Direct naar hoofdinhoud

Boskalis realiseert aanzienlijke reductie in emissies door modificatie van zijn offshore-schepen

Papendrecht, 11 april 2022

‎Boskalis gaat een aantal schepen van zijn Offshore Energy-divisie ombouwen tot hybride schepen door de toepassing van energieopslagsystemen (power packs). Door de conversies, waarmee een aanzienlijke investering gemoeid is, zullen het brandstofverbruik van de schepen en de daarmee gepaard gaande uitstoot van kooldioxide en stikstofoxiden tot gemiddeld twintig procent verminderen. De systemen bieden tevens de mogelijkheid om de opgeslagen elektriciteit te gebruiken als de schepen aan de wal liggen en dragen bij aan een stillere en efficiëntere operatie offshore.

De conversies zullen de komende twee jaar plaatsvinden en hebben betrekking op schepen voorzien van dynamisch positioneren systemen (DP2). De conversies worden toegepast op de breed inzetbare kraanschepen Bokalift 1 en Bokalift 2, twee construction support vessels en twee diving support vessels.

Boskalis maakt op zijn vloot reeds gebruik van diverse mogelijkheden om emissies terug te dringen, waaronder speciale dashboards voor een efficiënter brandstofverbruik en het gebruik van biobrandstoffen als alternatief voor fossiele brandstoffen. Binnen de vloot van sleephopperzuigers hebben deze maatregelen reeds bijgedragen aan een daling van twintig procent van de kooldioxide-uitstoot sinds 2011.

Boskalis streeft ernaar om zijn emissies op korte termijn terug te brengen met behulp van de beschikbare technologieën en om in 2050 wereldwijd klimaatneutraal te opereren.

Emissiereducties worden mede bepaald door de mate waarin geschikte alternatieven voor fossiele brandstoffen binnen de maritieme sector gereed en wereldwijd beschikbaar zijn. Daarom werkt Boskalis in een consortium mee aan een uitgebreid meerjarig onderzoeksprogramma om het gebruik van methanol als alternatieve scheepsbrandstof te versnellen. Wij zetten ons actief in om in samenwerking met branchegenoten, kennisinstellingen en andere partners de expertise en technologie te ontwikkelen die de sector nodig heeft om klimaatneutraliteit te bereiken.

VOOR MEER INFORMATIE

Investor relations:
Martijn L.D. Schuttevâer
ir@boskalis.com

Pers:
Arno Schikker
press@boskalis.com

T +31 786969310

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Keppel Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 600 schepen en vaartuigen en meer dan 10.000 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons.

Dit nieuwsbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com.