Direct naar hoofdinhoud

Boskalis verwerft omvangrijke kabelcontracten voor Baltica 2 offshore windpark

Papendrecht, 5 september 2023

Boskalis heeft twee contracten verworven voor het transport en de installatie van export- en arraykabels voor het Baltica 2 offshore windpark voor de kust van Polen. De twee contracten hebben een gezamenlijke waarde die als groot wordt beschouwd(1) en zijn gegund door een joint venture tussen PGE Polska Grupa Energetyczna en Ørsted als ontwikkelaars van het Baltica 2 project.


Het project bestaat uit het transport en de installatie van 107 arraykabels met een totale lengte van meer dan 150 kilometer en vier 275 kV exportkabels met een gecombineerde lengte van bijna 300 kilometer. Daarnaast zal Boskalis voorbereidende activiteiten uitvoeren, waaronder het egaliseren van de zeebodem, het graven van sleuven en het verwijderen van grote zwerfkeien op de kabelroute. Na voltooiing van de kabelinstallatiewerkzaamheden zal Boskalis de kabels, die beschermd worden tegen beschadiging door middel van cable protection systems, stabiliseren en afdekken met stenen. De voorbereidende werkzaamheden starten in 2025 en de transport- en installatiewerkzaamheden vinden plaats in 2027.

Boskalis zal twee kabellegschepen, een construction support vessel (CSV), een subsea rock installation vessel en een sleephopperzuiger inzetten. Vanwege de uitdagende bodemgesteldheid in de Baltische Zee worden de kabels gelegd met behulp van de Megalodon-ploeg die vanaf de Boskalis CSV Falcon wordt ingezet.

Het Baltica 2 offshore windpark krijgt een capaciteit van 1,5 GW en bevindt zich in het Poolse deel van de Baltische Zee, circa 40 kilometer uit de kust van Polen tussen Leba en Ustka. Daarmee wordt dit het grootste duurzame energieproject van Polen.

De strategie van Boskalis is erop gericht in te spelen op belangrijke macro-economische factoren en de energietransitie te bevorderen. Met dit project en via zijn klant bevordert Boskalis de energietransitie door het beschikbaar maken van offshore duurzame energie.

(1) Een 'groot' contract is een contract met een waarde van meer dan EUR 300 miljoen.

VOOR MEER INFORMATIE

Martijn L.D. Schuttevâer

press@boskalis.com

T +31 786969310

Dit persbericht wordt ook in het Engels gepubliceerd; de Nederlandse versie zal prevaleren boven de Engelse versie.

Boskalis is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft een strategisch partnership in terminaldiensten (Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 600 schepen en vaartuigen en circa 10.000 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons.

Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com.