Direct naar hoofdinhoud

72% Boskalis aandeelhouders verkiest stockdividend

Papendrecht, 5 juni 2018 Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) maakt bekend dat 72,1% procent van de aandeelhouders een dividend in de vorm van gewone aandelen zal ontvangen. Als gevolg hiervan worden 3.990.974 aandelen stockdividend uitgekeerd. Ten behoeve van het stockdividend geeft Boskalis vandaag 2.026.444 nieuwe gewone aandelen uit. Het resterende aantal benodigde aandelen van 1.964.530 stuks is door Boskalis onder het aandeleninkoopprogramma verkregen en wordt aangewend voor het stockdividend. Na vandaag, 5 juni 2018, bedraagt het totale aantal gewone aandelen Boskalis 135.378.338 waarvan 1.310.512 treasury stock. Een informatiedocument als bedoeld in de artikel 5:3 onder d en 5:4 onder e van de Wet op het financieel toezicht is gelijktijdig met dit persbericht beschikbaar gesteld via de website van Boskalis (www.boskalis.com), zodat geen verplichting tot publicatie van een prospectus bestaat in verband met deze toelating. Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta's met onder meer de aanleg en onderhoud van havens en vaarwegen, creatie van land in water en bescherming van kusten en oevers. Tevens voert Boskalis projecten uit en levert het een breed spectrum aan maritieme diensten voor de olie- en gassector en offshore windindustrie en voert het scheepsbergingen uit. Daarnaast heeft Boskalis meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Kotug Smit Towage, Keppel Smit Towage, Saam Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 900 schepen en vaartuigen en 10.700 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming actief in meer dan 90 landen, verspreid over zes continenten. Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com.