Direct naar hoofdinhoud

Trading update: Boskalis realiseert goed derde kwartaal en handhaaft EBITDA verwachting 2019

Papendrecht, 8 november 2019

HOOFDPUNTEN DERDE KWARTAAL

  • Goede omzetontwikkeling met een sterke verbetering van het resultaat ten opzichte van het eerste halfjaar
  • Gezonde bezetting van de sleephopperzuigers bij Dredging
  • Sterke resultaatverbetering bij Offshore Energy en stabiele bezetting van de zware-ladingschepen
  • Orderportefeuille: EUR 4,2 miljard

VOORUITZICHTEN 2019

  • Dredging: stabiel marktbeeld
  • Offshore Energy: sterk herstel in tweede halfjaar na zwak eerste halfjaar
  • Towage: verkoop aandelenbelang in Saam Smit Towage afgerond; overige joint ventures stabiel
  • Salvage: sterk jaar met goede resultaten uit lopende werken
  • Handhaving EBITDA verwachting 2019: vergelijkbaar met niveau vorig jaar

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft de omzet in het derde kwartaal licht zien toenemen in vergelijking met het kwartaalgemiddelde uit het eerste halfjaar. Het bedrijfsresultaat is in het derde kwartaal fors toegenomen in vergelijking met het zwakke eerste halfjaar.

De orderportefeuille bedraagt EUR 4,2 miljard en is daarmee licht afgenomen ten opzichte van eind juni. In het derde kwartaal is voor ruim EUR 0,5 miljard aan werk aangenomen. Het recent aangenomen grote offshore windproject Changfang & Xidao in Taiwan is hierbij niet inbegrepen.

Voor geheel 2019 handhaaft Boskalis de winstverwachting. Onvoorziene omstandigheden voorbehouden zal het resultaat fors verbeteren ten opzichte van het eerste halfjaar.

Operationele ontwikkelingen

Het derde kwartaal bij Dredging & Inland Infra is goed verlopen. In vergelijking met het al drukke eerste halfjaar was de bezetting van de hoppervloot licht hoger en daarmee bovengemiddeld goed in de huidige markt. Na een uitzonderlijk druk eerste halfjaar lag de bezetting van de cuttervloot zoals voorzien lager in het derde kwartaal. De kwartaalomzet was vergelijkbaar met het kwartaalgemiddelde van het eerste halfjaar bij een hogere operationele marge.

In het derde kwartaal is een variëteit aan projecten aangenomen, onder andere op het gebied van havenontwikkeling en klimaatadaptatie. Zo zijn in Europa de projecten Southsea Coastal Defence (Verenigd Koninkrijk) en Romanian Beaches (Roemenië) aangenomen. In Australië is samen met de Offshore Energy divisie het Woodside Scarborough gaspijpleiding-project verworven. Per saldo is het Dredging & Inland Infra orderboek vrijwel stabiel ten opzichte van medio 2019. Na afloop van het kwartaal heeft Boskalis nog het landreclamatieproject Gulhifalhu in de Malediven aangenomen evenals het onderhoudscontract voor de N3 in Nederland. Begin oktober is de megacutter Krios in Kinderdijk succesvol te water gelaten. Het schip wordt de komende tijd afgebouwd en komt naar verwachting medio 2020 in de vaart.

Bij Offshore Energy is het derde kwartaal aanzienlijk beter verlopen dan het eerste halfjaar, dat sterk negatief beïnvloed werd door operationele en contractuele issues op een beperkt aantal projecten.
De omzet is ten opzichte van de voorgaande twee kwartalen toegenomen en zowel contracting als services hebben positief bijgedragen aan het bedrijfsresultaat.
Bij de contracting activiteiten heeft seabed intervention met onder andere Nord Stream 2 en projecten op de Noordzee en in het Midden-Oosten goed bijgedragen aan het kwartaalresultaat. Bij de offshore windactiviteiten was er sprake van een druk kwartaal, met name bij Cables.
Bij de services activiteiten kenden alle clusters (Marine Transport & Services, Subsea en Marine Survey) een beter kwartaal met een toename van omzet en resultaat. Met name bij Marine Survey (Gardline en Horizon) was sprake van een goed derde kwartaal.
De bezetting van de zware-ladingschepen en DSV’s was nagenoeg stabiel ten opzichte van het eerste halfjaar, daar waar de projectgebonden captive assets (kabelleg-, kraan- en valpijpschepen) beter bezet waren.

In het derde kwartaal is bij zowel contracting als services een aantal nieuwe werken aangenomen. Bij heavy marine transport is een nog dit jaar uit te voeren FPSO-transport aangenomen evenals een aantal ‘long term’ transportcontracten voor de periode 2021-2022. Na enkele rustige jaren waarin transport volledig afhankelijk was van de spotmarkt, vertoont de high-end transportmarkt voorzichtige tekenen van herstel. Tot slot heeft seabed intervention het afgelopen kwartaal samen met de Dredging divisie in Australië het Woodside Scarborough gaspijpleiding-project verworven.

Na afloop van het kwartaal heeft Boskalis samen met zijn lokale partner een omvangrijk offshore windproject in Taiwan verworven. De opdracht omvat het transport en de installatie van 62 jacket-funderingen met de bijbehorende 186 pinpalen. Met de toekenning van dit project heeft Boskalis besloten in een nieuw kraanschip te investeren. Boskalis gaat daartoe een bestaand casco ombouwen tot het kraanschip Bokalift 2, met een vrij dekoppervlak van 7.500 m², een kraan met een hijsvermogen van 4.000 ton en een hijshoogte van ruim 100 meter. De Bokalift 2 zal direct na oplevering ingezet worden op het windproject in Taiwan en is in de markt breed inzetbaar: voor offshore windprojecten, voor het installeren en ontmantelen van olie- en gasconstructies, als ook voor bergingswerkzaamheden.

In het Towage & Salvage segment nam de Salvage omzet iets af in vergelijking met het zeer drukke eerste halfjaar. De uitvoering van twee bergingsopdrachten in de Golf van Oman en de berging van een schip in het poolgebied bij Spitsbergen droegen bij aan de kwartaalomzet.

Bij Towage is de verkoop van het aandelenbelang in de joint ventures Kotug Smit Towage en Saam Smit Towage aan het begin van respectievelijk het derde en vierde kwartaal afgerond. De bijdrage van de resterende towage joint ventures (Smit Lamnalco en Keppel Smit Towage,) lag in lijn met de gemiddelde kwartaalbijdrage van het eerste halfjaar.

Vooruitzichten 2019

Het marktbeeld voor de rest van 2019 wijkt niet fundamenteel af van de eerste negen maanden.

Bij de presentatie van de halfjaarcijfers is aangegeven dat, uitgaande van de vlootplanning en werken in portefeuille, en onvoorziene omstandigheden voorbehouden, voor het tweede halfjaar 2019 een forse verbetering van het resultaat ten opzichte van het eerste halfjaar werd verwacht en dat de EBITDA voor geheel 2019 inclusief alle bijzondere baten en lasten in vergelijking met de circa EUR 350 miljoen van vorig jaar stabiel zou zijn. De Raad van Bestuur handhaaft deze verwachting.

Voor 2019 wordt een investeringsbedrag van ruim EUR 250 miljoen verwacht exclusief acquisities. Dit bedrag ligt in lijn met het niveau van de afschrijvingen en zal uit de eigen kasstroom worden gefinancierd.

De netto-schuldpositie is ten opzichte van het eerste halfjaar sterk verbeterd. De huidige netto-schuldpositie, exclusief de IFRS16 gebruiksrechten, bedraagt momenteel circa EUR 150 miljoen. Daarmee is de financiële positie van Boskalis onverminderd sterk en wordt ruimschoots voldaan aan de convenanten zoals afgesproken met de kapitaalverschaffers.

2020 FINANCIËLE AGENDA
5 maart Publicatie jaarcijfers 2019
13 mei Trading update eerste kwartaal 2020
13 mei Algemene Vergadering van Aandeelhouders
20 augustus Publicatie halfjaarcijfers 2020
6 november Trading update derde kwartaal 2020

VOOR MEER INFORMATIE

Investor relations:
Martijn L.D. Schuttevâer
ir@boskalis.com

Pers:
Arno Schikker
press@boskalis.com

T +31 786969310
Dit is een persbericht van Boskalis op grond van artikel 17 paragraaf 1 van de European Market Abuse Regulation (596/2014).

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Keppel Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 700 schepen en vaartuigen en 10.000 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons.

Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com.