Direct naar hoofdinhoud

Boskalis verkrijgt EUR 400 miljoen contract voor aanleg eerste polder van Singapore

Papendrecht, 3 april 2018 Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft een Letter of Award ontvangen van de Housing & Development Board van Singapore voor de aanleg van een polder aan het noordwestelijke uiteinde van Pulau Tekong. Het contract, dat in joint venture met Penta Ocean Construction Company zal worden uitgevoerd, heeft een totale waarde van circa EUR 800 miljoen waarvan het aandeel van Boskalis circa EUR 400 miljoen bedraagt. Boskalis is samen met zijn partner verantwoordelijk voor de benodigde dijkdichtingen en het versterken van de bestaande dijk om een 10 kilometer lange zeewering te creëren. Daarnaast is de joint venture verantwoordelijk voor het droogleggen van het gebied en het omvangrijke droog grondverzet dat nodig is om de eerste polder van Singapore te realiseren. In plaats van land aan te winnen door een gebied tot boven zeeniveau op te vullen, zal het land voor de polder worden gewonnen door het water af te voeren door middel van pompen en kanalen. Voor dit project kan Boskalis putten uit de expertise en ervaring die de onderneming de afgelopen 100 jaar heeft opgedaan op het gebied van dijkdichtingen en het aanleggen en versterken van zeedijken in Nederland. 
Peter Berdowski, CEO Boskalis:
"De gunning van dit omvangrijke project markeert een historisch moment.
Onze onderneming heeft een rijke geschiedenis op het gebied van de aanleg van dijken en polders in Nederland, en de realisatie van deze eerste polder in Zuidoost-Azië is een belangrijke nieuwe mijlpaal. Boskalis heeft de afgelopen decennia een actieve rol gespeeld bij de landaanwinning in Singapore waardoor de stadstaat heeft kunnen groeien. Het gebruik van polders zorgt echter voor nieuwe groeimogelijkheden. We kijken ernaar uit om met dit project grenzen te verleggen en onze wereldwijd toonaangevende positie op het gebied van baggeren en maritieme dienstverlening te demonstreren."
De hoge kwaliteit van de aanbieding van Boskalis en zijn partner speelde een doorslaggevende rol bij de toekenning van het contract. De werkzaamheden voor het project gaan de komende maanden van start. De aanleg van de polder zal zo'n vier jaar in beslag nemen en zal naar verwachting in 2022 gereed zijn. VOOR MEER INFORMATIE Investor relations:
Martijn L.D. Schuttevâer
ir@boskalis.com Pers:
Arno Schikker
press@boskalis.com T +31 78 6969310 Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta's met onder meer de aanleg en onderhoud van havens en vaarwegen, creatie van land in water en bescherming van kusten en oevers. Tevens voert Boskalis projecten uit en levert het een breed spectrum aan maritieme diensten voor de olie- en gassector en offshore windindustrie en voert het scheepsbergingen uit. Daarnaast heeft Boskalis meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Kotug Smit Towage, Keppel Smit Towage, Saam Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 900 schepen en vaartuigen en 10.700 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming actief in meer dan 90 landen, verspreid over zes continenten. Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com.