Direct naar hoofdinhoud

Trading update: Boskalis handhaaft winstverwachting 2018

Papendrecht, 9 november 2018

HOOFDPUNTEN DERDE KWARTAAL

 • Goede omzetontwikkeling in het kwartaal met een hoger bedrijfsresultaat dan kwartaalgemiddelde eerste halfjaar
 • Bezetting van de sleephopperzuigers (Dredging)
 • Stabiele bezetting van de zware-ladingschepen (Offshore Energy)
 • Orderportefeuille vrijwel stabiel op EUR 3,8 miljard

VOORUITZICHTEN 2018

 • Marktbeeld ongewijzigd
 • Inland Infra: stabiel marktvolume met stabiele marges
 • Offshore Energy contracting: goede projecten in portefeuille
 • Offshore Energy services: beëindiging verlieslatende low-end transportactiviteiten draagt positief bij aan bedrijfsresultaat
 • Towage: stabiliserend rond huidige niveaus
 • Salvage: goede vooruitzichten op basis van projecten in portefeuille
 • Winstverwachting 2018: forse verbetering van de netto operationele winst ten opzichte van het eerste halfjaar
Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft de omzet in het derde kwartaal zien toenemen in vergelijking met het kwartaalgemiddelde uit het eerste halfjaar. Het bedrijfsresultaat (EBIT gecorrigeerd voor buitengewone lasten) is in het derde kwartaal eveneens toegenomen in vergelijking tot het kwartaalgemiddelde uit het eerste halfjaar. De orderportefeuille bedraagt EUR 3,8 miljard en is daarmee vrijwel stabiel ten opzichte van eind juni. In het derde kwartaal is voor circa EUR 0,5 miljard aan werk aangenomen. Voor geheel 2018 handhaaft Boskalis de winstverwachting. Onvoorziene omstandigheden voorbehouden zal de netto operationele winst in het tweede halfjaar fors hoger zijn ten opzichte van het eerste halfjaar (EUR 34,5 miljoen), maar het evenaren van het netto resultaatniveau van het tweede halfjaar 2017 (EUR 75 miljoen) wordt niet verwacht. Operationele ontwikkelingen
Het derde kwartaal bij Dredging & Inland Infra was relatief stabiel ten opzichte van het eerste halfjaar. Na een druk eerste halfjaar was de bezetting van de hoppervloot enkele weken minder, maar per saldo goed gelet op de marktomstandigheden. De bezetting van de cuttervloot was zoals voorzien laag in het derde kwartaal, maar ligt thans, met de inzet van de Helios op het project Duqm vanaf september, op een hoger niveau. De kwartaalomzet was licht hoger dan het kwartaalgemiddelde van het eerste halfjaar. De resultaten op baggerprojecten in uitvoering waren minder goed dan in het eerste halfjaar, met daarnaast de gebruikelijke positieve effecten uit de financiële afwikkeling van projecten die eerder technisch waren afgerond.
In het derde kwartaal zijn voornamelijk haven-gerelateerde projecten aangenomen in onder meer Duitsland (onderhoud Weser), Kenia (Mombassa) en Finland (Mussalo). Tevens is op het project Duqm in Oman een meerwerkopdracht ontvangen waarmee de Helios tot ver in 2019 bezet zal zijn. Per saldo is het Dredging & Inland Infra orderboek licht afgenomen ten opzichte van medio 2018. Na afloop van het kwartaal is de aanbesteding voor de realisatie van het project Nieuwe Verbinding N69 gewonnen en is bekendgemaakt dat Boskalis de baggerwerkzaamheden voor de ontwikkeling van de eerste grootschalige LNG exportfaciliteit in Kitimat, Canada (LNG Canada) uitvoert. Bij Offshore Energy verliep het derde kwartaal beter dan het eerste halfjaar, mede als gevolg van het besluit om te stoppen met laagwaardige transportactiviteiten. Zowel de omzet als het resultaat is ten opzichte van de voorgaande kwartalen toegenomen. Desalniettemin zijn de marktomstandigheden nog steeds uitdagend en doen de eerste tekenen van marktherstel zich nog maar beperkt voelen in de onderhanden werken.
Bij de contracting activiteiten heeft seabed intervention met het project TurkStream en enkele kabellegprojecten goed bijgedragen aan het kwartaalresultaat.
Bij de services activiteiten kende Marine Transport & Services naar omstandigheden een redelijk kwartaal. Ondanks de aanhoudende druk op volumes was de bezetting van de zware-ladingschepen stabiel ten opzichte van het eerste halfjaar. In navolging van het besluit om elf zware-ladingschepen definitief buiten gebruik te stellen worden in het vierde kwartaal de eerste schepen gesloopt. Subsea Services had een redelijk kwartaal gegeven de omstandigheden. Eind 2017 zijn twee moderne DSV's verworven en zoals bekend vergt het opbouwen van een positie in deze markt tijd. Tot slot is bij Marine Survey (Gardline) de stijgende lijn uit het eerste halfjaar voortgezet en liggen de resultaten ver boven de voorzichtige initiële verwachtingen.
Vermeldenswaardige in het derde kwartaal aangenomen contracten betreffen het kabellegcontract Triton Knoll, een omvangrijk logistical management transportcontract en een topside float-over contract voor het Bokor platform in Maleisië. Het orderboek van Offshore Energy is per saldo licht afgenomen ten opzichte van medio 2018. Aan het begin van het vierde kwartaal is het subsea-contract verworven voor de herontwikkeling van het Deense Tyra offshore gasveld, een belangrijke stap in het verbreden van de subsea footprint met SURF-activiteiten (Subsea Umbilicals, Risers & Flowlines). In het segment Towage & Salvage stond het derde kwartaal bij Salvage in het teken van twee grote vervolgopdrachten na twee eerder uitgevoerde contracten. Zowel de omzet als het resultaat nam daarmee toe in vergelijking met het kwartaalgemiddelde uit het eerste halfjaar.
Bij de Towage joint ventures (Smit Lamnalco, Keppel Smit Towage, Saam Smit Towage en Kotug Smit Towage) is het beeld in het derde kwartaal niet wezenlijk gewijzigd ten opzichte van het eerste halfjaar. De resultaatbijdrage lag per saldo op een vergelijkbaar niveau.

Samenstelling Raad van Bestuur

Op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) in mei 2019 zal de herbenoeming van Peter Berdowski (60) als CEO, alsmede die van Theo Baartmans (57) als lid van de Raad van Bestuur worden voorgelegd, beiden voor een periode van vier jaar. De termijn van de zittend CFO, Hans Kamps, eindigt op de datum van diezelfde AvA. Carlo van Noort (43) zal als opvolger op de AvA worden voordragen als CFO. De heer Van Noort is thans financieel directeur van Boskalis Nederland.

Vooruitzichten

De Raad van Bestuur handhaaft de winstverwachting zoals die bij de presentatie van de halfjaarcijfers is uitgesproken. Uitgaande van de vlootplanning en werken in portefeuille, en onvoorziene omstandigheden voorbehouden, zal de netto operationele winst in het tweede halfjaar naar verwachting fors hoger zijn ten opzichte van het eerste halfjaar (EUR 34,5 miljoen), maar het evenaren van het netto resultaatniveau van het tweede halfjaar 2017 (EUR 75 miljoen) wordt niet verwacht.
Voor 2018 wordt een totaal investeringsbedrag van circa EUR 235 miljoen verwacht, exclusief acquisities. Dit bedrag ligt in lijn met het niveau van de afschrijvingen en zal uit de eigen kasstroom worden gefinancierd. De financiële positie van Boskalis is onverminderd sterk en Boskalis voldoet ruimschoots aan de convenanten zoals afgesproken met zijn kapitaalverschaffers.
2019 FINANCIËLE AGENDA
7 maart Publicatie jaarcijfers 2018
8 mei Trading update eerste kwartaal 2019
8 mei Algemene Vergadering van Aandeelhouders
22 augustus Publicatie halfjaarcijfers 2019
8 november Trading update derde kwartaal 2019
Voor meer informatie Investor relations:
Martijn L.D. Schuttevâer
ir@boskalis.com Pers:
Arno Schikker
press@boskalis.com T +31 78 6969310 Dit is een persbericht van Boskalis op grond van artikel 17 paragraaf 1 van de European Market Abuse Regulation (596/2014). Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta's met onder meer de aanleg en onderhoud van havens en vaarwegen, creatie van land in water en bescherming van kusten en oevers. Tevens voert Boskalis projecten uit en levert het een breed spectrum aan maritieme diensten voor de olie- en gassector en offshore windindustrie en voert het scheepsbergingen uit. Daarnaast heeft Boskalis meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Kotug Smit Towage, Keppel Smit Towage, Saam Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 900 schepen en vaartuigen en 10.700 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming actief in meer dan 90 landen, verspreid over zes continenten. Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com.