspanningen om de CO2-uitstoot terug te dringen en hebben we een onderzoek afgerond naar de manier waarop we onze ‘road to net zero in 2050’ voortgang kunnen meten en bewaken. We ondersteunen het in juli 2023 door de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) vastgestelde transitiepad naar net-nul 2050. Als onderdeel van dit pad ligt er voor de maritieme sector een ambitie voor de middellange termijn om de koolstofintensiteit te verminderen. In lijn met dit pad streven we naar een vermindering van 10% in koolstofintensiteit in 2030 ten opzichte van 2023. Dit willen wij deels bereiken door middel van verschillende energie-efficiëntiemaatregelen en deels door het gebruik van hernieuwbare brandstoffen. Met behulp van onze carbon intensity ratio indicator monitoren we de voortgang ten opzichte van onze ambitie en zijn wij in staat de energie-efficiëntie van onze schepen tot op individueel scheepsniveau te volgen.

Annual Review en Sustainability Report
Aanvullende informatie is beschikbaar in het Annual Review 2023 en het Sustainability Report 2023 op https://boskalis.com/reports.

KERNCIJFERS 2023 2022
(in miljoenen EUR)    
Omzet 4.283 3.578
EBITDA 1.016 604
Nettoresultaat van deelnemingen 11 21
Bedrijfsresultaat 627 271
Bijzondere baten (lasten) 74 26
EBIT 701 298
Nettowinst 601 241
     
  Ultimo 2023 Ultimo 2022
Netto financiële positie incl. IFRS 16 leaseverplichtingen: cash (schuld) 523 237
Solvabiliteit 52,4% 48,6%
Orderportefeuille 6.007 6.107

‎Definities: EBITDA is EBIT vóór afschrijvingen, waardeverminderingen en andere bijzondere lasten; Bedrijfsresultaat is EBIT gecorrigeerd voor bijzondere posten. EBIT(DA) en bedrijfsresultaat zijn inclusief ons aandeel in het nettoresultaat van deelnemingen.

VOOR MEER INFORMATIE

Martijn L.D. Schuttevâer

press@boskalis.com

T +31 786969310

Dit persbericht wordt ook in het Engels gepubliceerd; de Nederlandse versie zal prevaleren boven de Engelse versie.

Boskalis is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft een strategisch partnership in terminaldiensten (Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 500 schepen en vaartuigen en circa 10.000 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons.

Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com.