Direct naar hoofdinhoud

Boskalis stelt dividend omwisselverhouding vast op 1:30,7

Papendrecht, 1 juni 2017 Op 10 mei 2017 is het dividend van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) over het boekjaar 2016 vastgesteld op EUR 1,00 per gewoon aandeel. Dit wordt uitgekeerd in de vorm van gewone aandelen, tenzij een aandeelhouder verkiest een dividenduitkering in contanten te ontvangen. Bij een uitkering in gewone aandelen zullen aandeelhouders één gewoon aandeel ontvangen per 30,7 dividendrechten van gewone aandelen. De omwisselverhouding is bepaald aan de hand van de naar het volume gewogen gemiddelde koers van verhandelde Boskalis-aandelen op Euronext Amsterdam gedurende de periode van 30 en 31 mei en 1 juni van EUR 30,7074. Vanaf 6 juni 2017 zal het dividend in contanten betaalbaar gesteld worden en zullen gewone aandelen uit hoofde van verwisseling van dividendrechten geleverd worden. De uitkering in contanten geschiedt onder aftrek van de wettelijke dividendbelasting. Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta's met onder meer de aanleg en onderhoud van havens en vaarwegen, creatie van land in water en bescherming van kusten en oevers. Tevens voert Boskalis projecten uit en levert het een breed spectrum aan maritieme diensten voor de olie- en gassector en offshore windindustrie en voert het scheepsbergingen uit (SMIT Salvage). Daarnaast heeft Boskalis meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (KOTUG SMIT Towage, Keppel Smit Towage, Saam Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 900 schepen en vaartuigen en 11.700 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming actief in meer dan 90 landen, verspreid over zes continenten. Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com.