Direct naar hoofdinhoud

Boskalis verwerft Seabed Intervention & Shore Crossing-contract voor Woodside’s Scarborough export-gaspijpleiding

Papendrecht, 30 juli 2019

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft het contract verworven voor bagger- en steenstortactiviteiten en de aanlanding ten behoeve van Woodside’s beoogde Scarborough export-gaspijpleiding in Noordwest-Australië. De waarde van het door Woodside Energy Ltd. (Woodside), in zijn hoedanigheid als operator van de Scarborough Joint Venture, toegekende contract kan oplopen tot EUR 145 miljoen indien alle opties in de overeenkomst worden afgenomen. De toekenning van het contract is voorwaardelijk aan een definitieve investeringsbeslissing die naar verwachting in 2020 door Woodside wordt genomen. De voorbereidende activiteiten voor dit multidisciplinaire project zijn onlangs van start gegaan. De uitvoerende bagger- en steenstortwerkzaamheden en activiteiten in relatie tot de aanlanding van de pijpleiding gaan naar verwachting in maart 2021 van start en zijn medio 2022 voltooid.

 

De activiteiten voor dit project omvatten het baggeren van een sleuf voor de pijpleiding over een lengte van 50 kilometer, graafwerkzaamheden in diep water, steenstortwerk ten behoeve van kruisingen van pijpleidingen en glasvezelkabels, het begraven en afdekken van de pijpleiding en de realisatie van andere beschermingswerken om de stabiliteit van de pijpleiding te waarborgen. Ondersteunende werkzaamheden bij de realisatie van de aanlanding naar de onshore LNG faciliteit op de Burrup Peninsula alsmede de levering van de stenen voor de uit te voeren steenstortwerkzaamheden maken eveneens deel uit van het contract. Boskalis zal lokale toeleveranciers inzetten bij de uitvoering van zijn werkzaamheden, rekening houdend met capaciteiten en commerciële overwegingen.

 

Boskalis zal een grote verscheidenheid aan eigen specialistische expertise en materieel inzetten, waaronder een sleephopperzuiger, een backhoe dredger, een valpijpschip en steenstortschip, surveyschepen en een offshore constructieschip.

 

Het gasveld van Scarborough ligt ongeveer 375 kilometer uit de kust van de Burrup Peninsula in Noordwest-Australië. De export-pijpleiding zal aardgas transporteren tussen de Scarborough Floating Production Unit en een onshore LNG faciliteit. De geprefereerde optie voor Woodside is om gas te verwerken via een uitbreiding van de bestaande Pluto LNG faciliteit.

 

 

VOOR MEER INFORMATIE

 

Investor relations:

Martijn L.D. Schuttevâer

ir@boskalis.com

 

Pers:

Arno Schikker

press@boskalis.com

 

T +31 786969310

 

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Kotug Smit Towage, Keppel Smit Towage, Saam Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 900 schepen en vaartuigen en 11.300 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons.

 

Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com.