Direct naar hoofdinhoud

Boskalis update: historisch goed derde kwartaal met sterke prestaties in alle divisies

Papendrecht, 10 november 2023

‎HOOGTEPUNTEN DERDE KWARTAAL

  • Historisch goed derde kwartaal met omzetgroei en recordresultaat
  • Hoge vlootbezetting en goede projectresultaten in alle divisies
  • Stabiele orderportefeuille van EUR 6 miljard
  • Positieve netto-kaspositie

Koninklijke Boskalis B.V. (Boskalis) heeft een historisch goed derde kwartaal afgesloten. Daarmee ligt Boskalis na een goed eerste halfjaar op koers voor een zeer sterk jaarresultaat. De bezetting van de vloot was hoog en bij alle divisies was er sprake van een toename van de omzet en het resultaat, in het bijzonder bij de divisie Offshore Energy.

In het afgelopen kwartaal zijn diverse nieuwe projecten aangenomen, zoals het grote Baltica 2 offshore wind kabelproject en het infrawerk A2 tussen Het Vonderen en Kerensheide in Limburg.

Het orderboek van de groep bedroeg eind september ruim EUR 6 miljard, vergelijkbaar met het niveau van medio 2023. Onderliggend was de orderportefeuille van de twee grote divisies eveneens vrijwel stabiel.


Peter Berdowski, CEO:

“Met de hoge bezetting van onze vloot en de goede projectresultaten hebben we het beste derde kwartaal in onze geschiedenis gedraaid.

Bij Dredging hebben de grote projecten in Azië, het Midden-Oosten en de thuismarkten in Europa een belangrijke bijdrage geleverd.

De grootste groei hebben we gezien bij Offshore Energy, waar onze strategie, die zich zowel op de traditionele energiemarkt als op de windmarkt richt, zijn vruchten afwerpt. Onze schepen bij zwaartransport, subsea services, marine services en survey hebben het water witgevaren.

Bij Salvage hebben we de afgelopen maanden een aantal prominente opdrachten, waaronder de FSO Safer in de Rode Zee en de Fremantle Highway in de Waddenzee, succesvol afgerond.

Al met al liggen wij op koers voor een van de beste jaren in onze geschiedenis.”

De sustainable growth strategie van Boskalis streeft een evenwichtige balans na tussen activiteiten die maatschappelijke waarde toevoegen en duurzame groei creëren. Het afgelopen kwartaal waren diverse tot de verbeelding sprekende projecten in uitvoering waarvan een selectie hieronder is uitgelicht.

Bescherming door klimaatadaptatie

Boskalis heeft als waterbouwer een rijke historie in het bieden van bescherming tegen de krachten van de natuur. Als gevolg van klimaatverandering neemt het belang van onze kennis en kunde op het gebied van klimaatadaptieve oplossingen dan ook toe. Boskalis speelt wereldwijd een cruciale rol bij kustverdedigings- en oeverbeschermingsprojecten om mens en natuur te beschermen. Waar mogelijk worden hierbij ook zogenoemde Nature-Based Solutions toegepast, waarbij gebruik wordt gemaakt van de natuur en natuurlijke processen om de gevolgen van klimaatverandering te beperken.

Zo waren wij in Nederland het afgelopen kwartaal betrokken bij diverse klimaatadaptatie-projecten. Het meerjarige project ter versterking van de Markermeerdijken ten noorden van Amsterdam verloopt voorspoedig en het eerste noordelijke deel van de versterkte dijk is opgeleverd. Tevens is de afgelopen periode op diverse locaties in het land gewerkt aan het versterken van een groot aantal andere dijken en is de kustlijn van Noord-Holland (Bergen) en een drietal Waddeneilanden (Texel, Vlieland en Ameland) onderhouden en versterkt.

Recent is het kustbeschermingsproject voor een deel van de kustlijn van Togo en Benin in West-Afrika voltooid. De kustlijn is versterkt door middel van nieuw aangelegde en versterkte golfbrekers. Bovendien werd in Benin met behulp van een sleephopperzuiger een zandmotor met een volume van 6,4 miljoen kubieke meter aangelegd. Dit zand wordt de komende jaren door de stroming op een natuurlijke manier over de kustlijn verspreid, zodat dit deel van de kust op sterkte blijft. Op dit moment wordt gesproken over een vervolg op dit succesvolle project.

In de Malediven wordt volop gewerkt aan de uitbreiding en het klimaatbestendig maken van het eiland Gulhifalhu. De ontwikkeling van Gulhifalhu maak deel uit van het strategische plan van de regering om de haveninfrastructuur te verbeteren, de overbevolkte hoofdstad Malé te ontlasten en om dit deel van de Malediven klimaatbestendig te maken.

Bevorderen van de energietransitie

Boskalis levert met zijn activiteiten een directe bijdrage aan de realisatie van infrastructuur voor hernieuwbare energie en bevordert daarmee de energietransitie.

Aan het begin van het derde kwartaal heeft het kraanschip Bokalift 1 succesvol de laatste van 62 jackets geïnstalleerd voor het offshore windpark Changfang & Xidao in Taiwan, waar Boskalis eveneens betrokken was bij de aanleg van het Yunlin windpark.

In de Verenigde Staten was Boskalis actief met het offshore windproject Southfork, waar het kraanschip Bokalift 2 alle monopile funderingen en een substation in één kwartaal heeft geïnstalleerd. Het windpark zal 70.000 huishoudens van groene stroom voorzien. De voorbereidingen voor het volgende Amerikaanse windpark, Revolution, zijn inmiddels in volle gang.

In Schotland is Boskalis momenteel bezig met de aanleg van een deel van het offshore windpark Moray West. Dit project omvat voor Boskalis het verrichten van geofysisch onderzoek, het transporteren van de fundaties (monopiles), het voorbereiden van de zeebodem en het installeren van de fundaties.

Het derde kwartaal is qua seizoen traditioneel druk voor Survey. Het afgelopen kwartaal is veel geofysisch en geotechnisch werk verzet op de Noordzee en in het Midden-Oosten.

Op het gebied van decommissioning was het een druk derde kwartaal. Subsea Services heeft eerder dit jaar een omvangrijke opdracht aangenomen voor het ontmantelen van oude subsea infrastructuur in de Noordzee en het afgelopen kwartaal is hier met de inzet van Diving Support Vessels druk aan gewerkt.

In het Caribisch gebied was de Bokalift 1 betrokken bij de berging van een deel van een platform vanaf de zeebodem na een incident.

Salvage heeft met succes de berging van de in verval geraakte olietanker FSO Safer voor de kust van Jemen afgerond, waarbij alle 1,1 miljoen vaten olie naar een vervangende olietanker zijn overgepompt, waarmee het risico op een enorme milieuramp met ernstige humanitaire, ecologische en economische gevolgen is afgewend.

Salvage was in het derde kwartaal ook betrokken bij de berging van de brandende car carrier Fremantle Highway in de Waddenzee. Boskalis wist samen met een partner het schip te stabiliseren en de brand te blussen waardoor een omvangrijke scheepsramp werd voorkomen.

Onderscheidend door Innovatie

Samen met ons vakmanschap en onze jarenlange expertise, ligt de kracht van Boskalis in het innovatieve vermogen bij het ontwikkelen van materieel en grensverleggende werkmethodes.

Begin dit jaar is de transformatie van het kraanschip Bokalift 2 voltooid. Dit schip is in eigen beheer en onder eigen regie in vier jaar omgebouwd van een boorschip naar een modern grensverleggend kraanschip dat uitermate geschikt is voor de offshore windmarkt. Als laatste onderdeel van deze transformatie is begin dit jaar in Schiedam een geavanceerd Motion Compensated Pile Gripper Frame geïnstalleerd.

Boskalis heeft onlangs een nieuwe ultramoderne jumbo-sleephopperzuiger bij Royal IHC in Nederland besteld. Aan dit besluit ging een uitvoerige ontwerpfase vooraf met een zeer actieve inbreng vanuit Boskalis. Het wordt de eerste sleephopperzuiger in de industrie die voorzien wordt van Azipods wat een energie-efficiënt scheepsontwerp mogelijk maakt. Het schip wordt tevens voorbereid op het gebruik van (groene) methanol als alternatieve brandstof. Door de vele technologische innovaties zal het schip uiterst efficiënt zijn en een belangrijke bijdrage leveren aan het reduceren van CO2-emissies van onze vloot.

Vooruitzichten

Gelet op de resultaten over de eerste negen maanden van het jaar en de werken in uitvoering, wordt 2023 in financieel opzicht naar verwachting een van de beste jaren in de geschiedenis van Boskalis met een EBITDA van meer dan EUR 800 miljoen. Daarmee zal het resultaat van vorig jaar fors worden overtroffen. Op basis van de marktontwikkelingen en de goedgevulde orderportefeuille is Boskalis tevens positief gestemd over de periode daarna.

De financiële positie van Boskalis is onveranderd sterk. Boskalis heeft een positieve netto-kaspositie en is daarmee per saldo schuldenvrij. Geleid door de kansen die de markt op dit moment biedt, blijft Boskalis investeren in duurzame groei in lijn met zijn strategische agenda.

VOOR MEER INFORMATIE

Martijn L.D. Schuttevâer

press@boskalis.com

T +31 786969310

Dit persbericht wordt ook in het Engels gepubliceerd; de Nederlandse versie zal prevaleren boven de Engelse versie.

Boskalis is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft een strategisch partnership in terminaldiensten (Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 600 schepen en vaartuigen en circa 10.000 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons.

Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com.