Direct naar hoofdinhoud

Ondernemingsraad Boskalis geeft positief advies over vlootrationalisatieplan

Papendrecht, 19 september 2016 Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) maakt bekend dat de ondernemingsraad van Boskalis unaniem een positief advies heeft afgegeven over het begin juli aangekondigde vlootrationalisatieplan. Onderdeel van het positieve advies is een akkoord om twee van de vijf Fairmount schepen vooralsnog te blijven bemannen met Nederlandse werknemers. Op grond hiervan worden in de komende twee jaar 24 vaartuigen uit de vaart genomen en komen wereldwijd circa 650 arbeidsplaatsen te vervallen. Tevens heeft Boskalis een principeakkoord gesloten met de ondernemingsraad over een sociaal plan. De reductie in arbeidsplaatsen zal waar mogelijk verlopen middels natuurlijk verloop en herplaatsing en getroffen medewerkers kunnen aanspraak maken op een sociaal plan. Boskalis zal de vakbonden uitnodigen om de besprekingen hierover te hervatten. Voor meer informatie Investor relations:
Martijn L.D. Schuttevâer
ir@boskalis.com Pers:
Arno Schikker
press@boskalis.com T +31 78 6969310 Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta's met onder meer de aanleg en onderhoud van havens en vaarwegen, creatie van land in water en bescherming van kusten en oevers. Tevens voert Boskalis projecten uit en levert het een breed spectrum aan maritieme diensten voor de olie- en gassector en offshore windindustrie en voert het scheepsbergingen uit (SMIT Salvage). Daarnaast heeft Boskalis meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (KOTUG SMIT Towage, Keppel Smit Towage, Saam Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van 1.000 eenheden is de onderneming actief in circa 75 landen, verspreid over zes continenten. Boskalis heeft ruim 8.200 medewerkers in dienst, exclusief zijn deel in partnerships. Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com.