Direct naar hoofdinhoud

Boskalis verwerft contract voor kanaalverbreding Port Adelaide in Australië

Papendrecht, 13 maart 2019 Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft een contract verworven voor het verbreden van het Outer Harbor toegangskanaal naar Port Adelaide in Australië. Het project is gegund door haveneigenaar en -exploitant Flinders Ports. De totale waarde van het contract bedraagt circa EUR 40 miljoen. Boskalis is aangesteld om het toegangskanaal te verbreden van 130 meter naar 170 meter en om de draaikom te vergroten. Hierdoor kunnen de grotere en efficiëntere Post-Panamax-containerschepen, die het wereldwijde vervoer van containervracht steeds meer overheersen, worden ontvangen. Door de uitbreiding van het kanaal zullen ook grotere cruiseschepen kunnen afmeren, waardoor het toerisme zal worden bevorderd. Er zal naar schatting 1,5 miljoen kubieke meter voornamelijk zand en klei worden verwijderd met behulp van een sleephopperzuiger en een grote backhoe dredger. Flinders Ports en Boskalis stellen alles in het werk om de milieugevolgen van de kanaalverbreding tot een minimum te beperken en de gezondheid van het mariene milieu maximaal te ondersteunen, conform de strenge vereisten van de baggervergunning die door de Australische Environment Protection Authority is verleend. Het gebaggerde materiaal wordt op een aangewezen locatie 30 kilometer offshore gedeponeerd met behulp van adaptieve milieubeheerstechnieken om ervoor te zorgen dat de maximaal toegestane vertroebelingsgraad niet wordt overschreden. Het project wordt in de tweede helft van 2019 uitgevoerd. Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta's. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van energie-infrastructuur, ook voor duurzame energiebronnen, en is actief in de aanleg en ontwikkeling van havens, waterwegen, toegangskanalen en wegen. Op die manier draagt Boskalis bij aan sociaal-economische ontwikkeling en het verbeteren van handelsmogelijkheden op de locaties waar wij actief zijn. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Kotug Smit Towage, Keppel Smit Towage, Saam Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 900 schepen en vaartuigen en 11.300 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming actief in meer dan 90 landen, verspreid over zes continenten. Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com.