Direct naar hoofdinhoud

Boskalis laat Amsterdam groeien met uitbreiding IJburg

Papendrecht, 25 april 2018 Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) is als beste inschrijver naar voren gekomen op de aanbesteding voor de aanleg van een kunstmatig eiland in het IJmeer, gelegen naast de bestaande IJburg-eilanden in Amsterdam. De gemeente Amsterdam heeft Boskalis hierover geïnformeerd. Op basis van de thans uitgewerkte plannen bedraagt de aanneemsom circa EUR 85 miljoen. Het project omvat de aanleg van een kunstmatig eiland in het IJmeer voor de ontwikkeling van woningbouw voor de verdere groei van Amsterdam. Tijdens de eerste fase wordt circa 82 hectare land gecreëerd, door het opspuiten van bijna 9 miljoen kubieke meter zand, met een deels zachte en deels harde stenen oeverbescherming. Ten behoeve van de grondverbetering zal tevens 3.500 kilometer aan verticale drainages worden gebruikt. Tevens is in het project een optie opgenomen tot het realiseren van nog eens 53 hectare, hetgeen nu geen deel uitmaakt van de aanneemsom. Naar verwachting zal de gemeente Amsterdam de opdracht medio mei definitief toekennen. De werkzaamheden zullen in het derde kwartaal 2018 aanvangen en dienen medio 2020 te zijn afgerond. Naast het kunstmatige eiland zal Boskalis ook een natuurgebied aanleggen van ruim 3 hectare bestaande uit een rietlandschap en een mosselbank. Door het natuurgebied reeds in deze fase aan te leggen kan de natuur zich eerder ontwikkelen. De strategie van Boskalis is erop gericht om te profiteren van de belangrijkste macro-economische factoren die de wereldwijde vraag opdrijven op onze markten: de groei van de wereldhandel, stijgende energieconsumptie, de groeiende wereldbevolking en de uitdagingen die gepaard gaan met klimaatverandering. Dit landaanwinningsproject hangt nauw samen met de behoefte aan nieuw land om de bevolkingsgroei in een dichtbevolkt gebied op te vangen. Voor meer informatie Investor relations:
Martijn L.D. Schuttevâer
ir@boskalis.com Pers:
Arno Schikker
press@boskalis.com T +31 78 6969310 Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta's met onder meer de aanleg en onderhoud van havens en vaarwegen, creatie van land in water en bescherming van kusten en oevers. Tevens voert Boskalis projecten uit en levert het een breed spectrum aan maritieme diensten voor de olie- en gassector en offshore windindustrie en voert het scheepsbergingen uit. Daarnaast heeft Boskalis meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Kotug Smit Towage, Keppel Smit Towage, Saam Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 900 schepen en vaartuigen en 10.700 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming actief in meer dan 90 landen, verspreid over zes continenten. Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com.