Direct naar hoofdinhoud

Boskalis verwerft opdracht voor Taiwanese offshore windparken Changfang en Xidao en kondigt nieuw kraanschip Bokalift 2 aan

Papendrecht, 29 oktober 2019

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft samen met zijn Taiwanese partner Hwa Chi Construction Co. Ltd. de opdracht verworven voor de funderingswerkzaamheden voor de Taiwanese offshore windparken Changfang en Xidao (het CFXD OWF project) eigendom van Copenhagen Infrastructure Partners (CIP). De opdracht omvat het transport en de installatie van 62 driepotige jacket-funderingen met de bijbehorende 186 pinpalen. De contractwaarde voor Boskalis is substantieel (1). Het contract is onder voorbehoud van de financiering van het CFXD OWF project door CIP, hetgeen later dit jaar verwacht wordt.

Boskalis en Hwa Chi, die de afgelopen 30 jaar in Taiwan meerdere succesvolle maritieme bouwprojecten hebben gerealiseerd, gaan deze opdracht als BoWei (Boskalis HwaChi Offshore Wind Taiwan Co. Ltd.) uitvoeren. In lijn met het beleid dat offshore windparkprojecten in Taiwan zoveel mogelijk lokaal moeten worden ingevuld, zal BoWei werk uitbesteden aan lokale leveranciers, zoals het charteren van ondersteuningsschepen en de inkoop van lokale technische en logistieke diensten. Het CFXD OWF-project bevindt zich circa 15 kilometer voor de kust van de Taiwanese provincie Changhua en krijgt een totaal vermogen van tot 600 MW. De engineering en voorbereidende werkzaamheden zijn onlangs van start gegaan en uitvoering van het project staat gepland voor de periode 2021-2023.

Het CFXD OWF-project wordt het eerste project voor het nieuwe kraanschip Bokalift 2. Net als bij de succesvolle Bokalift 1 wordt door Boskalis een bestaand casco omgebouwd tot het kraanschip Bokalift 2. Het DP2-schip met accommodatie voor 150 personen beschikt over een vrij dekoppervlak van 7.500 m2 en een kraan met een hijsvermogen van 4.000 ton die constructies ruim 100 meter hoog kan hijsen. De Bokalift 2 wordt een flexibele value adding asset, die goed gepositioneerd is voor het installeren van huidige en toekomstige generaties offshore windturbinefunderingen evenals olie- en gasconstructies, en daarnaast kan worden ingezet voor ontmantelings- en bergingswerkzaamheden.

De strategie van Boskalis is erop gericht om in te spelen op de belangrijkste macro-economische factoren die de wereldwijde vraag opdrijven op onze markten: de groei van de wereldhandel, stijgende energieconsumptie, de groeiende wereldbevolking en de uitdagingen die gepaard gaan met klimaatverandering. Dit project hangt nauw samen met het ontwikkelen van opwekcapaciteit voor duurzame energie in verband met klimaatverandering en groeiend energieverbruik.

(1) Voor Boskalis is een ‘substantieel’ contract een contract met een waarde van EUR 150-300 miljoen. https://boskalis.com/ir/contract-disclosures.html

VOOR MEER INFORMATIE

Investor relations:
Martijn L.D. Schuttevâer
ir@boskalis.com

Pers:
Arno Schikker
press@boskalis.com

T +31 78 6969310

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energieinfrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaaleconomische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Keppel Smit Towage, Saam Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 800 schepen en vaartuigen en 10.500 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons.

Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com.