Direct naar hoofdinhoud

Boskalis krijgt EUR 300 miljoen Letter of Award voor aanleg Singapore Finger Pier 3

Papendrecht, 21 februari 2018 Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft een Letter of Award ontvangen van de Maritime and Port Authority van Singapore (MPA) voor het havenuitbreidingsproject Tuas Terminal Fase II in Singapore, ook wel bekend als Tuas Terminal Finger Pier 3. De contractwaarde voor het consortium met Penta Ocean Construction Company en Hyundai Engineering & Construction Company bedraagt circa SGD 1,46 miljard. Boskalis heeft een aandeel van 30% in het consortium en daarmee bedraagt de contractwaarde voor de onderneming circa EUR 300 miljoen. Het contract wordt naar verwachting in de komende weken na het Chinese Nieuwjaar afgerond. Tuas Terminal Fase II maakt deel uit van het Tuas Port project en omvat het ontwerp en de realisatie van 387 hectare nieuw aan te leggen land omringd door 9,1 kilometer caisson kademuren. De bijna 30 meter hoge caissons, die voor dit project zijn ontworpen, zijn de grootste die tot op heden in de wereld zijn gebruikt. Boskalis zal voor dit project diverse baggeractiviteiten en civiele werkzaamheden uitvoeren, waaronder het verdiepen van de havenbekkens en het toegangskanaal, het baggeren van een zogenoemde sandkey en het coördineren van de toevoer van zand ten behoeve van de landaanwinning. Voor de baggerwerkzaamheden wordt een middelgrote sleephopperzuiger ingezet aangevuld met grab dredgers, backhoe dredgers en bulkschepen voor de aanvoer van zand over lange afstanden. De werkzaamheden zullen in de komende weken aanvangen. De totale projectduur bedraagt 9 jaar en de werkzaamheden zullen naar verwachting in 2027 zijn afgerond. De strategie van Boskalis is erop gericht om te profiteren van de belangrijkste macro-economische factoren die de wereldwijde vraag opdrijven op onze markten: de groei van de wereldhandel, stijgende energieconsumptie, de groeiende wereldbevolking en de uitdagingen die gepaard gaan met klimaatverandering. Dit project hangt nauw samen met de groei van de wereldhandel.
Voor meer informatie Investor relations:
Martijn L.D. Schuttevâer
ir@boskalis.com Pers:
Arno Schikker
press@boskalis.com T +31 78 6969310 Dit is een persbericht van Boskalis op grond van artikel 17 paragraaf 1 van de European Market Abuse Regulation (596/2014). Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta's met onder meer de aanleg en onderhoud van havens en vaarwegen, creatie van land in water en bescherming van kusten en oevers. Tevens voert Boskalis projecten uit en levert het een breed spectrum aan maritieme diensten voor de olie- en gassector en offshore windindustrie en voert het scheepsbergingen uit (SMIT Salvage). Daarnaast heeft Boskalis meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Kotug Smit Towage, Keppel Smit Towage, Saam Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 900 schepen en vaartuigen en 11.700 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming actief in meer dan 90 landen, verspreid over zes continenten. Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com.