Direct naar hoofdinhoud

Boskalis neemt grootschalige laadfaciliteit voor elektrische voertuigen in gebruik bij hoofdkantoor

Papendrecht, 14 december 2021

Boskalis heeft onlangs een grootschalige laadfaciliteit in gebruik genomen bij zijn hoofdkantoor in Papendrecht. Hiermee investeert Boskalis aanzienlijk in de laadcapaciteit voor elektrische voertuigen (EV’s). De nieuwe faciliteit met 252 oplaadpunten is een van de grootste in zijn soort in de Benelux-regio.

De nieuwe grootschalige laadpaal-infrastructuur past in het bredere streven van Boskalis om de CO2-voetafdruk van het woon-werkverkeer (Scope 1 en 2 auto-emissies) in Nederland te reduceren en de faciliteit kan ook door bezoekers worden gebruikt. Boskalis streeft ernaar dat een kwart (25%) van zijn zakelijke wagenpark eind 2022 hybride of volledig elektrisch is. Het leasebeleid van het bedrijf is erop gericht elektrisch rijden te stimuleren en naar verwachting zal het aandeel elektrische voertuigen verder toenemen naarmate meer autofabrikanten EV-modellen aan hun gamma toevoegen.

De nieuwe laadpalen maken deel uit van een reeks maatregelen die Boskalis neemt om de uitstoot te verminderen en het gebruik van duurzame energiebronnen op de kantoren te bevorderen. In 2020 heeft Boskalis meer dan 5.350 zonnepanelen geïnstalleerd op zijn distributiecentrum in Vlaardingen, waarmee 1,6 miljoen kW uur groene stroom per jaar wordt opgewekt - 15% van het totale energieverbruik van Boskalis in Nederland. Boskalis heeft onlangs extra zonnepanelen geïnstalleerd op zijn nieuwste kantoorgebouw in Papendrecht en onderzoekt momenteel de mogelijkheden voor verdere opschaling.

Joost Rijnsdorp, hoofd inkoop van Boskalis: “Het beperken van de gevolgen van klimaatverandering is een steeds urgenter onderwerp voor Boskalis en de samenleving als geheel. Onze investering in deze uitgebreide laadpaal-infrastructuur voor elektrische voertuigen draagt bij aan het realiseren van onze duurzaamheidsambities samen met onze medewerkers in Nederland. Met onze plannen om het aandeel hybride of volledig elektrische leaseauto’s in ons wagenpark te vergroten, vormen de nieuwe oplaadpunten een verdere stap in de richting van het bereiken van onze CO2-neutrale doelstelling.”


VOOR MEER INFORMATIE

Investor relations:
Martijn L.D. Schuttevâer
ir@boskalis.com

Pers:
Arno Schikker
press@boskalis.com

T +31 786969310

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Keppel Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 650 schepen en vaartuigen en 9.900 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons.

Dit nieuwsbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com.