Direct naar hoofdinhoud

Boskalis project in Manilla ontvangt verzekering van Nederlandse Staat

Papendrecht, 24 mei 2022

‎Vandaag heeft de Nederlandse Staat via Atradius Dutch State Business (DSB) een positief besluit genomen om het grootste project in de geschiedenis van Boskalis te ondersteunen middels een exportkredietverzekering (EKV). Eind 2020 ontving Boskalis een contract voor de landontwikkeling van de nieuwe internationale luchthaven van Manilla met een contractwaarde van ruim EUR 1,5 miljard. Boskalis heeft zich sindsdien samen met de klant, een dochteronderneming van een van de grootste en meest vooruitstrevende bedrijven in de Filipijnen (San Miguel Corporation), ingespannen om de ontwikkeling mogelijk te maken door aanspraak te maken op een bestaande exportregeling van de Nederlandse Staat.

Om dit te realiseren heeft Boskalis met een grote groep experts vanuit de eigen organisatie, de klant en vier gerenommeerde adviesbureaus een uitgebreide milieueffectrapportage uitgevoerd conform de hoogste internationale standaarden. Daarbij zijn grondige effectanalyses uitgevoerd en compensatieplannen opgesteld om de negatieve effecten te mitigeren dan wel te compenseren.

Peter Berdowski, CEO Boskalis: “Ik ben zeer verheugd dat onze inspanning met een groot team van experts vandaag de bekroning heeft gekregen van het vele werk dat is verzet. We hebben ruim een jaar intensief samengewerkt met Atradius DSB om te bereiken dat de aanleg van de nieuwe luchthaven op een maatschappelijk verantwoorde wijze zal plaatsvinden. In samenwerking met Atradius DSB en de Nederlandse ambassade zijn we erin geslaagd een gedragen plan te ontwikkelen met oog voor de lokale gemeenschap en het behoud van biodiversiteit. Hierbij wil ik alle betrokkenen bedanken voor hun bijdrage aan het positieve besluit van de Staat.

Bert Bruning, Managing Director Atradius DSB: “Dit project is op veel vlakken uniek. Ten eerste is het voor onze klant Boskalis natuurlijk een heel belangrijk contract maar ook voor ons is het de grootste EKV-polis uit ons 90-jarig bestaan. Daarnaast ben ik er trots op dat we samen met Boskalis en San Miguel, door aan tafel te blijven zitten, ervoor hebben kunnen zorgen dat het project aan de internationale normen op het gebied van milieu en sociale omstandigheden zal gaan voldoen. Daarmee hebben we niet alleen bijgedragen aan het mogelijk maken van dit prachtige contract maar ook echt samen het verschil gemaakt voor de lokale gemeenschappen en de natuur.”

De nieuwe internationale luchthaven van Manilla komt ongeveer 20 kilometer ten noorden van het hart van Manilla te liggen. De aanleg van het circa 1.700 hectare grote luchthaventerrein zal uitgevoerd worden volgens de hoogste technische- en milieunormen om de gevolgen van mogelijke grote aardbevingen, lokale tyfoons en toekomstige zeespiegelstijging te kunnen weerstaan.

VOOR MEER INFORMATIE

Investor relations:
Martijn L.D. Schuttevâer
ir@boskalis.com

Pers:
Arno Schikker
press@boskalis.com

T +31 786969310

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Keppel Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 600 schepen en vaartuigen en meer dan 10.000 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons.

Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com.