Direct naar hoofdinhoud

Boskalis wint opdracht om A2 tussen knooppunten Het Vonderen en Kerensheide te verbreden

Papendrecht, 28 augustus 2023

Boskalis gaat de snelweg A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide verbreden in opdracht van Rijkswaterstaat. Deze verbreding naar 2x3 rijstroken plus vluchtstrook is noodzakelijk om de doorstroming van de enige noord-zuid snelwegverbinding in Zuid/Midden-Limburg te verbeteren. De opdracht kent een contractwaarde van circa EUR 190 miljoen met naar verwachting een doorlooptijd tot eind 2027.

Peter Berdowski, CEO Boskalis: “We zijn verheugd dit omvangrijke infraproject voor Rijkswaterstaat te mogen uitvoeren en daarmee een bijdrage te leveren aan de bereikbaarheid van Midden- en Zuid-Limburg. De toepassing van innovatieve oplossingen en een projectaanpak waarin leefbaarheid voor de omgeving en veiligheid voor onze medewerkers en de weggebruikers een centrale rol spelen waren onderscheidend bij de gunning. Met onze jarenlange expertise op het gebied van grondverzet, grondstoffen, wegenbouw en bouw van civiele kunstwerken kijkt ons team van gepassioneerde collega’s uit naar het uitvoeren van dit belangrijke project.

Boskalis zal over een traject van circa 20 kilometer een structurele verbreding realiseren door de huidige weg met spitsstroken op te waarderen tot een snelweg met 2x3 rijstroken met vluchtstroken. Als gevolg van de verbreding moeten 11 kruisende viaducten voor verkeer geheel worden vervangen. Tevens wordt de verbindingsboog van de A73 naar de A2 verbeterd en met de aanleg van faunapassages wordt de ecologische verbinding hersteld tussen nu nog versnipperde stukken natuur.

In zijn aanbieding was Boskalis onderscheidend door de focus op het beperken van de verkeershinder en de aandacht voor de leefbaarheid van de omgeving zowel tijdens de bouw- als gebruiksfase. De fasering van de werkzaamheden zal naar verwachting bijdragen aan een veilige werkplaats, een goede doorstroming en daarmee een beperkte hinder voor het verkeer. Bij de aanleg staat het gebruik van duurzame bouwmaterialen en circulariteit centraal en zal op projectonderdelen emissieloos materieel worden ingezet. Ter vergroting van de veiligheid tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zal gebruik worden gemaakt van de Go-Barry, een mobiele op afstand bestuurbare wegafzetting die Boskalis in samenwerking met Rijkswaterstaat heeft ontwikkeld.

A2 traject Het Vonderen en Kerensheide
De A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide verbindt Zuid- en Midden-Limburg met de rest van Nederland en het buitenland. De snelweg bevindt zich in het smalste stukje van Nederland: van de Duitse tot Belgische grens is Nederland hier niet breder dan 4,8 kilometer.

VOOR MEER INFORMATIE

Martijn L.D. Schuttevâer

press@boskalis.com

T +31 786969310

Dit persbericht wordt ook in het Engels gepubliceerd; de Nederlandse versie zal prevaleren boven de Engelse versie.

Boskalis is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft een strategisch partnership in terminaldiensten (Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 500 schepen en vaartuigen en circa 10.000 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons.

Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com.