Direct naar hoofdinhoud

Boskalis verwerft multidisciplinair offshore windpark project Moray West

Papendrecht, 28 februari 2023

Boskalis gaat een multidisciplinaire rol vervullen bij de ontwikkeling van het offshore windpark Moray West in Schotland. Namens de opdrachtgever zal Boskalis de komende 12 maanden een groot aantal van de werkzaamheden uitvoeren die bijdragen aan de ontwikkeling van dit duurzame energieproject. Het omvangrijke1 contract is gegund door Ocean Winds, een op hernieuwbare energie gerichte 50/50 joint venture tussen EDP Renewables en ENGIE.

Het offshore windpark Moray West ligt voor de oostkust van Schotland in de Moray Firth. Dit 882 MW windpark zal circa 640.000 huishoudens in het Verenigd Koninkrijk voorzien van groene stroom. Het project bestaat uit 60 offshore windturbines en twee substations, die op buispalen (monopiles) worden bevestigd. Gezien de omvang van de turbines (14,7 megawatt) en de grote waterdiepte (tot 54 meter) zijn voor dit project extreem grote XXL-buispalen nodig met een gewicht tot 2.000 ton per stuk.

Boskalis heeft bij dit project zijn brede scala aan specialismen kunnen aanbieden en heeft het geofysisch onderzoek recent uitgevoerd, waarbij ook onderzoek is gedaan naar niet-ontplofte munitie.

In de komende maanden zal Boskalis een groot aantal van de buispalen vanuit Azië transporteren naar de haven van Invergordon, nabij de projectlocatie in Schotland. Deze buispalen – acht per reis – zullen worden vervoerd op het zware-ladingschip White Marlin.

Voorafgaand aan de installatie van de funderingen zal Boskalis de zeebodem voorbereiden door het aanbrengen van een laag stenen die zal fungeren als filter en erosiebescherming voor de buispalen.

Vervolgens zal Boskalis zijn DP-kraanschip Bokalift 2 inzetten voor de installatiecampagne. De Bokalift 2, die beschikt over een kraan met een hijsvermogen van 4.000 ton, zal de buispalen installeren met behulp van een nieuwe upending hinge en motion-compensated pile gripper. Verder zal Boskalis op dit project naast een zeer grote slaghamer ook een trilhamer inzetten. Als onderdeel van de campagne zal Boskalis ook de twee substations en de bijbehorende transition pieces installeren.

De strategie van Boskalis is erop gericht om in te spelen op de belangrijkste macro-economische factoren die de wereldwijde vraag opdrijven op onze markten: de groei van de wereldhandel, stijgende energieconsumptie, de groeiende wereldbevolking en de uitdagingen die gepaard gaan met klimaatverandering. Dit project hangt nauw samen met de ontwikkeling van duurzame energie in verband met klimaatverandering en groeiend energieverbruik.

1 Een omvangrijke opdracht kent een waarde van EUR 50-150 miljoen.

VOOR MEER INFORMATIE

Martijn L.D. Schuttevâer

press@boskalis.com

T +31 786969310

Boskalis is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft een strategisch partnership in terminaldiensten (Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 500 schepen en vaartuigen en circa 10.000 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons.

Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com.