Direct naar hoofdinhoud

76% Boskalis aandeelhouders kiest stockdividend

Papendrecht, 9 juni 2015 Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) maakt bekend dat 75,70 procent van de aandeelhouders heeft gekozen voor een dividend in de vorm van gewone aandelen. Als gevolg hiervan worden 3.318.365 aandelen stockdividend uitgekeerd. Ten behoeve van het stockdividend geeft Boskalis vandaag 2.689.242 nieuwe gewone aandelen uit. Het resterende aantal benodigde aandelen van 629.123 stuks is vorig jaar door Boskalis onder het aandeleninkoopprogramma verkregen en wordt aangewend voor het stockdividend. Op grond van de regels van Euronext Rulebook Book I worden de nieuw uit te geven aandelen tot de handel toegelaten aan Euronext Amsterdam. Deze toelating zal vandaag, 9 juni 2015, plaatsvinden. Na vandaag bedraagt het totale aantal gewone aandelen Boskalis 125.627.062. Een informatiedocument als bedoeld in de artikel 5:3 onder d en 5:4 onder e van de Wet op het financieel toezicht is gelijktijdig met dit persbericht beschikbaar gesteld via de website van Boskalis (www.boskalis.nl), zodat geen verplichting tot publicatie van een prospectus bestaat in verband met deze toelating. Voor meer informatie Investor relations:
Martijn L.D. Schuttevâer
ir@boskalis.com Pers:
Arno Schikker
press@boskalis.com T +31 78 6969310 Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta's met onder meer de aanleg en onderhoud van havens en vaarwegen, creatie van land in water en bescherming van kusten en oevers. Tevens voert Boskalis projecten uit en levert het een breed spectrum aan maritieme diensten voor de offshore energiesector, waaronder subsea, zwaar transport, hijswerk en installatie (uitgevoerd door Boskalis, Dockwise en Fairmount) en levert het sleepdiensten en scheepsbergingen (uitgevoerd door SMIT). Daarnaast heeft Boskalis meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Keppel Smit Towage, SAAM SMIT Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van 1.000 eenheden is de onderneming actief in circa 75 landen, verspreid over zes continenten. Exclusief haar deel in partnerships heeft Boskalis circa 8.500 medewerkers in dienst. Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.nl.