Direct naar hoofdinhoud

Boskalis rondt studie naar vlootrationalisatie af

Papendrecht, 8 juli 2016 Koninklijke Boskalis Westminster NV (Boskalis) maakt bekend dat het de eerder dit jaar aangekondigde studie naar vlootrationalisatie heeft afgerond. De verslechterende marktomstandigheden en verwachte lange periode van lage energie- en grondstofprijzen vormen hiervoor de aanleiding. Op basis van de studie is besloten om in de komende twee jaar 24 vaartuigen uit de vaart nemen. Als gevolg hiervan komen in die periode wereldwijd circa 650 arbeidsplaatsen te vervallen. Peter Berdowski, CEO Boskalis:
"Na een aantal zeer drukke jaren is het marktbeeld voor Boskalis onder invloed van aanhoudende lage energie- en grondstofprijzen drastisch veranderd. Het werkvolume in de markt is flink afgenomen en hierdoor staat de bezetting van onze schepen onder druk. Omdat wij verwachten dat deze marktsituatie de komende jaren zal voortduren, is het noodzakelijk vlootomvang en -samenstelling op deze nieuwe realiteit aan te passen. Wij realiseren ons terdege dat dit besluit ingrijpend is en grote sociale impact zal hebben. We zullen proberen de reductie zoveel mogelijk op te vangen middels natuurlijk verloop en herplaatsing, maar gedwongen ontslagen lijken helaas onvermijdelijk. Deze reductie van schepen en bijbehorende arbeidsplaatsen is echter noodzakelijk om Boskalis ook op termijn gezond te houden" Met het afronden van de studie is besloten 24 vaartuigen uit de vaart te nemen in de periode 2016-2018, waarvan tien bij de Dredging divisie en veertien bij de Offshore Energy divisie. Het betreft onder meer sleephopperzuigers, snijkopzuigers, anchor handling tugs en zware-ladingschepen. De vlootrationalisatie zal middels het slopen, verkopen en opleggen van schepen worden ingevuld. Van het materieel dat gesloopt of verkocht wordt, ligt de gemiddelde leeftijd ruim boven de 30 jaar. Schepen die voor de sloop worden aangeboden, zullen in overeenstemming met de Hongkong conventie en de normen van Boskalis op gecertificeerde werven worden ontmanteld. De vlootrationalisatie heeft ook personele gevolgen. In totaal worden circa 650 medewerkers boventallig. Qua samenstelling betreft het een dwarsdoorsnede van nationaliteiten waarvan circa 150 de Nederlandse nationaliteit heeft met een Nederlands dienstverband. De reductie zal waar mogelijk verlopen middels natuurlijk verloop en herplaatsing. Desalniettemin kunnen gedwongen ontslagen niet worden uitgesloten. Boskalis heeft een adviesaanvraag ingediend bij de Nederlandse ondernemingsraad en zal de vakbonden uitnodigen om op korte termijn een sociaal plan te bespreken. Deze vlootrationalisatie heeft geen gevolgen voor de strategie van Boskalis, die erop gericht is om te profiteren van de belangrijkste macro-economische factoren die de wereldwijde vraag op onze markten opdrijven: de groei van de wereldhandel, stijgende energieconsumptie, de groeiende wereldbevolking en de uitdagingen die gepaard gaan met klimaatverandering. VOOR MEER INFORMATIE Investor relations:
Martijn L.D. Schuttevâer
ir@boskalis.com Pers:
Arno Schikker
press@boskalis.com T +31 78 6969310 Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta's met onder meer de aanleg en onderhoud van havens en vaarwegen, creatie van land in water en bescherming van kusten en oevers. Tevens voert Boskalis projecten uit en levert het een breed spectrum aan maritieme diensten voor de olie- en gassector en offshore windindustrie en voert het scheepsbergingen uit (SMIT Salvage). Daarnaast heeft Boskalis meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (KOTUG SMIT Towage, Keppel Smit Towage, Saam Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van 1.000 eenheden is de onderneming actief in circa 75 landen, verspreid over zes continenten. Boskalis heeft ruim 8.200 medewerkers in dienst, exclusief zijn deel in partnerships. Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com.