Direct naar hoofdinhoud

Boskalis wint kort geding tegen uitbetaling EUR 39,5 miljoen aan bankgaranties vanwege sancties op Rusland project

Papendrecht, 9 juni 2022

Boskalis heeft begin dit jaar zijn werkzaamheden op een in Rusland gelegen LNG project gestaakt met het oog op Europese sanctiewetgeving. In reactie op dit besluit was opdrachtgever Saren B.V. van mening dat er sprake was van contractbreuk en maakte dientengevolge aanspraak op uitbetaling van de bankgaranties van EUR 39,5 miljoen. Vandaag heeft de kort geding rechter Boskalis op alle belangrijke punten in het gelijk gesteld en heeft de Rechtbank geoordeeld dat de bankgaranties noch aan de opdrachtgever noch aan de eindklant in Rusland mogen worden uitbetaald.

VOOR MEER INFORMATIE

Investor relations:
Martijn L.D. Schuttevâer
ir@boskalis.com

Pers:
Arno Schikker
press@boskalis.com

T +31 786969310

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Keppel Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 600 schepen en vaartuigen en meer dan 10.000 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons.

Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com.