Direct naar hoofdinhoud

Trading update: Boskalis handhaaft EBITDA-jaarverwachting

Papendrecht, 12 november 2021

 

HOOFDPUNTEN DERDE KWARTAAL

  • Druk kwartaal met een toename van de omzet
  • Hogere vlootbezetting bij zowel Dredging als Offshore Energy
  • Salvage: uitzonderlijk rustig kwartaal
  • Orderportefeuille: EUR 5,1 miljard
  • Stevige stabiele netto-kaspositie

VOORUITZICHTEN 2021

  • Dredging: druk tweede halfjaar met hoge hoppervlootbezetting
  • Offshore Energy: stabiel marktbeeld conform eerste halfjaar
  • Towage & Salvage: Towage stabiel beeld en Salvage rustig tweede halfjaar
  • EBITDA-verwachting gehandhaafd: tweede halfjaar in lijn met eerste halfjaar

 

‎Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft een druk derde kwartaal afgesloten. De kwartaalomzet lag conform verwachting op een hoger niveau in vergelijking met het kwartaalgemiddelde uit het eerste halfjaar.

 

Ook het afgelopen kwartaal hebben projecten in meer of mindere mate last gehad van de gevolgen van de COVID-19 pandemie. Internationale reis- en verblijfrestricties maken het onverminderd uitdagend om projecten en schepen operationeel te houden, zeker in het Verre Oosten, waar de extra kosten door COVID-maatregelen zwaar drukken op de marges van enkele projecten. Desalniettemin is Boskalis er ook in het afgelopen kwartaal in geslaagd de projecten uit te voeren, met een hogere bezetting van de schepen.

 

De orderportefeuille bedraagt per eind september EUR 5,1 miljard en is daarmee gedaald ten opzichte van de recordstand van eind juni. In het derde kwartaal is voor ruim EUR 0,3 miljard aan werk aangenomen. De orderportefeuille is nog altijd zeer goed gevuld en biedt daarmee een stevig fundament voor de rest van dit jaar en de periode daarna.

 

Voor geheel 2021 handhaaft Boskalis de EBITDA-verwachting. Onvoorziene omstandigheden voorbehouden zal het EBITDA-niveau in het tweede halfjaar in lijn liggen met de EUR 226 miljoen uit het eerste halfjaar.

 

De financiële positie van Boskalis is nog altijd zeer solide en de netto-kaspositie van EUR 210 miljoen is vrijwel onveranderd ten opzichte van medio 2021.

Operationele ontwikkelingen

Het derde kwartaal bij Dredging & Inland Infra is conform verwachting verlopen. Uiteenlopende projecten in Azië (hoofdzakelijk in de Filipijnen en Singapore), Denemarken en Nederland hebben goed aan de omzet bijgedragen. De hoppervloot was in het derde kwartaal zeer goed bezet en de cuttervloot was in vergelijking met het eerste halfjaar eveneens beter bezet. De kwartaalomzet is in vergelijking met het kwartaalgemiddelde van het eerste halfjaar toegenomen.

 

In het kwartaal is een variëteit aan kleinere projecten aangenomen. Naast diverse meerwerkopdrachten betroffen dit hoofdzakelijk projecten in Europa, het Midden-Oosten en Azië. Per saldo is het Dredging & Inland Infra orderboek licht teruggelopen ten opzichte van medio 2021.

 

 

Bij Offshore Energy is het derde kwartaal goed verlopen. Binnen het cluster contracting hebben de offshore windactiviteiten in Taiwan en Europa in belangrijke mate bijgedragen aan de omzet. Bij het services cluster heeft Marine Transport & Services in belangrijke mate bijgedragen en Subsea Services heeft mede door de integratie van Rever Offshore de sterke lijn uit het eerste halfjaar vast weten te houden. De bezetting van de zware-ladingschepen lag fractioneel lager ten opzichte van het eerste halfjaar, daar waar de rest van de vloot (diving support vessels, kraan-, survey-, kabelleg- en valpijpschepen) beter bezet was.

 

In het kwartaal zijn hoofdzakelijk werken aangenomen bij de services activiteiten (transport, subsea services en survey). Per saldo is het Offshore Energy orderboek ten opzichte van medio 2021 afgenomen.

 

 

Binnen het Towage & Salvage segment kende Salvage na een financieel zeer sterk eerste halfjaar een uitzonderlijk rustig derde kwartaal. Bij Towage lag de bijdrage van de towage joint ventures in lijn met de operationele kwartaalbijdrage van het eerste halfjaar.

Financiële positie

De sterke financiële positie van Boskalis is in de loop van het kwartaal niet wezenlijk veranderd. Medio september is het EUR 100 miljoen aandeleninkoopprogramma afgerond en het lopende investeringsprogramma met onder meer het nieuwe kraanschip Bokalift 2 verloopt conform verwachting. De netto-kaspositie is nagenoeg stabiel op EUR 210 miljoen, exclusief IFRS16-gerelateerde leaseverplichtingen. Met de aanwezige liquide middelen en bankfaciliteiten heeft Boskalis thans een direct beschikbare financieringsruimte van ruim EUR 1 miljard.

Vooruitzichten

Op basis van de lopende projecten en gelet op de orderportefeuille staat Boskalis er goed voor. Desalniettemin spelen de gevolgen van stringente COVID-19 beperkingen in met name het Verre Oosten een belangrijke rol en is de definitieve start van het omvangrijke werk in de Filipijnen van groot belang.

 

Voor 2021 verwacht de Raad van Bestuur, uitgaande van de vlootplanning en werken in portefeuille, en onvoorziene (COVID-19) omstandigheden voorbehouden, dat het EBITDA-niveau van het tweede halfjaar in lijn zal liggen met de EUR 226 miljoen uit het eerste halfjaar.

 

Voor 2021 wordt een investeringsbedrag van circa EUR 375 miljoen verwacht met inbegrip van dry-dockings en de reeds eerder dit jaar aangeschafte offshore support en survey schepen. Eventuele acquisities zijn hierbij niet inbegrepen.

 

 

FINANCIËLE AGENDA

10 maart 2022

Publicatie jaarcijfers 2021

12 mei 2022

Trading update eerste kwartaal 2022

12 mei 2022

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

18 augustus 2022

Publicatie halfjaarcijfers 2022

11 november 2022

Trading update derde kwartaal 2022

 

Consensus financiële prognoses

Boskalis verzamelt voorafgaand aan de publicatie van de (half)jaarcijfers en geplande trading updates de financiële prognoses (estimates) van sell-side analisten die Boskalis volgen. Het gemiddelde van deze prognoses (consensus estimates) kan op de website van Boskalis worden geraadpleegd boskalis.com/IR/estimates.

 

 

 

VOOR MEER INFORMATIE

 

Investor relations:

Martijn L.D. Schuttevâer

ir@boskalis.com

 

Pers:

Arno Schikker

press@boskalis.com

 

T +31 786969310

 

Dit is een persbericht van Boskalis op grond van artikel 17 paragraaf 1 van de European Market Abuse Regulation (596/2014).

 

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Keppel Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 650 schepen en vaartuigen en 9.900 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons.

 

Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com.